• Spijkenisse
 • Bachelor - HBO
 • 24 - 32 uur
 • schaal 9, schaal 10
  €3.091 - €4.921 (bruto)
 • Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Solliciteer voor 31 mei 2024 Nog 7 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 51394, Plaatsingsdatum: 3 mei 2024

RJJI De Hartelborgt is op zoek naar een kandidaat die geïnteresseerd is om het MDFT-team te komen versterken voor 24 tot 32 uur per week.

Multidimensionale Familietherapie (MDFT) is een evidence-based gezinstherapie uitgebreid tot andere systemen die voor een jongere van belang zijn. De functie van MDFT-therapeut houdt in: het uitvoeren van MDFT vanuit diverse te creëren therapeutische allianties (met de jongere, met de ouders en met personen uit relevante kringen buiten het gezin). De MDFT-therapeut werkt in De Hartelborgt samen met één andere MDFT-therapeut en wordt inhoudelijk gesuperviseerd door een aan het team verbonden MDFT-supervisor (Henno Verdam). Het MDFT team is een gecombineerd team, genoemd MDFT Hartelborgt/Fivoor. Zoals de naam al zegt, betreft het een samenwerking tussen MDFT therapeuten vanuit de Hartelborgt en vanuit het FACT jeugdteam van Fivoor Rotterdam. Daarnaast is er veel samenwerking met andere MDFT teams uit de regio en het forensisch veld, o.a. het MDFT-team van FCJ Teylingereind.

Wat ga je doen?
Het toepassen van MDFT bij jongeren en hun ouder(s), om probleemgedrag van de jongere van diverse aard (waaronder delinquentie en verslavingsproblematiek) te verlichten of te verhelpen. De MDFT-therapeut werkt met de verschillende systemen en werkt ook waar nodig outreachend. 

Opleiding
Wanneer je in aanmerking wenst te komen voor deze functie en de opleiding (nog) niet hebt afgerond word je een 9 maand durende opleiding tot MDFT-therapeut door De Hartelborgt aangeboden. De studie bestaat uit online bijeenkomsten, 4 livedagen, telefonische consulatie en wekelijkse feedback op de ingezonden (video)materialen en zogenoemde “weekly’s” (de schriftelijke opzet voor de verschillende MDFT sessies). Daarnaast zijn er 2 toetsmomenten, instellingsbezoeken en een live boosterdag. Er is daarnaast een intensief traject van supervisie en intervisie, gericht op het ontwikkelen van therapeutische vaardigheden en het versterken van de persoonlijkheid van de therapeut (zie ook www.stichtingjeugdinterventies.nl).

Meer over de functiegroep Zorgprofessional

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI) bestaat uit 3 locaties: Den Hey-Acker in Breda, De Hartelborgt in Spijkenisse en De Hunnerberg in Nijmegen.

De RJJI draagt zorg voor een veilige orthopedagogische tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende maatregelen. In de RJJI verblijven jongeren die om strafrechtelijke redenen zijn opgenomen. Door het bieden van zorg, opvoeding, onderwijs en behandeling levert de RJJI een bijdrage aan het verminderen van de kans op herhaling van delict-gedrag en het vergroten van de kans op een aanvaardbaar functioneren in de maatschappij. Voorwaarden om met succes te kunnen werken aan de aanpak van problemen zijn een zinvol dagprogramma en een veilig orthopedagogisch leefklimaat. De omgangsvormen in onze inrichting zijn gebaseerd op respect en begrip voor (culturele)verschillen. Met het oog op de toekomst werken we met de jongeren aan het realiseren van een passende dagbesteding, inkomen, huisvesting en ondersteunende sociale contacten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees hier meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
DJI is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 16.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra, detentiecentra en diverse landelijke diensten. Daarnaast koopt DJI bij particuliere instellingen zorg in voor de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen, zoals tbs. Met 38 locaties verspreid over het land is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw A. Knook, MDFT Therapeut

06-53157213

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Chantal van Stekelenburg, corporate recruiter

06-50685352

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Zorgpsychiater Pieter Baan Centrum (salaris € 10.376,- incl. ams-toelage)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Almere
 • Uren per week 16-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 3 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Sociotherapeutisch medewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Balkbrug
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 14 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Forensisch Psychiater (salaris € 10.376,-)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Zwolle en Den Bosch
 • Uren per week 16-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 5 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon