• Soesterberg  -  route
 • MBO - 2
 • 36 uur
 • schaal 5
  €2.770 - €3.404 (bruto)
 • Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 18 juli 2024 Nog 3 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • 2 werkplekken
Kenmerk: 48165, Plaatsingsdatum: 20 juni 2024

Als medewerker op de inkomstenafdeling gedetineerden is het jouw taak om te zorgen dat zowel gedetineerden als de inkomende goederen “schoon” de inrichting in gaan. Intern wordt deze afdeling visitatie genoemd. Dit betekent dat jij het eerste contactpunt bent voor gedetineerden bij aankomst in Justitieel Complex Zeist in Soesterberg. Ben jij klaar voor deze uitdaging? Lees dan gauw verder! 

In Justitieel Complex Zeist is er ruimte voor ca. 300 gedetineerden. Zij verblijven binnen verschillende regimes. Je voert een intake uit waarbij je de gedetineerde ontvangt, controleert en de identiteit vastlegt. Je informeert de gedetineerde over de huisregels en veiligheidsvoorschriften. Valt je iets op, bijvoorbeeld aan de lichamelijke hygiëne en/of psychische toestand van de gedetineerde, rapporteer je dit en maak je hiervan melding bij je collega’s. Daarnaast registreer en beheer je de goederen van de gedetineerden die in bewaring zijn genomen. Tevens zorg je ervoor dat de controles, binnenkomst en het verlaten van de visitatie veilig verlopen en treed je op bij agressief gedrag en crisissituaties.

Meer over de functiegroep (Inrichtings)beveiliger

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

In Justitieel Complex Zeist verblijven gedetineerden op strafrechtelijke titel in verschillende regimes, zoals Arrestanten, Huis van Bewaring, Extra Zorg Voorziening en Inrichting Stelselmatige Daders. Daarnaast verblijven binnen de vreemdelingenbewaring ‘aan de grens geweigerde’ vreemdelingen en illegale vreemdelingen op bestuursrechtelijke titel die het land moeten verlaten en beschikbaar worden gehouden voor uitzetting. 

JC Zeist is een toekomstvaste, flexibele en innovatieve organisatie die in staat is om verschillende doelgroepen en de wisselende vraag naar capaciteit op te vangen. Vanuit dit vertrekpunt draagt JC Zeist bij aan een rechtvaardige en veilige samenleving. Dit gebeurt door de bewaring op een humane en doeltreffende wijze ten uitvoer te leggen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees hier meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
DJI is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 16.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra, detentiecentra en diverse landelijke diensten. Daarnaast koopt DJI bij particuliere instellingen zorg in voor de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen, zoals tbs. Met 38 locaties verspreid over het land is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

De heer A. Spanjaard, teamleider BAD 06-25739954

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Ries Goudriaan, corporate recruiter DJI 06-27175447

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Complexbeveiliger

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Soesterberg
 • MBO
 • 27-36
 • schaal 4
  €2.677 - €3.246 (bruto)

Tandartsassistent

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Soesterberg
 • MBO
 • 20
 • schaal 6
  €2.866 - €3.564 (bruto)

Verpleegkundig specialist GGZ

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Rotterdam
 • Master/doctoraal
 • 24-36
 • schaal 11,schaal 12
  €3.662 - €6.320 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon