Arbeidsinspecteur Arbeidsmarktfraude regio Flevo-Midden

 • Woonplaats is standplaats
 • Bachelor - HBO
 • 36 uur
 • schaal 9, schaal 10
  €3.091 - €4.921 (bruto)
 • Financieel / economisch, Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 27 mei 2024 Nog 5 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: NLA-591, Plaatsingsdatum: 26 april 2024

Verschillende wetten – zoals de Wet arbeid vreemdelingen of de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag – moeten ervoor zorgen dat iedereen in Nederland kan rekenen op eerlijk werk en een correcte beloning. Maar wat gebeurt er als werkgevers zich er niet aan houden? Illegale tewerkstelling, onderbetaling, lange werktijden of ronduit uitbuiting, vaak in een combinatie ('stapeling'): helaas komt het in Nederland voor. Als inspecteur Arbeidsmarktfraude (AMF) pak jij overtredingen van deze wetten aan en bescherm je kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt. Naar aanleiding van meldingen, risico-inschalingen of op basis van geplande programma’s voer je samen met collega-inspecteurs of andere toezichthouders inspecties uit. Ook werk je samen met ketenpartners, zoals belastingdienst, het UWV of de politie. Waar nodig kun je terugvallen op gespecialiseerde collega’s. Overtredingen pak je aan door middel van het opstellen van een boeterapport of met een officiële waarschuwing. Natuurlijk zorg je dat de bevindingen uit jouw inspecties – van waarnemingen tot verhoren – helder en juridisch juist zijn opgeschreven. Bij vermoedens van strafrechtelijke overtredingen licht je je collega’s van Opsporing in, zodat zij een onderzoek kunnen starten.

Jouw werkterrein is gevarieerd; van kantoren tot de uitgestrekte kassen. Je bent onderdeel van een team dat vastbesloten is om misbruik te stoppen. Aan het eind van elke dag weet je dat je een bijdrage hebt geleverd aan eerlijk, gezond en veilig werk voor iedereen. Je volgt een intensieve opleiding en krijg een vaste praktijkbegeleider. Tijdens het eerste jaar van de opleidingsperiode werk je vanuit je eigen woonplaats in je eigen regio. Daarom is het belangrijk dat je voor de eigen regio solliciteert. Wil je weten in welke regio je past? Kijk hieronder in de bijzonderheden voor de postcodes. Na het eerste opleidingsjaar word je geplaatst in een landelijk team. Deze vacature staat in verband met de vakantieperiode langer open dan de vacatures van de andere regio's.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen. Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Meer over de functiegroep Inspecteur / Medewerker Toezicht

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Nederlandse Arbeidsinspectie is de toezichthouder op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat toezicht is gericht op de naleving van de wet- en regelgeving over arbeidsomstandigheden, de arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en het sociale zekerheidsstelsel. Daarnaast onderzoekt ze de werking van het stelsel van sociale zekerheid en signaleert ontwikkelingen en risico’s op de beleidsterreinen van het ministerie van SZW. Ook werkt de Nederlandse Arbeidsinspectie op het gebied van pgb- en declaratiefraude als opsporingsorganisatie voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Nederlandse Arbeidsinspectie werkt in vakgroepen, waaronder Arbeidsomstandigheden, Arbeidsmarktfraude (AMF) en Major Hazard Control. AMF houdt zich bezig met inspecties op het gebied van eerlijk werk en inspecteert op het gebied van de arbeidstijdenwet, wet minimumloon, de WAV en de WAADI.

De inspecteurs van de vakgroep AMF worden ingezet in programma’s en projecten. De vakgroep AMF is een hechte groep collega’s met passie voor het vak van inspecteur. Er wordt veel gedaan aan casuïstiek, persoonlijke ontwikkeling en momenten samen voor ontspanning en teambuilding.

Nederlandse Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie staat voor eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. De Arbeidsinspectie is de toezichthouder op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat toezicht is gericht op de naleving van de wet- en regelgeving over arbeidsomstandigheden, de arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en het sociale zekerheidsstelsel. Daarnaast onderzoekt ze de werking van het stelsel van sociale zekerheid en signaleert ontwikkelingen en risico’s op de beleidsterreinen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ook werkt de Nederlandse Arbeidsinspectie op het gebied van pgb- en declaratiefraude als opsporingsorganisatie voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In 2012 zijn de Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) samengevoegd. Eerst onder de naam Inspectie SZW en sinds 1 januari 2022 onder de naam: Nederlandse Arbeidsinspectie. Zie voor meer informatie www.nlarbeidsinspectie.nl

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Marjelle Vink

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Team P&O/Instroom

Solliciteren?

Nederlandse Arbeidsinspectie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Inspecteur Arbeidsomstandigheden, regio Randstad Zuid

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Stand­plaats woonplaats is standplaats
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Inspecteur Arbeidsomstandigheden, regio Zuid-Oost

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Stand­plaats woonplaats is standplaats
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Inspecteur Arbeidsomstandigheden, regio Randstad Noord

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon