• Amersfoort
 • Bachelor - HBO
 • 38 uur
 • schaal 10
  €3.430 - €5.475 (bruto)
 • ICT
 • Solliciteer voor 31 juli 2024
 • Tijdelijke aanstelling
Kenmerk: 538146, Plaatsingsdatum: 9 april 2024

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

IT Manager Team Infrastructuur
Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 40.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 16.000 burgers bij Defensie.

Als IT Manager kom je te werken bij onze Infrastructuur afdeling en werk je samen met je team aan netwerkinfrastructuur die ingezet wordt voor onze operationele C2 ondersteuning.

In deze baan werk je aan een van de meest interessante en uitdagende netwerkinfrastructuren van Nederland. In een omgeving waarvan het functioneren van cruciaal belang is voor onze militairen, waar dan ook ter wereld, op ieder tijdstip, en onder alle omstandigheden. Weet je het belang van de menselijke factor en wil je graag een technisch team laten excelleren? Solliciteer dan op deze vacature!

Wat ga je doen?
Als IT Manager binnen IT-Infra werk je op de afdeling HGI, wat staat voor; ‘Hoog Gerubriceerde Informatievoorziening’. Hierbinnen krijg je de verantwoordelijk over een team binnen de sectie Systeem Ontwikkeling. Je hebt hiermee een cruciale rol binnen onze organisatie. Je bent integraal verantwoordelijk voor de resultaten en de mensen binnen jouw team. Je begeleidt het team op zowel operationeel als strategisch niveau en toont leiderschap en eigenaarschap.

Verdere verantwoordelijkheden zijn:

 • Het begeleiden van jouw team naar een nieuwe organisatie structuur waarbij continuïteit en het werkplezier van de medewerkers in jouw team centraal staan;
 • Het creëren van stimulerende feedback omgeving waar onze mensen met plezier werken en waar ze zich kunnen blijven ontwikkelen;
 • Het mede door ontwikkelen van de gehele sectie HGI.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?

De werkzaamheden worden verricht binnen de afdeling GII van het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC) van COMMIT.

Entiteit IT-Infrastructuur (IT-Infra)
Entiteit IT-Infra levert vanuit het JIVC alle benodigde IT-infrastructuur oplossingen voor Defensie. Dat doet zij samen met al haar ketenpartners, al dan niet in gemengde teams. IT-Infra hanteert een operatie model gericht op aanbod sturing en operational excellence. Dit betekent dat de IT-infrastructuur maximaal gestandaardiseerd en geautomatiseerd wordt geleverd. Daar waar standaardoplossingen echt niet voldoen, zal bij uitzondering maatwerk geleverd worden. IT-Infra bestaat uit de afdelingen Infrastructuur Centrale Services (ICS), Platform Services Defensie (PSD), Generieke Infrastructuur Services (GIS), IT-Continuity Center (ITCC) en Generieke IT & Infrastructuur (GII).

Binnen JIVC biedt de afdeling Generieke IT & Infrastructuur (GII, onderdeel van entiteit IT Infra) generieke IT-infrastructuurdiensten aan waar de operationele eenheden van Defensie (OPCO’s) en externe partners, zoals politie, brandweer en kustwacht gebruik van maken. Ook voorziet GII in generieke informatievoorzieningstoepassingen. Om toekomstbestendig innovatief en informatiegestuurd op te kunnen treden wordt grootschalige vernieuwing van de IT Infrastructuur versneld door o.a. samenwerking met een IT Infrapartner. Als gevolg daarvan ligt voor GII de focus de komende jaren op het borgen van continuïteit van de dienstverlening en het bijdragen aan een gefaseerde overdracht van verantwoordelijkheden naar andere JIVC-afdelingen, een mooi uitdaging!

Hoog Gerubriceerde informatievoorziening (HGI)
De sectie HGI is verantwoordelijk voor de HGI netwerkinfrastructuur die wereldwijd inzetbaar is voor commandovoering en informatie uitwisseling in nationaal, NAVO, Europees en coalitie verband in verschillende omgevingen (statisch en ontplooid). HGI is verantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling en het beheren van de omgevingen en daarvoor benodigde IT middelen. Informatie op betrouwbare en snelle wijze beschikbar hebben ten behoeve van operationele C2 ondersteuning. De veiligheid en flexibiliteit van onze militairen is hiervan afhankelijk.

Systeem Ontwikkeling (SO)
Het onderdeel Systeem Ontwikkeling is verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de in scope zijnde HGI netwerken. SO heeft recentelijk de overgang gemaakt naar Agile werken en is opgedeeld in 5 product teams en 4 enabling teams waarbij in multidisciplinaire teams gewerkt wordt aan kort cyclische opleveringen.

Als IT manager binnen SO zal je hiërarchisch leiding geven aan team van 20 tot 30 VTE bestaande uit Defensie medewerkers en inhuur medewerkers. Je weet het agile werken verder te verankeren binnen de SO werkwijze door het team te stimuleren en inspireren. Tevens speel je een actieve rol in het bijdragen aan de gefaseerde overdracht van de HGI verantwoordelijkheden naar andere JIVC afdelingen.

De werkzaamheden worden verricht op de Bernardkazerne in Amersfoort. Binnen SO wordt hybride gewerkt; op maandag, dinsdag en donderdag vinden de werkzaamheden op de kazerne plaats, op de overige dagen is het mogelijk om vanaf een andere locatie, bijvoorbeeld vanuit huis, te werken.

Defensie is altijd in beweging. Op dit moment vindt er een reorganisatie plaats waardoor deze arbeidsplaats van tijdelijke aard is. De prognose is dat er per 2028 een andere structuur zal zijn. Je krijgt dan de kans om te solliciteren naar een andere of soortgelijke baan binnen de Defensie ICT omgeving. Mocht je hier meer vragen over hebben dan kan je altijd contact opnemen.

Visie
Het Commando Materieel & IT (COMMIT) ondersteunt de transitie naar een informatiegestuurde en technologisch hoogwaardige krijgsmacht met het beste materieel en de beste IT. Ons COMMITment is groot om de cruciale rol te versterken als strategisch partner van de Commandant der Strijdkrachten, van de operationele onderdelen en van internationale partners. COMMIT vergroot de impact van de ondersteuning door een integrale en innovatieve aanpak van materieel- en IT-projecten, (wapen)systeemmanagement en ketenlogistiek.
Wij investeren in de kwaliteit van onze mensen en de flexibiliteit en diversiteit van het personeelsbestand. De belangrijkste capaciteiten van COMMIT zijn de kennis en ervaring van ons personeel. Om de krijgsmacht sneller te voorzien van materieel en IT zetten wij naast technologische innovatie in op proces- en sociale innovatie op het gebied van projectvoering, inkoop en afstoting van defensiematerieel en personele en logistieke ondersteuning.
Het uitvoeren van innovatieve projecten vraagt om meer samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheidsorganisaties en maatschappelijke instanties. Onder de vlag van C-COMMIT als National Armaments Director (NAD) ontwikkelen en versterken wij ook de internationale samenwerking op het gebied van materieel en IT (NAVO, EU, multinationaal en bilateraal).

Missie
COMMIT levert de krijgsmacht het beste materieel en de beste IT

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 56.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit het Commando Materieel & IT (COMMIT), de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Stefan van Wijngaarden

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Tabitha van der Maarel

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Product Specialist Digitale Identiteiten

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Huis ter Heide
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 23 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

1ste Beheerder ICT bij PSD Bureau Crypto

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Maasland - Kantorencomplex
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 28 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Ontwerper Passieve Infrastructuur – Cable Management

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Huis ter Heide
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 11 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon