Junior Specialist INFRA Koninklijke Marechaussee

  • Huis ter Heide  -  route
  • Bachelor - HBO
  • 32 - 38 uur
  • schaal 8
    €3.275 - €4.396 (bruto)
  • Orde / vrede / veiligheid
  • Solliciteer voor 26 juli 2024 Nog 8 dagen
  • Tijdelijke aanstelling
Kenmerk: 528394, Plaatsingsdatum: 5 juli 2024

Kom werken als Junior Specialist INFRA binnen het Landelijk Tactisch Commando (LTC) van de Koninklijke Marechaussee en draag bij aan goede huisvesting!

Als Junior Specialist Infra binnen het LTC zijn de lijnen met de staf en de operationele brigades kort. Dit maakt dat je een veelzijdige en belangrijke adviseursfunctie hebt. Je adviseert gevraagd en ongevraagd over Infra behoeften die zich kenmerken door een diversiteit aan ruimtelijke opgaven. Jij legt de dwarsverbanden tussen opgaven die binnen het LTC spelen op het gebied van vastgoed. Samen met je Infra collega’s ben je verantwoordelijk voor het adviseren, begeleiden en het opstellen van Programma’s van Wensen. Je bent sparringpartner van elkaar en adviseert de staf LTC en de teammanager over vastgoedvraagstukken. Je verzamelt en analyseert relevante informatie met betrekking tot het vastgoed voor de Koninklijke Marechaussee.

Wil jij meehelpen om onze Infra behoeften in kaart te brengen? Solliteer dan naar de functie van Junior Specialist Infra binnen het Landelijke Tactisch Commando van de Koninklijke Marechaussee en draag bij aanhet realiseren van goede huisvesting!

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Landelijk Tactisch Commando (LTC) is een operationele eenheid van de Koninklijke Marechaussee (KMar) en is direct ondergebracht onder de commandant van de Koninklijke Marechaussee (CKMar). Het LTC heeft tot doel om op tactisch en operationeel niveau uitvoering te geven aan de KMar opgedragen taken middels informatie gestuurd optreden (IGO) en de samenwerking met ketenpartners en binnen netwerken. Je komt binnen het LTC te werken voor de sectie Materieel en Diensten (M&D) en verricht werkzaamheden binnen de staf van het LTC of op brigades van de KMar.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.
Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 56.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Voor Defensie is het helder: gelijke kansen voor iedereen en een open organisatie waar mensen zich prettig en veilig voelen. We zijn ervan overtuigd dat we met een inclusieve organisatie onze taak, Beschermen wat ons dierbaar is, het beste kunnen uitvoeren en voorbereid zijn op ontwikkelingen in maatschappij en de wereld. Als het gaat om de afkomst, geloofsovertuiging, sekse of gender van onze militairen en burgermedewerkers willen we zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van ons veelzijdige land.

De Koninklijke Marechaussee (KMar) is een politieorganisatie met militaire status, beheerd door de minister van Defensie. We zijn een van de vier onderdelen van de Nederlandse krijgsmacht en vallen, in tegenstelling tot de zee-, land- en luchtstrijdkrachten, niet onder het direct bevel van de Commandant der Strijdkrachten. Behalve wanneer we in het buitenland actief zijn voor andere taken dan de politietaak.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

via Bedrijfsbureau BOSS

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

via Bedrijfsbureau BOSS

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon