• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 14
  €5.359 - €7.834 (bruto)
 • Personeel en organisatie
 • Solliciteer voor 27 mei 2024 Nog 5 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: BD24/DPenO/240281, Plaatsingsdatum: 4 mei 2024

De uitdaging

Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) in Den Haag wil graag structureel in spelen op de voortdurende personele krapte op de arbeidsmarkt. Om zo voldoende medewerkers met de juiste kwaliteiten aan te trekken en te behouden.

We zijn bezig met het opzetten van een JenV brede arbeidsmarktanalyse.
Als HR-manager Arbeidsmarkt en Recruitment ga jij hiervoor een plan van aanpak formuleren en onze afdeling Arbeidsmarkt en Recruitment verder ontwikkelen en professionaliseren. We zoeken hiervoor een ervaren HR-manager die van bouwen houdt. Durf jij het aan? We komen graag met je in gesprek!

Functieomschrijving

Als Manager Arbeidsmarkt en Recruitment ben je verantwoordelijk voor de teams Arbeidsmarktbeleid en communicatie, Recruitment, SPP (strategische personeelsplanning) en arbeidsmarktanalyse, en het Rijkstraineeprogramma, in totaal een 20-tal medewerkers.
Jij bent concernbreed verantwoordelijk voor het formuleren van onze arbeidsmarktstrategie. Jij zorgt voor de ontwikkeling en uitvoering van de plannen om talent aan te trekken, te werven en te behouden binnen onze organisatie.

Je weet hoe je een goede EVP (EmployeeValueProposition) creëert met een succesvolle arbeidsmarktcommunicatie-strategie, je weet hoe je wervingsstrategieën met bijbehorende kanalen, ontwikkelt en hoe je het volledige wervingsproces zo goed mogelijk inricht.
Je werkt voor het onderwerp Arbeidsmarktcommunicatie en Recruitment voor het Bestuursdepartement. Voor de interdepartementale agenda op het gebied van Arbeidsmarkt, Strategische Personeelsplanning en Rijkstraineeprogramma voer je de regie voor het concern JenV.

Ook heb je een brede kennis van het Personeel & Organisatie vakgebied.
Bovenal ben je een goede peoplemanager, die met het team een visie kan vertalen naar een uitvoerbaar en inspirerend jaarplan waar iedereen tot zijn recht komt en met plezier aan werkt.

Verantwoordelijkheden

 • Je bent lid van het managementteam van DP&O
 • Ontwikkeling en implementatie van een effectieve arbeidsmarkt en wervingsstrategie om de benodigde talenten aan te trekken die passen bij de behoeften van onze organisatie. Met extra nadruk op het belang van de werving van divers talent.
 • Creatie van boeiende arbeidsmarktcommunicatie om onze organisatie als werkgever van keuze te positioneren.
 • Optimalisatie van het beheer van het wervingsproces inclusief het zorgdragen voor de vervanging van het huidige ATS (Applicant Tracking System)-systeem.
 • Bijdragen aan het opstellen en uitwerken van onze Onboardingsstrategie.
 • Onderhouden van relaties met collega-managers Arbeidsmarkt & Recruitment , zowel binnen JenV als binnen de Rijksoverheid. Met het daar bijhorende voorbereiden van het DOP-overleg (Directeurenoverleg Organisatie en Personeel van JenV)en het ICOP (Interdepartementale Commissie Organisatie en personeelsbeleid)-vergaderingen waar arbeidsmarkt op de agenda staat.
 • Je voert de regie op het verzamelen van de stand van zaken bij de diverse JenV-onderdelen om zo te leren van ‘best practices’.
 • Opleveren van relevante managementrapportages, o.a. analyseren van wervingsgegevens en trends om de effectiviteit van onze Recruitmentstrategie te evalueren en aan te passen.
 • Regie voeren op deelname aan het Rijkstrainee programma op WO en HBO niveau ten behoeve van het concern JenV. Je draagt zorg voor een optimale match tussen werkplek en trainee, en voor een goede begeleiding van de deelnemende trainees.
 • Je zorgt voor onze SPP’s (Strategische personeelsplanningen) om onze kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbehoeften in kaart te brengen en het opzetten van een J en V brede arbeidsmarktanalyse.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Personeel & Organisatie (DP&O) is onderdeel van het HDBV-cluster (Hoofddirectie Bedrijfsvoering) van JenV en draagt bij aan een optimaal toegeruste JenV-organisatie via een professionele, effectieve en efficiënte P&O-functie, zodat de leiding de organisatie doelmatig kan besturen en haar beleidsdoelstellingen weet te realiseren.

DP&O levert JenV-brede HRM-diensten binnen het ministerie van JenV. De lijnorganisatie wordt optimaal ondersteund om haar verantwoordelijkheden ten aanzien van het organisatie- en personele domein uit te kunnen voeren. Rijkskaders en de kaders van JenV worden aan elkaar verbonden, waarbij het belang van het primaire proces steeds centraal staat.

We werken aan een directie P&O die er is voor heel JenV als het gaat om personeels- en organisatievraagstukken. We vertalen rijksbeleid naar de taakorganisaties van JenV en verzorgen het primaire HR advieswerk voor het bestuursdepartement. We zijn bovendien een expertiseknooppunt P&O voor JenV. We werken volgens de visie van wendbaar organiseren, waarbij we ons richten op drie pijlers: de mens centraal/duurzame inzetbaarheid, eigentijds leiderschap en de flexibele organisatie.

Deze visie is leidend bij de uitvoering van de taken van de directie:

Advisering van de departementsleiding over de ontwikkeling, organisatie, coördinatie van en control op de uitvoering van het JenV-breed organisatie- en personeelsbeleid;

de uitvoering van de departementale werkgeverstaken;

de eerstelijnsadvisering ten aanzien van organisatie- en personeelsaangelegenheden aan de hoofden van de clusters en de daaronder ressorterende dienstonderdelen van het bestuursdepartement (de andere onderdelen van JenV hebben hun eigen eerstelijnsadvisering);

de ontwikkeling en organisatie van opleidingsprogramma’s ten behoeve van alle beleidsambtenaren van het ministerie.

We werken bij de directie zoveel mogelijk opgavegericht. Dat betekent dat we de juiste vakmensen inzetten op de specifieke P&O onderwerpen en we het management daaromheen organiseren. Elk onderwerp waaraan we werken heeft een vaste sponsor in het MT. Het MT dient als centraal programmeringspunt en sponsor van alle opgaven. Deze opgaven komen voort uit het jaarplan. We sturen in de loop van het jaar op de realisatie van dit jaarplan P&O.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Wij werken aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Mensen moeten in vrijheid kunnen samenleven. Met de juiste balans tussen hoofd en hart kijken wij naar waar de vrijheid van de één ophoudt en die van de ander begint.
Recht en veiligheid raken mensen. Door te luisteren zijn we zorgvuldig, daadkrachtig en open over onze afwegingen. Want iedereen moet kunnen vertrouwen op rechtvaardigheid.
Samen met honderdduizend collega’s bij tal van organisaties staan we midden in de maatschappij. Helpen we allerlei vormen van onrecht en criminaliteit te voorkomen. Zetten we ons in voor de bescherming van de samenleving en het individu. Handhaven we met de menselijke maat. Zorgen we voor toegankelijke rechtspraak.
Wij zijn het ministerie van Justitie en Veiligheid. Met recht voor iedereen.
Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt, ongeacht zijn of haar achtergrond of voorkeur. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Het toetsen van de integriteit van onze nieuwe collega’s is voor het ministerie van groot belang. Daarom vragen we nieuwe medewerkers om een verklaring omtrent gedrag (vog) te overleggen en een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Klaske de Jonge (directeur DPenO)

0625129078

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

SOC lead / plv. SOC manager

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinator Weerbaar JenV

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Vastgoedeconoom

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den haag
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 28 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon