• Rotterdam  -  route
 • Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • 24 - 36 uur
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)
 • Onderzoek / wetenschap, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Solliciteer voor 1 oktober 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 43928, Plaatsingsdatum: 2 juli 2024

Ben jij GZ-psycholoog? Ben je toe aan een echt nieuwe uitdaging? Ben je toe aan werken in een (h)echt team?

Detentiecentrum Rotterdam gaat uitbreiden! Hierdoor komt een werkplek vrij voor een GZ-psycholoog en ontstaat de kans voor jou als gedreven GZ-psycholoog om ons team op deze uitdagende en leuke werkplek te versterken. Je werkt nauw samen in een team dat bestaat uit verpleegkundigen, artsen, administratief medewerkers zorg, GZ-psychologen, basis psychologen en psychiaters.

We bieden je een nieuwe uitdaging, in een team dat toewerkt naar zelforganisatie, op een werkplek waar de balans tussen werkaanbod, werkdruk en werkplezier gewoon goed is. Hiernaast bestaan bij ons verschillende ontwikkelmogelijkheden zoals diverse opleidingen.

Bij de Dienst Justitiële Inrichtingen zorgen we niet alleen voor vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de mensen die dit ondergaan. Als GZ-psycholoog lever jij binnen het Detentiecentrum Rotterdam een belangrijke bijdrage aan het welzijn van ingeslotenen. Detentiecentrum Rotterdam is vanuit de Vreemdelingbewaring verantwoordelijk voor volwassen mannen. Tevens is Detentiecentrum Rotterdam verantwoordelijk voor het strafrechtelijke regime Huis van Bewaring en in de toekomst ook voor de arrestanten. Als GZ-psycholoog geef je richting en inhoud aan de geestelijke gezondheidszorg voor de ingeslotenen, zoals deze is voorgeschreven conform de individuele en openbare zorgplicht van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Je investeert continu in een positief en vitaal leef- en werkklimaat en een gezonde multiculturele en diverse cultuur.

Je voert de intake uit en verricht diagnostiek bij ingeslotenen die door de eerste lijn, medische dienst of afdelingshoofd/directie, bij jou worden aangemeld. Je indiceert, indien nodig, voor daaropvolgende actie. Dit kan bestaan uit een (kortdurende) behandeling door jou zelf, bespreking van de casus in het Psycho Medisch Overleg (PMO) als multidisciplinaire inzet benodigd is, of verwijzing/ indicatiestelling naar ambulante of klinische geestelijke gezondheidszorg (zowel binnen Dienst Justitiële Inrichtingen als daarbuiten).

Als GZ-psycholoog adviseer je de lijn bij het omgaan met ingeslotenen met een zorgvraag of zorgbehoefte en communiceert, waar nodig, het individuele zorgbeleid naar betrokken disciplines buiten het PMO. Je geeft consultatie aan de betrokken disciplines over de wijze van begeleiden van de individuele gedetineerden. Ook heb je een adviserende rol ten aanzien van het leefklimaat en het behandelaanbod in het Detentiecentrum Rotterdam.

Je volgt ontwikkelingen met betrekking tot de populatie, de Forensische GGZ en wetenschap en adviseert de directie over de wijze waarop deze kennis geïntegreerd kan worden in het beleid op de afdelingen. Door middel van adviezen, instructies en aanbevelingen draag je bij aan de  deskundigheidsbevordering van de Detentie Inrichtingswerkers. Daarnaast signaleer je als GZpsycholoog knelpunten in het detentieklimaat en/of het behandelaanbod en informeer en adviseer je de directie, zowel gevraagd als ongevraagd, hierover.

Bij al deze werkzaamheden bestaat nauwe samenwerking met enkele gespecialiseerde GGZ-verpleegkundigen. Met name op de gebieden Extra Zorg Afdeling, consultatie en voorlichting.

Meer over de functiegroep Medicus / Gedragswetenschapper

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Detentiecentrum Rotterdam (DCR) maakt deel uit van de divisie Gevangeniswezen/Vreemdelingenbewaring van de DJI. Op de locatie verblijven binnen de Vreemdelingenbewaring ‘aan de grens geweigerde’ vreemdelingen en illegale vreemdelingen op bestuursrechtelijke titel die het land moeten verlaten en beschikbaar worden gehouden voor uitzetting. In het gevangeniswezen verblijven gedetineerden op strafrechtelijke titel in verschillende regimes.

DCR is een toekomstvaste, flexibele en innovatieve organisatie die in staat is om verschillende doelgroepen en de wisselende vraag naar capaciteit op te vangen. Vanuit dit vertrekpunt draagt het DCR bij aan een rechtvaardige en veilige samenleving. Dit gebeurt door de bewaring op een humane en doeltreffende wijze ten uitvoer te leggen.Afdeling Zorg
De afdeling Zorg staat voor een zo optimaal mogelijke zorg voor de ingesloten medemens gedurende zijn insluiting. Met zorg wordt bedoeld, zorg op somatisch en psychosociaal gebied. Zorgmedewerkers met deze achtergronden vormen samen met Justitieel Geneeskundigen, (GZ-)psychologen en psychiaters het behandelteam, dat wordt bijgestaan door een team van Justitieel Verpleegkundigen. Voor specialistische kennis schakelen we externe disciplines in, zoals een fysiotherapeut, tandarts, podotherapeut en opticien. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Mevrouw O. Costa ,hoofd Zorg a.i. 06-25756322

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Marley Tel, corporate recruiter 06-14422282

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Verpleegkundig specialist GGZ

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Rotterdam
 • Master/doctoraal
 • 24-36
 • schaal 11,schaal 12
  €3.662 - €6.320 (bruto)

Verpleegkundige

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Rotterdam
 • Bachelor - HBO
  MBO
 • 24-36
 • schaal 8
  €2.945 - €3.954 (bruto)

Inrichtingswerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Rotterdam
 • MBO
 • 36
 • schaal 6
  €2.866 - €3.564 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon