• Stand­plaats Bathmen
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €2.767 - €4.387
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau HBO oude stijl
 • Vakgebied Techniek / productie
 • Reageren voor 28 augustus
 • Vacaturenummer 474364
 • Plaatsingsdatum 26 juli 2022
 • Dienst­verband Vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word Hoofd Techniek

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 38.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 16.000 burgers bij Defensie.

Als Hoofd Techniek ben je verantwoording verschuldigd aan hoofd assortimentsmanagement voor wat betreft de kwaliteit van de geleverde Programma’s van Eisen (PvE’n) en de integrale kennisoverdracht binnen het bedrijf en de klant; Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de diepgaande kennisvergaring en verspreiding van het gehele assortiment.

Wat ga je doen als Hoofd Techniek?

Je draagt zorg voor het opstellen, onderhouden en beheren van de aan bedrijfsstoffen gerelateerde PvE 's door:

 • Nauwgezet de wet-, en regelgeving, milieueisen, identificatie en technische eisen op bedrijfsstoffen gebied te volgen,
 • Gestelde assortimentsnormen vast te leggen,
 • Voortdurend de verschillende assortimentsnormen af te zetten tegen het duurzaam en doelmatig inbrengen van bedrijfsstoffen

Draagt zorg voor de interne waarborging van kwaliteitsprocedures op STANAG-, LUWABO-, AIT- en opslaggebied binnen het assortiment door:

 • Het opstellen van richtlijnen t.b.v. kwaliteitsprocedures
 • Organiseren en deelnemen aan kwaliteitsgerelateerde besprekingen.
 • Het bewaken van de kwaliteitsprocedures

Onderhoudt de kennis van zijn bureau door:

 • Het bijwonen van bedrijfsstoffen gerelateerde informatie-evenementen op het gebied van wet-, en regelgeving, milieu, identificatietechnieken en producttechnische informatie
 • Het bewaken en verhogen van het kennisniveau van het personeel binnen het bureau
 • De subassortimenten te verdelen binnen het bureau waardoor diepgaand kennisonderhoud mogelijk is.

Geeft sturing aan het technisch accountmanagement door:

 • het signaleren van technische klantwensen en het, in samenwerking met de accountmanager, houden van klanttevredenheidsonderzoeken
 • het signaleren, analyseren en adviseren bij technische knelpunten
 • het als deel van front-office behandelen, sturen en bewaken van de ingebrachte technische klachten;
 • het, voornamelijk op het gebied van STANAG 's en Luchtwaardigheidsborging (LuWaBo), zorg dragen voor de kwaliteitsbewaking van het toegewezen assortiment.
 • het t.b.v. de klant verwerken van technische informatie in diverse documentatie.

Geeft leiding aan de bureau Techniek.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken als Hoofd Techniek?

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de sectie assortimentsmanagement van de Afdeling Brand- en Bedrijfsstoffen. De ABB is een onderdeel van het Defensie Brand- en Bedrijfsstoffen Bedrijf((DBBB)te Bathmen. De doelstelling van de Sectie Assortimentsmanagement is het leveren en instandhouden van bedrijfsstoffen, zodanig dat wordt voldaan aan de gestelde eisen ten aanzien van vereiste kwantiteit, kwaliteit en levertijd en tegen zo laag mogelijke integrale kosten, het leveren van een bijdrage aan de Defensie brede verwerving en het, door middel van analyses, leveren van een bijdrage aan de instandhouding van (wapen)systemen. De sectie Assortimentsmanagement bestaat, naast de Assortimentsmanager die tevens als hoofd van de afdeling optreedt, uit de bureaus Accountmanagement, Techniek en Logistiek.

Defensie Materieel Organisatie

De DMO ondersteunt de verschillende krijgsmachtonderdelen bij de aan- en verkoop van materiaal, instandhouding, logistiek en IT-dienstverlening. Denk daarbij aan aanschaf en instandhouding van onderzeeboten, vliegtuigen en landvoertuigen, maar ook het aanleveren van brandstof, munitie en kleding.
Wil je meer weten over DMO? Bekijk de video van DMO hier: https://www.defensie.nl/organisatie/dmo.

Defensie Materieel Organisatie

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Voor Defensie is het helder: gelijke kansen voor iedereen en een open organisatie waar mensen zich prettig en veilig voelen. We zijn ervan overtuigd dat we met een inclusieve organisatie onze taak, Beschermen wat ons dierbaar is, het beste kunnen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Martijn Kok, Waarnemend Hoofd Assortimentsmanagement

06-20168588

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Maaike Hoogland, Recruitment Adviseur

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Technisch expert

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 11 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Medewerker Techniek

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 11 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Technisch Documentalist

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 11 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon