• Den Haag
 • Universitair Master
 • 32 - 36 uur
 • schaal 12
  €4.278 - €6.320 (bruto)
 • Financieel / economisch
 • Solliciteer voor 2 juli 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: SG 24-67, Plaatsingsdatum: 12 april 2024

De omgeving van Financiën is constant in beweging en wij anticiperen hierop. Vanuit een strategische kijk op financiële en economische doelstellingen en ontwikkelingen helpt het team Financiën en Control van de directie Bedrijfsvoering van het Ministerie van Financiën de uitdagingen van vandaag en morgen aan te gaan. Heb jij met jouw ervaring ideeën hierover?

Als business controller ben jij een stevige adviseur en gesprekspartner met zowel kennis van financieelbeheer, financieelcontrol als bedrijfsvoering in brede zin. Met jouw advies ondersteun je de leiding van een van de directoraten generaal (DG) en/of directies van het ministerie bij de beleidskeuzes waar zij voor staan. Actuele thema’s, de inrichting van de planning- en controlcyclus en jaarplan met bijbehorende begroting wisselen elkaar in een dynamische omgeving af. Jij vindt het leuk om hier de regie op te hebben, bewaakt de afspraken en zorgt dat acties worden uitgevoerd of dat ze op de juiste tafels worden geagendeerd.

Op jouw initiatief voer je verbeteringen door in onze processen en de planning en control (P&C) cyclus en draag je bij aan een efficiëntere en doelgerichte bedrijfsvoering van het betreffende DG/Directie. Met jouw ervaring en communicatieve vaardigheden weet je benodigde financiële informatie en analyses aan de desbetreffende MT’s in overzichtelijke en begrijpelijke rapportages te presenteren, toe te lichten én te voorzien van advies.

Je staat er natuurlijk niet alleen voor. Je werkt intensief samen met de andere business controllers, financial controllers en collega's uit het klantteam waar je deel van uitmaakt. In dit klantteam werken adviseurs op het gebied van bedrijfsvoering, organisatie en personeel en financieel advies. Samen met je collega-adviseurs en met de klantdirecties realiseer je gedegen integrale adviezen en P&C producten die optimaal aansluiten bij de context waarbinnen de DG/Directie opereert.

Een overzicht van jouw werkzaamheden;

 • Je vervult een initiërende en adviserende rol op het terrein van het interne begrotings-en bestedingsproces van de betreffende DG/Directie conform de Rijksbegrotingsvoorschriften.
 • Je adviseert de directeur-generaal (DG), plaatsvervangend DG, MT’s, directeuren en de afdelingshoofden over de doelmatige en rechtmatige besteding van gelden en mogelijke risico’s die zich voordoen.
 • Je bewaakt en signaleert budgetonder- of budgetoverschrijdingen, voert (her)verdelingen en wijzigingen in goed overleg door en je bent verantwoordelijk voor het beheer van de werkbudgetten en de budgetstructuur van de DG/directie in jouw portefeuille.
 • Je participeert en initieert in de totstandkoming van de jaarplannen en tussentijdse evaluaties (viermaandsrapportages) waarin strategische ontwikkelingen, de bedrijfsvoering en risicobeheersing een rol spelen. Je coördineert en draagt verantwoordelijkheid voor de in- en externe verantwoordingsrapportages.
 • Je borgt de inrichting en kwaliteit van een optimaal en ordentelijk financieel beheer.
 • Aan de integrale advisering vanuit een breed financieel perspectief draag je actief bij. Voorbeeld hiervan is annoteren op stukken die betrekking hebben op de Bestuursraad (ambtelijke leiding van het ministerie), het Bedrijfsvoeringsberaad (directeuren-overleg) en de Audit-committee (ambtelijke leiding, Rekenkamer, Auditdienst Rijk en externe functionarissen).

Zie jij voldoende uitdaging in deze functie om te solliciteren of wil je eerst meer weten over jouw werkzaamheden of de organisatie? Aarzel niet om contact op te nemen met Arthur van Elzelingen, Coordinator Team Financien en Control via 06-50078366

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Bedrijfsvoering adviseert en ondersteunt het primaire proces van het ministerie van Financiën op het gebied van financiën, inkoop, huisvesting en duurzaamheid. Wij ondersteunen deze processen met professionele dienstverlening en voeren regie op de diensten die vanuit de shared servicecentra (SSC’s) worden geleverd. Daarbij bewaken we namens de interne opdrachtgever de kwaliteit en realisatie van de dienstverlening.

De directie Bedrijfsvoering biedt een inspirerende werkomgeving waar ruimte is voor professionaliteit, persoonlijke ontwikkeling en inclusiviteit. Hierbij hoort ruimte om te leren, te innoveren en te experimenteren met nieuwe kennis, nieuwe methoden en nieuwe samenwerkingsvormen. De directie Bedrijfsvoering bestaat uit de afdelingen Facilitair en Huisvestingsservices (FHS), team Financiën en Control, team Procesmanagement en het CDI-office.

Team Financiën en control
Het team verzorgt de eerstelijnscontrole op apparaatslasten en draagt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en tijdigheid van alle financiële (eind)producten uit de planning- en control cyclus. De adviseurs treden op als controllers voor de Directoraat-Generaal (DG)en de externe omgeving van de DG. Het team bestaat uit 7 business controllers, 10 financial controllers en 3 procesmanagers. Het team wordt aangestuurd door een teamcoördinator.

Ministerie van Financiën

Samen werken aan een financieel gezond Nederland
Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden: integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Arthur van Elzelingen, coördinator Team Financiën en Control

06-50078366

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Teun van Huffel, Recruiter

06-29690854

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) beleidsmedewerker Buitenlandse Financiële Betrekkingen

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Jurist Wet open overheid (Woo) bezwaar en beroep

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 4 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker Milieubelastingen en accijnzen

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon