• Den Haag
 • MBO
 • 36 - 38 uur
 • schaal 6
  €2.779 - €3.664 (bruto)
 • Documentatie en Informatievoorziening
 • Solliciteer voor 26 juni 2024 Nog 8 dagen
 • Tijdelijke aanstelling
 • 3 werkplekken
Kenmerk: 593533, Plaatsingsdatum: 7 juni 2024

De junior medewerker informatiehuishouding zal de volgende werkzaamheden uitvoeren.

Het structureren, doorzoeken en verwerken van informatie- en datastromen door:

 • het filteren, doorzoeken, verwerken en initieel analyseren van inkomende datastromen;
 • filteren van relevante documenten uit de datastromen en het overzetten hiervan;
 • interne en externe klanten adviseren, bijstaan en instrueren op het gebied van data- en informatieverwerking;
 • het overzichtelijk archiveren en presenteren van de informatie in de centrale opslaglocaties (zowel in digitale als in hardcopy vorm);
 • het geven van voor managementrapportages ogv monitoring en kwaliteitsbewaking van producten, documenten en autorisaties.

Het verrijken /verdiepen van bestaande informatie tbv inlichtingen (deel)producten door:

 • het uitvoeren van operationele werkzaamheden ten behoeve van een tijdige en correcte uitvoering van documentaire informatiebeheerwerkzaamheden en het archiveren van formele (digitale) documenten;
 • het aandragen van informatie ten behoeve van rapportages teneinde de producten te kunnen presenteren of toe te lichten;
 • het participeren in discussies omtrent het informatiebeheer binnen de MIVD om het eigen inzicht en dat van anderen te verhogen;
 • het zorgdragen voor alle noodzakelijke activiteiten (uniformiteit) binnen en tussen producten van de MIVD.

Het registreren en ontsluiten van informatie en datastromen door:

 • het registeren en verwerken van inkomende en uitgaande data en informatie;
 • het op de juiste manier wegzetten van de ingekomen data door het toepassen van de juiste naamconventie voor verdere ontsluiting;
 • het ontsluiten en beheren van data d.m.v. uploaden in informatieverwerkingssystemen;
 • het maken en beheren van diverse templates en overzichten en deze binnen de IHU beschikbaar stellen;
 • het volgens de vigerende voorschriften opslaan van (on)gerubriceerde informatie in de (werk)archieven;
 • het zorgdragen voor een correcte toepassing op de vanuit de Wiv voortvloeiende verplichting op het gebied van registratie en ontsluiting van informatie en data.

Algemene ondersteuning van de IHU door:

 • zorg dragen voor een tijdige en correcte uitvoering van documentaire informatie werkzaamheden, inclusief gebruikersondersteuning ten behoeve van de organisatie;
 • op de juiste wijze verwerken van verzoeken van interne en externe klanten;
 • de uitvoering van het centrale informatiebeheer waaronder de archieven.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Data & IV i.o. draagt bij aan de bescherming van de veiligheid van Nederland en haar NAVO-bondgenoten door het leveren van passende voorzieningen voor de afnemers op het gebied van applicaties, data, informatievoorziening, infrastructuur en technologie. Wij maken de transitie naar een datagedreven inlichtingen- en veiligheidsdienst mogelijk en vervullen daarin een voortrekkersrol. Oplossingen die wij bieden zijn state-of-the-art, betrouwbaar, klantvriendelijk, compliant by design en geven de mogelijkheid tot een snelle en betrouwbare verantwoording. We werken intensief samen met andere afdelingen binnen de MIVD en de AIVD.

De Informatiehuishouding Unit (IHU) speelt een cruciale rol in de informatieverwerking en de digitale transformatie van de MIVD. IHU borgt een gezonde informatiehuishouding binnen de MIVD, zodat informatie binnen de dienst duurzaam toegankelijk, integer, betrouwbaar en vindbaar wordt en blijft. In opdracht van de Chief Information Officer en in afstemming met de Compliance Office stelt IHU kaders en richtlijnen op voor informatiemanagement. IHU vormt het single point of entry en exit van centrale inkomende- en uitgaande informatiestromen van de MIVD, welke IHU registreert en coördineert. IHU beheert en archiveert de neerslag van de informatiestromen van de MIVD en borgt de kwaliteit hiervan.

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)

Het ministerie van Defensie is een operationele en uitvoerende organisatie. Hoofddoel is het gereed stellen en beschikbaar houden van operationele eenheden en de succesvolle inzet daarvan, zowel in nationaal als internationaal verband.

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) is onderdeel van het ministerie van Defensie. De dienst ondersteunt bij het gereedstellen van de eenheden en bij militaire missies en vredesoperaties. Hiervoor verwerven we wereldwijd inlichtingen en veiligheidsinformatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau. De MIVD speelt zo een cruciale rol bij de besluitvorming door de militaire leiding en de politieke top.

Werk je bij de MIVD, dan doe je werk dat er echt toe doet. Je draagt bij aan het beschermen van de Nederlandse belangen en de nationale veiligheid. Bovendien werk je in een zeer dynamische omgeving. We doen er alles aan om te zorgen dat je op jouw vakgebied up-to-date blijft, bijvoorbeeld door middel van opleidingen en kennisuitwisseling met onze partnerdiensten.

Omdat je bij de inlichtingen- en veiligheidsdienst werkt en met gevoelige informatie te maken krijgt, kun je de inhoud van je werk niet met je vrienden en familie bespreken. Maar wel met je collega’s. Daarom bouw je een bijzondere band op met hen. Er heerst een sterke onderlinge verbondenheid die er mede voor zorgt dat de meeste mensen lang bij de organisatie blijven werken. En allemaal werken we aan hetzelfde doel: de fysieke en digitale veiligheid van 17 miljoen Nederlanders.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Recruitment

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur Informatiehuishouding

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
 • Den Haag
 • WO bachelor
 • 38
 • schaal 11
  €4.545 - €6.237 (bruto)

Archivaris

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
 • Den Haag
 • Bachelor - HBO
 • 38
 • schaal 11
  €4.545 - €6.237 (bruto)

Data Steward

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
 • Zoetermeer
 • Bachelor - HBO
 • 38
 • schaal 12
  €5.475 - €7.073 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon