GZ-psycholoog

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

  • Stand­plaats Heerhugowaard
  • Contractduur 1 jaar
  • Uren per week 20 - 24
  • Maand­salaris €4.278 - €6.320
  • Salaris­niveau schaal 12
  • Niveau Master/doctoraal
  • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
  • Reageren voor 1 mei Nog 10 dagen
  • Vacaturenummer 50431
  • Plaatsingsdatum 19 maart 2024
  • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Als behandelaar heb je een prominente rol binnen onze organisatie. Je voert intakegesprekken en diagnostisch onderzoek, zet behandeltrajecten uit en bent eindverantwoordelijk voor het verloop van de behandeling en naleving van het zorgbeleid van een eigen caseload. Daarnaast verricht je risicotaxaties.
 

Samen met andere disciplines binnen het psychomedisch overleg bied je geestelijke gezondheidszorg aan onze gedetineerden. Deze zorg is gelijkwaardig aan de zorg in de vrije maatschappij, en natuurlijk houd je rekening met de beperkingen van detentie. De zorg is gericht op behandeling van stoornissen en op een gezonde en veilige terugkeer van de gedetineerde in onze maatschappij. Met jouw gz- expertise ben je van toegevoegde waarde voor de mensen die in de PI verblijven en voor alle collega’s met zorg- en  niet-zorggerelateerde functies, zoals psychiater, collega psychologen, huisarts, justitieel verpleegkundigen, administratief medewerkers en sociaalpsychiatrisch verpleegkundige. 

Als onderdeel van dit team neem je deel aan meerdere vaste overlegvormen met als doel het afstemmen van de zorg en het adviseren van de plaatsvervangend vestigingsdirecteur vanuit gedragsdeskundig perspectief. Zo adviseer je niet alleen over zorgbeleid en vrijheidsbeperkende maatregelen in detentie, maar adviseer je tevens de aanvragen voor vrijheden en nazorgtrajecten binnen de GGZ. Samenwerking binnen de forensische keten is van groot belang. Jouw visie en adviezen reiken verder dan alleen binnen detentie.

 

Jouw werk als GZ-psycholoog binnen PI Heerhugowaard:

  • intake en diagnostiek bij ingeslotenen die door de eerste lijn, medische dienst of afdelingshoofd/directie worden aangemeld.
  • Indicatiestelling voor daaropvolgende actie, zoals (kortdurende) behandeling door jezelf, multidisciplinaire inzet, of verwijzing naar ambulante of klinische geestelijke gezondheidszorg.
  • Belangrijke inrichtingsbrede coachende en adviserende functie.
  • Bijdragen aan een voortdurende verbetering van het behandelend detentieklimaat, het zorgbeleid en de processen.
  • • Doelgroep: mannen in detentie met minder of meer complexe problematiek.

Meer over de functiegroep Medicus / Gedragswetenschapper

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Penitentiaire Inrichting Heerhugowaard is een van de gevangenissen van Nederland en biedt veel vakinhoudelijke uitdagingen. Hier kun jij als GZ-psycholoog het verschil maken. Het geven van de juiste zorg staat voorop; hierin ben je autonoom én werk je samen met collega’s. Door gedetineerden op psychologisch vlak te ondersteunen, werken zij aan hun re-integratie en draag je bij aan een veiligere samenleving.

De PI Heerhugowaard bestaat uit de gebouwen Zuyderbos en Amerswiel en heeft een gevangeniscapaciteit van 340 plaatsen. Zuyderbos bestaat uit 5 vleugels met 10 afdelingen met een standaardgevangenis regime. In Zuyderbos is ook een extra zorgvoorziening. Amerswiel grenst aan Zuyder bos en bestaat uit 11 huisjes, die in de vorm van rijtjeswoningen zijn opgezet. Amerswiel richt zich voornamelijk op de beperkt beveiligde afdeling (BBA). 

PI Heerhugowaard kenmerkt zich door een open houding ten aanzien van innovatie en autonomie. Er verblijft een aanzienlijke groep lang gestrafte gedetineerden. Daarnaast verblijft een groot percentage levenslang gestrafte gedetineerden in de vestiging. Deze categorie gedetineerden vraagt een specifieke benadering, aangezien het dagprogramma gericht is op zinvolle dagbesteding. Er wordt een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de gedetineerden.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees hier meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
DJI is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 16.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra, detentiecentra en diverse landelijke diensten. Daarnaast koopt DJI bij particuliere instellingen zorg in voor de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen, zoals tbs. Met 38 locaties verspreid over het land is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw A. de Groot. hoofd Zorg

08807-29017

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Michiel Snoek, corporate recruiter

06-46891342

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Complexbeveiliger regio Zaanstad / Schiphol / Heerhugowaard

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
  • Stand­plaats Westzaan
  • Uren per week 24-36
  • Salaris­niveau schaal 4
  • Reageren voor 1 juli
  • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Teamleider beveiliging

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
  • Stand­plaats Heerhugowaard
  • Uren per week 32-36
  • Salaris­niveau schaal 8
  • Reageren voor 8 mei
  • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Penitentiair Inrichtingswerker regio Zaanstad / Schiphol / Heerhugowaard

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
  • Stand­plaats Meerdere locaties
  • Uren per week 24-36
  • Salaris­niveau schaal 6
  • Reageren voor 1 juli
  • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon