Coördinerend onderzoeker gezondheidsrisico's van stoffen

 • Bilthoven  -  route
 • Gepromoveerd, Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 13
  €5.212 - €7.747 (bruto)
 • Onderzoek / wetenschap
 • Solliciteer voor 20 augustus 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: #1509, Plaatsingsdatum: 6 juli 2024

Draag als coördinerend onderzoeker bij het RIVM bij aan een gezonde en veilige leef- en werkomgeving voor iedereen. Je bent het boegbeeld op het gebied van risico’s van stoffen, je verbindt wetenschap met praktijk en je jaagt kennisontwikkeling aan. Dit kun je verwachten: een inhoudelijke en uitdagende functie met impact op de maatschappij, samenwerking met experts in een multidisciplinair team, goede arbeidsvoorwaarden en een prettige werkomgeving. Lees verder.

Dit ga je doen
Je gaat als coördinerend onderzoeker aan de slag binnen het RIVM-centrum Veiligheid van Stoffen en Producten, op het brede terrein van risico’s van stoffen voor de mens. Je bent als boegbeeld een verbindende factor voor zowel experts binnen het RIVM als daarbuiten, onze externe partners. Je vertegenwoordigt het RIVM als erkend expert voor dit kennisgebied en je bouwt aan en benut een (inter)nationaal wetenschappelijk netwerk, waarmee je kennisontwikkeling aanjaagt.

Onder jouw werkpakket valt het bijdragen aan het Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals (PARC) en verschillende projecten binnen het Landelijk Expertise Centrum Stoffengerelateerde Beroepsziekten (LEXCES). Je bent de inhoudelijk sterke schakel in de vertaling van kennis naar de risicobeoordelingspraktijk. Het gaat hierbij om kennis vanuit wetenschappelijke consortia, zoals bij het gebruik van New Approach Methodologies (NAMs), modellering van blootstelling en kinetiek. Ook speel je een rol in het benutten van Safe and Sustainable by Design (SSbD) principes in de (arbo)praktijk. 

Daarnaast:

 • Je hebt een belangrijke rol in de centrum-strategieontwikkeling rond de vernieuwing van risicobeoordelingsmethodieken. Hierbij ben je ook een sparringpartner voor andere onderzoekers binnen het RIVM;
 • Je bent verantwoordelijk voor de werving van nieuwe projecten. Hiervoor schrijf je mee aan nieuwe initiatieven en projecten. Je vertaalt vragen van opdrachtgevers naar nieuwe projecten en bruikbare kennis en je slaat de brug tussen wetenschappelijke ontwikkelingen en maatschappelijk vraagstukken. Dat doe je in de context van internationale consortia. Je hebt daarom een belangrijke verbindende rol naar kennisinstellingen en universiteiten;
 • Als ervaren projectcoördinator schrijf je – samen met andere experts - adviezen en rapporten voor overheden en die je kunt presenteren aan opdrachtgevers en op congressen en symposia;
 • Je toetst de kwaliteit van producten, je adviseert over de aanpak van wetenschappelijk onderzoek en je publiceert in wetenschappelijke tijdschriften; 
 • Je begeleidt medewerkers bij de uitvoering van onderzoek en draagt bij aan de interne scholing op het terrein van risicobeoordeling aan stoffen.

Waarom voor deze baan kiezen
Het RIVM is door de onafhankelijke wetenschappelijke positie een belangrijke speler in maatschappelijke discussies. Hierin vinden we een gezonde werk-privé balans belangrijk, de menselijke maat staat bij ons centraal. Samen kijken we naar de prioritering van jouw werkzaamheden en bekijken we wat jij nodig hebt om jouw werk zo optimaal mogelijk uit te kunnen voeren. In het team hebben we korte lijntjes en we zijn een gevarieerde groep, waarin iedereen zichzelf kan zijn. 

We zitten het komende jaar nog op onze groene campus in Bilthoven, waar je vlak naast het bos zit voor een lunchwandeling. Halverwege 2025 verhuizen we naar een volledig nieuw gebouw op het Utrecht Science Park, speciaal voor het RIVM gebouwd. 

Over de afdeling 
Het RIVM-centrum Veiligheid van Stoffen en Producten adviseert met name de ministeries van SZW, VWS en IenW over de beheersing van risico’s van productie, transport en gebruik van chemische stoffen, producten en gentechnologie. Met als doel dat onze leef- en werkomgeving veiliger, gezonder en duurzamer wordt. Dit doen wij zowel nationaal als internationaal, in een interessante tijd van sterk innoverende technologie.?

Binnen het centrum ga je deel uitmaken van de afdeling Stoffen op de Werkplek en internationaal Transport, bestaande uit 25 enthousiaste wetenschappelijk medewerkers en beleidsadviseurs. Op de afdeling hebben we twee werkgebieden. Het eerste werkgebied betreft het beoordelen en onderzoeken van de gevolgen van werknemersblootstelling aan gevaarlijke stoffen. Dit doen we op basis van kennis en informatie over toxicologie, epidemiologie, blootstelling, data-science, gedrag van werknemers en beheersmaatregelen.? In het tweede werkgebied van de afdeling zetten we ons in voor een veilig vervoer van gevaarlijke stoffen. We vertegenwoordigen ons land namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in internationale commissies waar de regelgeving voor een veilig vervoer van gevaarlijke stoffen wordt voorbereid.? 

Meer informatie 
Heb je interesse in deze functie, maar eerst nog wat vragen? Bel gerust met afdelingshoofd Aafje van der Burght (06-1546 7510), zij beantwoordt je vragen graag.

Meer over de functiegroep Senior Wetenschappelijk Medewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

RIVM: deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk

Als Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn we een deskundige, betrouwbare en onafhankelijke adviseur voor overheid, professionals en burgers. Ons doel: een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. We bewaken gezondheid, ziekten, de kwaliteit van de leefomgeving én het milieu. Daarvoor doen we onderzoek en we verzamelen kennis voor toegankelijke informatie en toepasbare adviezen. Het RIVM zorgt voor een goede geboortescreening, het bestrijden van infectieziekten en heeft een centrale rol bij het Rijksvaccinatieprogramma en de bevolkingsonderzoeken. We onderzoeken wat er nodig is voor goede zorg, een gezonde leefstijl, veilige producten en een veilige en gezonde leefomgeving. Ook dragen we bij aan het voorkomen, bestrijden en beheersen van incidenten en crises.

Vanuit ons hoofdkantoor in Bilthoven en vanaf 2025 vanuit een prachtig nieuw gebouw op het Utrecht Science Park, werken we met ongeveer 2500 collega’s aan al onze adviezen, rapporten, factsheets en publicaties. Daarbij laten we ons leiden door de vragen van vandaag én morgen. We doen ons werk midden in de maatschappij. Trots zijn we op onze organisatie waar iedereen welkom is. Als kennisinstituut van de overheid willen we een afspiegeling van de samenleving zijn. Naast talent, ervaring en motivatie maken ook aspecten van identiteit zoals leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking, onze organisatie rijker, innovatiever én leuker. Met deze verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten werken wij samen aan een nog beter resultaat!
RIVM – De zorg voor morgen begint vandaag

Ook benieuwd naar hoe anderen het werken bij het RIVM ervaren? Bekijk het op RIVM-ers aan het woord | RIVM

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Aafje van der Burgt, afdelingshoofd 06-15467510

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Michelle van de Beurcht, recruiter 06-46075150

Solliciteren?

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon