• Den Haag
 • Bachelor - HBO
 • 32 - 36 uur
 • schaal 11
  €3.662 - €5.586 (bruto)
 • Financieel / economisch, ICT
 • Solliciteer voor 13 juni 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 51362, Plaatsingsdatum: 2 mei 2024

Ben jij onze gedreven en energieke nieuwe datasteward die veel werkplezier haalt uit het verbeteren van de datakwaliteit en het databeheer? Lees dan verder. DJI zoekt namelijk een oplossings én samenwerkingsgerichte datasteward.

DJI gaat haar datakwaliteit verbeteren en doet dat onder regie van de Chief Data Officer (Directeur Financiën en Bedrijfsvoering). Dat bereiken we onder meer met beter databeheer en betere ICT ondersteuning. Het team van datastewards bij de afdeling Control & Informatie speelt hierin een belangrijke rol. Samen met jouw collega’s zet je het databeheer op (de kaart) en borg je de datakwaliteit. Je doet dit voor en in contact met de collega’s op de werkvloer. Zij moeten kunnen vertrouwen op de data die zij nodig hebben om hun werk te kunnen doen, bijvoorbeeld bij het plaatsen of vervoeren van gedetineerden. Ook zet de organisatie deze data in voor analyse en sturing. De aansluiting van jouw werk en oplossingen bij de dagelijkse praktijk van de werkvloer is een voorwaarde voor succes. Je draagt op verschillende manieren bij aan het verbeteren van de datakwaliteit van DJI.

Jouw taken

 • Je hebt een voortrekkersrol in de bewustwording van het belang van data en datakwaliteit en het verbeteren van onze datageletterdheid. Je informeert en overtuigt collega’s hiervan. Dit doe je door bijvoorbeeld trainingen en presentaties te geven over dit onderwerp.
 • Je draagt eraan bij dat datagericht werken straks niet meer weg te denken is uit onze dagelijkse praktijk. Dit doe je door contact te houden met de werkvloer en hun behoeften te vertalen naar beleid, kaders en richtlijnen zodat de geformuleerde datakwaliteitsnormen, datadefinities/begrippenwoordenboeken en rapportage templates draagvlak hebben op de werkvloer.
 • Je brengt datavraagstukken in kaart en draagt hiervoor structurele oplossingen aan. Je treedt namens de gegevensverantwoordelijke op als het gaat om de doorvertaling van deze vraagstukken naar ICT-ondersteuning. Gegevensverantwoordelijken zijn divisie- of landelijk directeuren van DJI die eigenaar zijn van betreffende data.
 • Je maakt de datakwaliteit inzichtelijk door een permanente monitoring van datakwaliteit op te zetten en hierover te rapporteren aan onder meer de gegevensverantwoordelijke.
 • Je verbetert de datakwaliteit door het opzetten en in gebruik nemen van een databeheerproces. Je hebt hierbij aandacht voor ‘harde’ aspecten, bijvoorbeeld het schonen van data en ‘zachte’ aspecten als cultuur en houding.
 • Je lost data-incidenten op operationeel/tactisch niveau op (prioriteren en monitoren voortgang) en escaleert data-incidenten indien nodig naar het strategisch niveau.
 • Je voert onderzoeken uit naar dieperliggende oorzaken van afwijkende data (rootcause analyses).
 • Je bent pro-actief als het gaat om het uitvoeren en het rapporteren van oplossingsrichtingen n.a.v. door jou uitgevoerde (risico)analyses.
 • Je werkt nauw samen met onder meer adviseurs informatievoorziening van C&I, collega’s uit de penitentiaire inrichtingen en collega’s van de Directie Informatievoorziening zoals medewerkers van functioneel beheer, informatiemanagers, privacy – en informatiebeveiligingsmedewerkers.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Financiën & Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de inrichting van en sturing op de financiële processen en prestaties van de divisies binnen DJI (primair Jeugd, Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring) en de control op de gestelde kaders. De directie zorgt ervoor dat er voldoende financiële middelen binnenkomen, legt verantwoording af over de besteding, toetst op rechtmatige, doelmatige en doeltreffende aanwending en analyseert de managementinformatie. De directie is de controller van de divisiedirecteuren. De directeur Financiën & Bedrijfsvoering is tevens Chief Data Officer van DJI.

De afdeling Control & Informatie ondersteunt de divisiedirecteuren in hun sturingsrelatie met de hoofddirectie. De afdeling verzorgt bovendien de interne P&C-cyclus met het veld, analyseert de door inrichtingsdirecteuren (Gevangeniswezen, Jeugd en Vreemdelingenbewaring) aangeleverde informatie, adviseert hierover en ondersteunt de divisiedirectie in hun managementgesprekken met het veld. De afdeling Control & Informatie is verder verantwoordelijk voor de ontwikkeling van en de regie op het managementinformatiesysteem Metis en de ondersteuning van de CDO d.m.v. het inrichten van datamanagement en verbeteren van de datakwaliteit. Binnen de afdeling C&I wordt belang gehecht aan een goede onderlinge sfeer, die het fundament vormt voor actiegerichte samenwerking.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees hier meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
DJI is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 16.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra, detentiecentra en diverse landelijke diensten. Daarnaast koopt DJI bij particuliere instellingen zorg in voor de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen, zoals tbs. Met 38 locaties verspreid over het land is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer M.M. Hofland, afdelingshoofd control & informatie

06-52809173

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Michiel Snoek, corporate recruiter DJI

06-41548771

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

BI-specialist

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 10 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functioneel beheerder datawarehouse

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Gouda
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 5 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Operationeel manager (Afdelingshoofd)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Badhoevedorp
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 14 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon