• Utrecht
 • HBO bachelor
 • 38 uur
 • schaal 10
  €3.430 - €5.475 (bruto)
 • Natuur / milieu
 • Solliciteer voor 2 juni 2024 Nog 6 dagen
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 576949, Plaatsingsdatum: 30 april 2024

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word Medewerker VKAM Veiligheid (safety)
Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 40.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 16.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland? Als Medewerker VKAM Veiligheid draag jij bij aan fysiek veilig materieel voor je defensiecollega’s die daadwerkelijk met dit materieel ingezet worden.

Wat ga je doen?

Vanuit het professionele en prettig samenwerkende Cluster Veiligheid, Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu (VKAM) geef je als Medewerker VKAM Veiligheid advies op jouw kennisgebieden. Je praat mee over fysiek veilige en duurzame voertuigen, (lucht)vaartuigen en vele andere soorten materieel met projectmanagers, verwervers, assortimentsmanagers en systeemmanagers/normstellers over de VKAM-aspecten van hun projecten, producten en processen. Belangrijk uitgangpunt van het cluster VKAM is dat de opgeleverde producten (zoals adviezen en richtlijnen) voldoen aan de (wettelijke) regelgeving én goed uitvoerbaar zijn ‘op de werkvloer’. Het cluster VKAM zet zich er voor in om veiligheid en duurzaamheid een integraal onderdeel te laten zijn van de bedrijfsvoering. De borging van arbeidsveiligheid en duurzaamheid dient zoveel mogelijk in de lijn plaats te vinden. De werkzaamheden van het cluster hebben soms een politiek en mediagevoelig karakter door de grote maatschappelijke aandacht voor veiligheid en duurzaamheid bij Defensie.

Ter aanvulling van ons team zoeken wij een Medewerker VKAM Veiligheid die bij de materieelprojecten ondersteunt om VKAM-risico’s beheersbaar te maken, waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de uitvoerbaarheid van de missie van Defensie en van het Commando Materieel en IT (COMMIT).

Je adviseert projectmanagers, verwervers, assortimentsmanagers en systeemmanagers/normstellers over de arbeidsveiligheidsaspecten van hun projecten, producten en processen. Daarbij hanteer je de geldende arbeidsomstandigheden- en veiligheidswet- en regelgeving als minimale basis voor arbo-compliance.

Daarnaast benut je jouw kennis, ervaring, creativiteit en je overtuigingskracht om samen te komen tot fysiek veilige voertuigen en (lucht)vaartuigen en vele andere soorten duurzaam materieel.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?

Je collega’s
Je gaat werken bij het Team Productveiligheid en –Duurzaamheid van het Cluster Veiligheid, Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu (VKAM). Cluster VKAM bestaat verder uit het Team Bedrijfsveiligheid en –Duurzaamheid en het Team Gevaarlijke Stoffen. Binnen het Cluster verlenen de teams elkaar waar nodig en passend onderling steun.
Het cluster VKAM is kenniscentrum voor de veiligheids- en milieuaspecten van het materieel van Defensie. Het cluster richt zich actief op het beheersen van VKAM-risico’s en maakt daarbij onder meer gebruik van innovatieve kennis en toepassingen. Voor de directie van COMMIT stelt het cluster VKAM de systeemdocumentatie op van het Veiligheids-en Milieumanagementsysteem COMMIT. Verder ondersteunt het cluster de directie bij VKAM vraagstukken, kamervragen, rapportages en bijvoorbeeld de jaarlijkse directiebeoordeling. Naast de ondersteuning van COMMIT heeft het cluster VKAM een defensie brede adviesrol, onder meer voor munitie(opslag)- en schietbaanveiligheid, gevaarlijke stoffen en voor het aangeschafte materieel.

Het Team Productveiligheid en –Duurzaamheid telt circa 15 personen en is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Ook deze functie betreft een verdere uitbreiding. Het team is een leuke en diverse mix van jong aanstormend talent en oudere ervaren medewerkers. Allen zijn gedreven professionals die op hun vakgebied het verschil willen maken en gebruik maken van de kracht van samenwerking en communicatie. De groei van het team hangt direct samen met de investeringen die Defensie mag doen in nieuw materieel en met de vergrote aandacht voor arbeidsveiligheid en voor duurzaamheid.

Het Cluster VKAM is ondergebracht bij de Directie Bestuur & Bedrijfsvoering, een onderdeel van het Commando Materieel en IT van Defensie. COMMIT zet zich in om collega’s in binnen- en buitenland zo goed mogelijk te ondersteunen: met het beste materieel, de beste voorraden en de beste ICT. Zo kunnen zij hun taken zo effectief en doelmatig mogelijk blijven uitvoeren.

Je portfolio
De medewerkers van het Team Productveiligheid en –Duurzaamheid treden op als eerste of als tweede contactpersoon voor de materieelprojecten waar ze in duo’s - bestaande uit één deskundige fysieke veiligheid en één deskundige duurzaamheid -als adviseurs aan zijn gekoppeld. Veelal hebben de medewerkers ieder ook eigen unieke specialisaties, waardoor ze voor die onderwerpen vraagbaak zijn, soms zelfs voor het hele cluster. De projecten betreffen nieuw vliegend, varend en rollend materieel en ondersteunende uitrustingsstukken. Je zult een portfolio van enkele tientallen projecten toebedeeld krijgen.
Afhankelijk van de projectfase werk je op een bepaald moment aan één of meerdere projecten tegelijk. Je overlegt dan met de projectleider, met het projectteam of leden van dat team. Je zoekt uit, welke wet- en regelgeving van toepassing is om als minimum compliance toe te passen. Daarboven adviseer je hoe het veiligheids- en duurzaamheidsbeleid in het project het beste tot uiting kan komen. Je spart met je collega’s of je met je adviezen op de juist weg zit en zorgt voor een goede dossiervorming.
Wanneer uiteindelijk het nieuwe materieel instroomt, zie je in praktijk de vruchten van je inspanningen en kan het veilig en duurzaam worden ingezet door onze operationele collega’s.

Je werkweek
COMMIT koopt Defensiematerieel wereldwijd in. Het komt voor dat je op dienstreis binnen- of buitenland gaat om op locatie het materieel te bekijken, om met collega’s van andere landen te overleggen over hun VKAM-specificaties of om deel te nemen in specifieke werkgroepen. Deze reizen zijn over het algemeen goed vooruit te plannen.
Het Team Productveiligheid en –Duurzaamheid komt eens in de twee weken op de locatie Kromhoutkazerne bijeen om de projectenlijst door te nemen en ander teamoverleg te voeren. In de regel werk je gemiddeld 2-3 dagen per week op kantoor of een andere werklocatie en kun je 1-2 dagen per week vanuit huis werken. Gedurende de inwerkperiode kan het zijn dat het noodzakelijk is om wat vaker op kantoor te werken. Er is veel flexibiliteit mogelijk en we verwachten dat in overleg ook van jou.
Op de Kromhoutkazerne hebben we geen eigen werkplekken. We hebben diverse soorten werkkamers, open kantoortuinen, vergaderruimtes en andere werkplekken. Een deel van de werkplekken kun je reserveren en op andere kun je aanlanden.

Flexibiliteit
Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

Visie
Het Commando Materieel & IT (COMMIT) ondersteunt de transitie naar een informatiegestuurde en technologisch hoogwaardige krijgsmacht met het beste materieel en de beste IT. Ons COMMITment is groot om de cruciale rol te versterken als strategisch partner van de Commandant der Strijdkrachten, van de operationele onderdelen en van internationale partners. COMMIT vergroot de impact van de ondersteuning door een integrale en innovatieve aanpak van materieel- en IT-projecten, (wapen)systeemmanagement en ketenlogistiek.
Wij investeren in de kwaliteit van onze mensen en de flexibiliteit en diversiteit van het personeelsbestand. De belangrijkste capaciteiten van COMMIT zijn de kennis en ervaring van ons personeel. Om de krijgsmacht sneller te voorzien van materieel en IT zetten wij naast technologische innovatie in op proces- en sociale innovatie op het gebied van projectvoering, inkoop en afstoting van defensiematerieel en personele en logistieke ondersteuning.
Het uitvoeren van innovatieve projecten vraagt om meer samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheidsorganisaties en maatschappelijke instanties. Onder de vlag van C-COMMIT als National Armaments Director (NAD) ontwikkelen en versterken wij ook de internationale samenwerking op het gebied van materieel en IT (NAVO, EU, multinationaal en bilateraal).

Missie
COMMIT levert de krijgsmacht het beste materieel en de beste IT!

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 56.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit het Commando Materieel & IT (COMMIT), de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Willem van Alphen

06-41015114

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur VKAM Veiligheid

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur VKAM Duurzaamheid

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Medewerker Kwalificatie

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 21 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon