• Den Helder
 • Master/doctoraal
 • 38 uur
 • schaal 12
  €5.475 - €7.073 (bruto)
 • ICT
 • Solliciteer voor 7 juli 2024
 • Vaste aanstelling
Kenmerk: 582205, Plaatsingsdatum: 10 juni 2024

Werkzaamheden:

1. Adviseert het management, de decentrale CIO (dCIO) en de centrale CDO en draagt zorg voor begeleiding en ondersteuning van het lijnmanagement door:

 • Het uitbrengen van advies over data science en AI vraagstukken in brede zin;
 • Het uitbrengen van advies over de uitvoering van data gerelateerd beleid en processen en over de prioritering en de totstandkoming van innovatieprojecten in lijn met de defensiebrede data science- en AI strategie;
 • Het managen van belangen en verwachtingen bij weerstand en het realiseren van draagvlak;
 • Het analyseren, beoordelen en uitbrengen van advies aan de lijn over de vereiste kwaliteit, beheer en werkwijzen van data en informatie;
 • Het beoordelen of de kwaliteit, beheer en werkwijzen van data en informatie voldoende geborgd is bij de bestaande werkwijzen.

2. Het optreden als data kennisautoriteit voor en namens het defensieonderdeel, door:

 • Het analyseren en vertalen van ontwikkelingen, innovaties en verbetermogelijkheden naar het vakgebied en nieuwe (beleids)producten en processen;
 • Het vertalen en implementeren van de datastrategie naar het defensieonderdeel;
 • Het beïnvloeden en het leveren van constructieve bijdragen aan ontwikkeling van departementaal I&T beleid, datastrategie en data management aspecten, zoals data science en AI;
 • Het geven van inzicht in kansen en bedreigingen voor het defensieonderdeel op het gebied van data, data science en AI, onder meer door te adviseren over de inzet van data science technieken het ontsluiten en hergebruik van data uit de bronsystemen;
 • Het initiëren van innovatietrajecten met datatechnologie.

3. Draagt zorg voor data compliance en rapporteert hierover aan de dCIO, door:

 • Het toezicht houden op compliancy aspecten tijdens innovatietrajecten en de borging van dataproducten, en dat data-analyses bij militaire inzet transparant en uitlegbaar zijn;
 • Het analyseren, beoordelen van de mogelijkheden en consequenties van het implementeren van data science-strategie en ¿producten;
 • Het toezien op de naleving van relevante wetgeving, richtlijnen, regelgeving en instructies binnen het defensieonderdeel en op de juiste uitvoering van data-verantwoordelijkheden;
 • Het zorgdragen en borgen van de kwaliteit en integriteit van data en informatie;
 • Het analyseren en opstellen van voortgangs- en verantwoordingsrapportages over de mate waaraan het defensieonderdeel data compliant is.

4. Geeft leiding aan bureau CDO

Meer over jouw toekomstige afdeling

De werkzaamheden worden verricht binnen de Afdeling Information & Technology (I&T) van de Directie Integrale Bedrijfsvoering en Bestuur (DIB&B) van het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK).

De doelstelling van de directie IB&B is het ondersteunen van de Plaatsvervangend Commandant Zeestrijdkrachten (PC-ZSK) door het organiseren van de CZSK organisatie en het ondersteunen van de Commandant Zeestrijdkrachten (C-ZSK) in zijn rol als maritiem adviseur van de CDS. DIB&B organiseert het CZSK aan de hand van integrale bedrijfsvoering, Informatie & Technologie, besturing, regie, advies en strategische veranderingen, gericht op een effectieve realisatie van maritieme gevechtskracht op en vanuit zee.

De doelstelling van de afdeling I&T is om digitalisering, waaronder IT, IV, IHH, datascience, robotica en simulatie, te sturen, integreren en borgen in de commando- en bedrijfsvoering van CZSK en hiervoor het koppelvlak te vormen naar stakeholders binnen en buiten Defensie teneinde de operationele gereedstelling van CZSK eenheden met I&T te optimaliseren voor (Informatie Gestuurd) Optreden.

De afdeling I&T bestaat uit een hoofd, een stafbureau ondersteuning, een stafbureau Functiegroep oudste, een bureau Informatie Strategie & Planning (IS&P), een bureau Informatiehuishouding (IHH), een bureau IV management (IVM), een bureau Datascience, met daarin de Chief Data Officer CZSK en daaraan gekoppeld het Maritiem DataScience Centrum (MDSC), een bureau ERP Competence Centre CZSK (EC3), een bureau Robotica, met daaraan gekoppeld het Maritiem Robotica Control Centrum MRCC en een bureau Modelling & Simulation (M&S).

De decentrale CIO office is een virtueel deel van de Afdeling I&T en maakt deel uit van het defensiebrede CIO stelsel. De decentrale CIO office bestaat uit een bureau Informatie Strategie & Planning (IS&P), een bureau Informatiehuishouding (IHH), een bureau IV management (IVM) en een bureau Datascience, met daarin de Chief Data Officer CZSK. Het CISO deel van de decentrale CIO office is binnen dezelfde directie ondergebracht bij de Stafafdeling Integrale Beveiliging.

Functionaris is belast met advies over de inzet van datatechnologie, houdt toezicht op data compliance en implementeert de datagovernance, het defensie databeleid en bijbehorende kaders en richtlijnen.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

LTZ 1 J. Zegers, Adviseur Bviv

06-83003942

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior medewerker datakwaliteit

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 7 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Scrummaster Business Analist

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 7 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Productowner

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 7 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon