• Den Haag
 • WO bachelor, Bachelor - HBO
 • 32 - 40 uur
 • €749
 • Onderzoek / wetenschap, Onderwijs / opleiding
 • Solliciteer voor 24 mei 2024 Nog 2 dagen
 • Meeloopstage
 • 1 sep. 2024 - 31 jan. 2025
Kenmerk: Stage DP 2024 - 07, Plaatsingsdatum: 29 april 2024

Participatie is een vak. Een vak dat zich op dit moment sterk aan het ontwikkelen is en in de (politieke) belangstelling staat. Participatie speelt een belangrijke rol in bijvoorbeeld het ontwikkelen van klimaatbeleid, het inrichten van de Noordzee, de aanleg van (spoor)wegen en dijken en de plaatsing van windmolens en zonneweiden.

Binnen het Kennisknooppunt Participatie is er veel ruimte om je takenpakket verder vorm te geven. Samen met jou kiezen we een combinatie aan taken die je leuk vindt en waarmee jouw kwaliteiten bijdragen aan de ontwikkeling van het vak participatie.

Denk hierbij aan het uitvoeren of begeleiden van onderzoek, schrijven van teksten voor op onze website én social media en ook aan het organiseren én bijwonen van evenementen die gaan over participatie.

Er is daarnaast een combinatie mogelijk met advieswerk in het adviesteam van de Directie Participatie. Dit team adviseert de beleidsdirecties van IenW over het betrekken van de samenleving bij het maken van beleid. Als zo’n combinatie je interessant lijkt, denken we hierover graag met je mee. Naast de begeleiding van je stage helpen we je waar mogelijk ook op andere manieren, bijvoorbeeld door je (voor je toekomstige afstudeerproject) in contact te brengen met iemand binnen het netwerk van het kennisknooppunt.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem, en werkt aan het realiseren van een circulaire economie. Lees hier meer.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bouwt aan een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Een organisatie waarin mensen zich betrokken en gewaardeerd voelen; niet ondanks, maar dankzij verschillen. Een organisatie waarin we samen werken aan een mooier Nederland. Daarom nodigen we iedereen (m/v/x) die aan het profiel van deze vacature voldoet, of gaat voldoen, uit om te solliciteren.

?Kennisknooppunt

Het Kennisknooppunt maakt deel uit van de directie Participatie van het ministerie van IenW (zie ook www.kennisknooppuntparticipatie.nl). Je komt te werken bij een bijzondere directie, want ons ministerie is het enige ministerie met een directie Participatie. Het is een kleine directie (ca. 50 mensen), waar de onderlinge samenwerking meestal vrij informeel is.

Het doel van het Kennisknooppunt Participatie is om het vak participatie verder te ontwikkelen. Dit doen we door 1) onderzoek uit te (laten) voeren, 2) bestaande kennis en ervaring beter toegankelijk te maken, 3) kennis te delen en 4) het wetenschappelijke en praktijknetwerk rondom participatie te verbinden en te versterken. Het Kennisknooppunt komt hiermee tegemoet aan de groeiende behoefte aan kennis over het ontwerpen, uitvoeren, begeleiden en evalueren van participatieprocessen. Onder ‘kennis’ verstaan we veel meer dan alleen het ’weten’ van feitelijke kennis. Het gaat ook om normen en waarden, opvattingen en attitudes, intuïtie en gevoelens, ervaringen en vaardigheden, en verwachtingen en ambities.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stage Risicogericht Toezicht

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 40
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Onderzoeksstage

Stage afdeling Binnenvaart en Vaarwegen

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 16-40
 • Reageren voor 13 juli
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stage bij de Directie Internationaal Ondernemen

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 40
 • Reageren voor 11 juni
 • Dienst­verband Meeloopstage
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon