• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 36 uur
 • schaal 11, schaal 12
  €3.662 - €6.320 (bruto)
 • Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 1 juli 2024 Nog 11 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: AZ-2023-043, Plaatsingsdatum: 29 september 2023

“In de rol van deelprojectleider Beveiliging ben je adviseur in het deelgebied integrale beveiliging (security). Jouw adviezen dragen bij om veilig in onze unieke panden te werken en te verblijven. Je onderzoekt de huidige fysieke maatregelen en processen, maar richt je blik ook op de toekomst waarbij je op verschillende niveaus schakelt met de organisatie, het Rijksvastgoedbedrijf en externen. Om tot een goed ontwerp te komen met de juiste maatregelen werk je samen met andere disciplines in een projectteam. Een uitdaging!”

Als deelprojectleider Beveiliging draag je, onder leiding van de projectmanager, bij aan de aanpalende projecten van de renovatie Binnenhof en tijdelijke huisvesting. Je vormt de schakel tussen de interne gebruikers, de BVA/BVC en de opdrachtnemers. Je levert een actieve inhoudelijke bijdrage aan de behoeftestellingen, het ontwerpproces en de realisatie van de deelprojecten. Hierbij kijk je niet alleen naar je eigen deelgebied, maar werk je gezamenlijk met de andere projectleden van het projectteam aan kwalitatief hoogwaardige toekomstbestendige huisvesting voor de medewerkers en processen van AZ.

Je draagt bij en stelt Programma’s van Eisen op voor het deelgebied Beveiliging. Je voert risicoanalyses uit en vertaalt deze naar functionele en technische beveiligingseisen en naar concrete en toepasbare maatregelen. Hiernaast zie je toe op de operationele implementatie van de vastgestelde eisen en wensen. Denk hierbij onder andere aan het integreren van bouwkundige beveiligingselementen in combinatie met elektronische beveiligingssystemen. Je geeft aanbevelingen rondom producten en je beoordeelt het ontwerp van de beveiligingsoplossingen en denkt mee over de raakvlakken (bouwkundig en ICT). Om te komen tot een consistent en optimaal pakket word je nauw betrokken bij de werkzaamheden van andere expertises (informatie beveiliging, ICT en facilitair).

Het samenspel tussen de andere lopende beveiliging lijn-projecten en het deelgebied beveiliging van de aanpalende projecten van de renovatie en tijdelijke huisvesting bewaak je nauwgezet. Je houd de planning strak in de gaten, bewaakt de informatiebehoefte vanuit de projectteams en stuurt op een tijdige realisatie/verstrekking hiervan.

De verschillende deelprojecten worden gelijktijdig uitgevoerd. Hiervoor is het van belang dat je in staat bent om snel te schakelen als de situatie hierom vraagt, zonder dat dit invloed heeft op de kwaliteit en continuïteit.

Je wordt namens de Directie Bedrijfsvoering (DBV) ingezet in de projectorganisatie van de renovatie en tijdelijke huisvesting. Je rapporteert de projectresultaten aan de projectmanager renovatie en tijdelijke huisvesting. Gewenste startdatum is zo spoedig mogelijk. Hierbij wordt uitgegaan van een fulltime werkweek van 36 uur waarbij de dagelijkse aanwezigheid in verband met het vitaal karakter van de projecten in gezamenlijkheid wordt besproken.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Bedrijfsvoering (DBV), projectteam renovatie Binnenhof:
De directie Bedrijfsvoering (DBV) is binnen AZ verantwoordelijk voor alle aspecten van de bedrijfsvoering. Binnen de gehele directie staat integriteit hoog in het vaandel en hanteren we het ‘bouw’-principe, waarin onze kernwaarden zijn vervat: betrouwbaar, onafhankelijk, uitlegbaar, waardigheid. Als deelprojectleider val je onder de projectmanager Renovatie, die onder de directeur DVB valt.

Als deelprojectleider ben je verantwoordelijk voor het beheerst opleveren van projectresultaten. Dat doe je natuurlijk niet alleen, maar in een projectteam met verschillende disciplines onder leiding van de projectmanager renovatie. Met je collega’s overleg je regelmatig om de samenhang tussen de projecten te bewaken en de kwaliteit ervan te verhogen. Aan de hand van informatie uit verschillende bronnen en in nauwe afstemming met de belanghebbende bepaal je de ideale projectaanpak voor beveiliging. Met als belangrijkste opgave: het treffen van voorbereidingen om de continuïteit van de integrale beveiliging dienstverlening te borgen.

Ministerie van Algemene Zaken

Het ministerie van Algemene Zaken is een relatief klein departement. Met circa 450 medewerkers bevorderen wij het algemeen regeringsbeleid. Onze belangrijkste taken zijn de ondersteuning van de minister-president bij de coördinatie van het algemene regerings- en communicatiebeleid. Bekende informatie- en adviesorganen zijn het Kabinet Minister-President, de Rijksvoorlichtingsdienst en de Dienst Publiek en Communicatie.

De Rijksvoorlichtingsdienst verzorgt de woordvoering van de minister-president en het kabinet en is verantwoordelijk voor de voorlichting over het algemeen regeringsbeleid, de minister-president en het ministerie van Algemene Zaken. Daarnaast verzorgt de dienst de communicatie over en begeleiding van de publieke optredens van het koninklijk huis in binnen- en buitenland.

Ook het bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering, is onderdeel van ons ministerie. De dienst Financieel-Economische Zaken en de directie Bedrijfsvoering ondersteunen de activiteiten van bovengenoemde organisatieonderdelen.

Meer informatie over de organisatie: http://www.minaz.nl.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Priscilla Visser, projectmanager renovatie

06-52874887

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Petra Zwart, personeelsadviseur

06-11221294

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur ICT huisvestingsprojecten

Ministerie van Algemene Zaken
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 36
 • schaal 12
  €4.278 - €6.320 (bruto)

Technisch manager renovatie en tijdelijke huisvesting

Ministerie van Algemene Zaken
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 36
 • schaal 12
  €4.278 - €6.320 (bruto)

Medewerker Post & Logistiek

Ministerie van Algemene Zaken
 • Den Haag
 • VMBO - Theoretisch (MAVO)
  VMBO - Gemengd
  VMBO - Kader beroepsgericht
  VMBO / MAVO / LBO
 • 32-36
 • schaal 4
  €2.677 - €3.246 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon