• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 12
  €4.278 - €6.320 (bruto)
 • Juridisch
 • Solliciteer voor 2 juni 2024 Nog 11 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 51403, Plaatsingsdatum: 3 mei 2024

Koopt de Dienst Justitiële Inrichtingen iets in, reken dan maar dat het om unieke en bedrijfskritische onderwerpen gaat. In dit interessante werkveld zorg jij als jurist in Den Haag dat onze complexe Europese aanbestedingen rechtmatig verlopen.

Afwisseling en uitdaging? Dat is een understatement bij ons Inkoopuitvoeringscentrum (IUC). Want wist je dat we jaarlijks voor ruim € 350 miljoen inkopen? Dit doen we voor alle locaties van DJI en haar partners zoals het Nederlands Forensisch Instituut en de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Er lopen wel zeshonderd contracten tegelijkertijd en jij bent van a tot z bij de aanbestedingstrajecten betrokken. Onze dertien aanbestedingsadviseurs, contractmanagers, inkopers, en de afdeling Juridische Zaken, en onze klanten en leveranciers weten jou te vinden als zij vragen hebben op juridisch gebied.

Je toetst de aanbestedingsdocumenten, nota’s van inlichtingen en gunnings- en afwijzingsbrieven, en adviseert gevraagd en ongevraagd over de procedure. Klaagt een partij (bijvoorbeeld een leverancier) de Staat aan? Dan is het gegarandeerd een boeiende zaak. Van klacht tot zitting: je bent tot in detail bij alle stappen in het proces betrokken. Daarnaast adviseer je ook de contractmanagers bijvoorbeeld als een overeenkomst gewijzigd moet worden.

Extra uitdagend voor jou is dat ons IUC categorieën inkoopt voor andere departementen. Het gaat hierbij om groot geld, grote spelers en grote belangen. Denk aan de inhuur van personeel voor de Belastingdienst voor € 72 miljoen op jaarbasis. Eén minuscuul foutje in de documenten of procedure, en de gevolgen zijn gigantisch. Tel daarbij op dat je juist de wetgever volgens de wet helpt in te kopen, en je begrijpt hoe interessant jouw baan als aanbestedingsjurist bij DJI is.

‘Vooruit naar de bedoeling’. Zo heet het verandertraject waar ons IUC middenin zit. We willen minder procedureel en meer klantgericht werken. Je krijgt de kans om een belangrijke rol te spelen in deze verandering. Bijvoorbeeld door creatief en oplossingsgericht te denken en de inkoopprocessen vanuit de klant te benaderen. En niet te vergeten: door je collega’s en het management hierover te adviseren. Ook speelt het geven van vakinhoudelijke trainingen hierin een belangrijke rol. Til jij ons IUC naar the next level?

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Inkoopuitvoeringscentra Rijksoverheid
Wist je dat het Rijk jaarlijks voor ruim € 10 miljard inkoopt? Als er dus één organisatie is die met het inkopen van goederen en diensten het verschil kan en wil maken, zijn wij het wel. Niet voor niets is ‘Inkopen met impact’ onze rijksbrede strategie. We zetten ons actief in om zoveel mogelijk duurzaam, sociaal en innovatief in te kopen, of het nu gaat om kleine enkelvoudige of complexe meervoudige aanbestedingen. Zo dragen jij en je collega’s bij aan een beter Nederland. Bijvoorbeeld door ervoor te kiezen afgeschreven werkkleding tot nieuwe producten te verwerken. Door zonnepanelen te laten plaatsen op de daken van gevangenissen. Door bij de ontwikkeling van producten mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten.

19 inkooppunten
De inkoopkolom van de Rijksoverheid telt 4 portfolio’s en 22 categorieën, en er zijn maar liefst 19 inkooppunten verspreid over het land, oftewel: inkoopuitvoeringscentra (IUC’s). Ministeries, uitvoeringsdiensten (onder andere de Belastingdienst) en baten-lastendiensten (zoals het Centraal Justitieel Incasso Bureau) hebben een eigen IUC. Of ze maken gebruik van een gezamenlijk inkooppunt. Daarnaast zijn bij elk IUC ook één of meer categorieën belegd. Dit betekent dat zij voor deze categorieën inkopen voor het gehele Rijk. Denk bijvoorbeeld aan uitzendkrachten, energie en kantoorartikelen. Dankzij dit categoriemanagement kunnen we als Rijksoverheid efficiënter en goedkoper inkopen. En dus nog meer maatschappelijke impact hebben.

Via inkoop innovatie stimuleren
Wat een baan als inkoopprofessional bij het Rijk zo interessant maakt, is de enorme diversiteit aan producten en diensten die worden ingekocht. Van nieuwe software voor elektronische enkelbanden voor gedetineerden tot de inrichting van rijkskantoren. Het gaat vaak om politiek gevoelige onderwerpen en een interessante markt. Daarbij zet het Rijk inkoop in om innovatie te stimuleren. We prikkelen de markt met nieuwe aanbestedingsmethoden en door te vragen naar oplossingen in plaats van naar gedetailleerd omschreven producten of diensten. Op die manier bieden we leveranciers de ruimte om innovatieve ideeën in te dienen. Zo is het bijvoorbeeld mede aan het IUC te danken dat onze Douane – als eerste ter wereld – treinen in volle vaart kan scannen. Wat jouw baan nog meer zo bijzonder maakt? Je krijgt met uiteenlopende klanten te maken. Zo leer je je rijkscollega’s snel kennen en bouw je een interessant netwerk op.

Shared Service Center, Inkoopuitvoeringscentrum
Het Shared Service Center (SSC) is de uitvoeringsorganisatie van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) op het gebied van HRM-dienstverlening, inkoop, financiën en rapportage, en het Facilitair Bedrijf. Wij realiseren in opdracht van de hoofddirectie een uniforme en adequate uitvoering van deze processen. Daarnaast bedienen we ook andere organisaties binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Rijk.

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees hier meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
DJI is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 16.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra, detentiecentra en diverse landelijke diensten. Daarnaast koopt DJI bij particuliere instellingen zorg in voor de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen, zoals tbs. Met 38 locaties verspreid over het land is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw K. Boverhuis, manager operations

06-51025902

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Jessia Harten, senior corporate recruiter DJI

06-31642291

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend specialistisch inkoopadviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 7 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Coördinerend specialistisch inkoopadviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 7 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur rijkshuisvesting facilitair bedrijf SSC DJI

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 7 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon