• Den Haag
 • Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 11, schaal 12, schaal 13
  €3.662 - €7.094 (bruto)
 • Juridisch
 • Solliciteer voor 14 juni 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • 4 werkplekken
Kenmerk: KCO-dir KCO-01, Plaatsingsdatum: 8 mei 2024

Wij zoeken onderzoekers/inspecteurs voor ons toezicht op grote overheidsorganisaties
(32 – 36 uur per week)

Wat ga je doen?
Wil jij een bijdrage leveren aan het toezicht van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op overheidsorganisaties? Wil je onderzoeken of de grootste verwerkers van persoonsgegevens in Nederland de privacyregelgeving goed naleven? Dan komen wij graag met jou in contact!

De overheid beschikt over veel – vaak gevoelige – persoonsgegevens van Nederlandse burgers en maakt hier veel gebruik van. Het risico dat burgers in de knel komen is groot als de overheid verkeerd omgaat met hun persoonsgegevens. Dat is ook gebleken uit de Parlementaire enquête Fraudebeleid en dienstverlening. De overheid heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om de verantwoorde omgang met persoonsgegevens. Om ervoor te zorgen dat overheidsorganisaties veilig omgaan met persoonsgegevens schenkt de AP hier extra aandacht aan. Digitale Overheid is daarmee een van de kernthema’s voor de AP de komende jaren.

Als onderzoeker/inspecteur ga je je richten op grotere overheidsorganisaties. Denk daarbij aan de Belastingdienst. Je gaat na of overheidsorganisaties in lijn handelen met de privacywetgeving, en of er bijvoorbeeld geen discriminerende verwerkingen zijn. Ook kom je tot aanbevelingen om de situatie te verbeteren.

Je kunt worden ingezet op verschillende soorten onderzoek. Het kan gaan om verkennende onderzoeken die tot doel hebben om te inventariseren wat de situatie is rondom een bepaald thema. De uitkomsten worden gebruikt om organisaties een spiegel voor te houden, opdat de noodzakelijke verbeteringen in gang worden gezet. Het kan ook gaan om audits om vast te stellen in hoeverre organisaties op bepaalde punten in control zijn. Het is voorts mogelijk dat je wordt ingezet op controlerende onderzoeken, waarbij overtredingen worden vastgesteld en die kunnen leiden tot handhavingsmaatregelen zoals boetes.

Als onderzoeker/inspecteur kun je geplaatst worden bij verschillende afdelingen:

 • Bij een kernteam dat zich specifiek richt op het toezicht op bepaalde grote overheidsorganisaties;
 • Bij de afdeling Systeemtoezicht die toezicht houdt op de opzet, reikwijdte en werking van de interne privacyprocessen van organisaties. Met als doel ervoor te zorgen dat organisaties persoonsgegevens goed beschermen;
 • Bij de afdeling Controlerend onderzoek, die zich met name richt op het doen van onderzoek dat kan leiden tot handhavende acties.

Afhankelijk van je kennis, ervaring en interesse wordt je geplaatst in een van deze drie teams.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar kom je te werken?
Je komt te werken als Senior Inspecteur bij de directie Klantcontact en Controlerend Onderzoek, of bij de directie Systeemtoezicht, Beveiliging & Technologie.

Directie Klantcontact en Controlerend onderzoek
Onder de directie Klantcontact en Controlerend onderzoek valt het Informatie- en Meldpunt Privacy (IMP). De medewerkers van dit meldpunt zijn het eerste aanspreekpunt voor organisaties en burgers bij vragen over de privacywetgeving en klachten over mogelijke overtredingen hiervan.

Meldingen van datalekken en privacyschendingen komen ook bij deze directie binnen. De signalen die binnenkomen via klantcontact, zijn voor de AP een belangrijke bron van informatie. Op basis hiervan beoordeelt de AP of ingrijpen nodig is en zo ja, op welke manier.

Verder voert deze directie controlerende onderzoeken uit op nationaal niveau. Bijvoorbeeld naar datalekken die niet bij de AP zijn gemeld. Het doel is privacyschendingen snel en effectief aan te pakken.

Directie Systeemtoezicht, Beveiliging en Technologie
De directie Systeemtoezicht, Beveiliging en Technologie houdt toezicht op de opzet, reikwijdte en werking van de interne privacyprocessen van organisaties. Met als doel ervoor te zorgen dat organisaties persoonsgegevens goed beschermen.

Daarnaast heeft deze directie binnen de AP de technologische expertise over privacybescherming. De directie is ook het aanspreekpunt voor brancheorganisaties. En voor functionarissen gegevensbescherming (FG's) als interne toezichthouders bij organisaties. Door vragen van FG’s te beantwoorden, helpt deze directie hen om hun rol zo goed mogelijk te vervullen.

Verder beoordelen de medewerkers van deze directie:

 • voorafgaande raadplegingen;
 • vergunning aanvragen;
 • privacy-instrumenten zoals gedragscodes en binding corporate rules (BCR).

Autoriteit Persoonsgegevens

Waar we zijn, met wie we praten, wat we kopen, hoe gezond we zijn. Er wordt op grote schaal informatie over ons vastgelegd – of we nu op internet kijken of op straat lopen. Vaak zelfs ongemerkt. Alles bij elkaar opgeteld, dreigen we zo stukje bij beetje de zeggenschap over onze persoonsgegevens - en daarmee over onze vrijheid en autonomie – te verliezen. Denk bijvoorbeeld aan discriminerende algoritmes, de handel in persoonsgegevens, datalekken en identiteitsdiefstal.

Daarom moeten we erop kunnen vertrouwen dat zowel bedrijven als de overheid zorgvuldig omgaan met onze persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) maakt zich daar sterk voor. Dat doen we onder meer door voorlichting en advies te geven, onderzoek te doen en boetes of andere sancties op te leggen. Daarmee stimuleren we dat mensen de regie houden over hun eigen persoonsgegevens. De AP werkt daarbij nauw samen met de privacytoezichthouders in andere Europese landen.

De AP is volop in beweging. Onze huidige organisatiestructuur en een deel van onze taken is relatief nieuw, ons werkveld is omvangrijk. We zijn daarom altijd op zoek naar manieren om ons werk nog beter en efficiënter te doen en staan open voor nieuwe ideeën.

Een beslissing van de AP gaat nooit ongemerkt voorbij: ons werk heeft impact. Onze taken bekijken we dan ook vanuit een breed maatschappelijk perspectief. We hebben onder andere veel contact met vertegenwoordigers van diverse sectoren en spreken we dagelijks mensen die vragen en klachten over privacy aan ons voorleggen.

Bij de AP werken op dit moment ruim 250 gedreven en betrokken collega’s. Van pas afgestudeerden tot zeer ervaren experts, bijvoorbeeld op juridisch en technologisch gebied. Wij zijn een vrij kleine organisatie met korte lijnen en de sfeer is informeel.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Inspecteurs/Medewerkers Toezicht

Autoriteit Persoonsgegevens
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Inspecteurs

Autoriteit Persoonsgegevens
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 25 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Chief Information Security Officer

Autoriteit Persoonsgegevens
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon