• Middelburg
 • Bachelor - HBO
 • 32 - 36 uur
 • schaal 10
  €3.091 - €4.921 (bruto)
 • Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 3 juni 2024 Nog 11 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 51485, Plaatsingsdatum: 8 mei 2024

Een baan met impact in een dynamische werkomgeving? Reken maar. De gedetineerden op jouw afdeling hebben veel justitiecontacten achter de rug, zijn ‘streetwise’ en hebben onder andere te maken met (meervoudige) verslavingen, problematisch gedrag, verstandelijke beperkingen en problemen in de diverse leefgebieden. In de Penitentiaire Inrichting Middelburg zorg  jij, als operationeel manager, samen met jouw medewerkers en het multidisciplinair team voor een veilig werkklimaat en een adequaat re-integratieproces van deze gedetineerden.

Als operationeel manager, ook wel intern bekend als Afdelingshoofd, ben je operationeel verantwoordelijk voor jouw medewerkers en de dagelijkse gedetineerdenzorg van de afdeling. Jij hebt de dagelijkse leiding over één van de 5 leefafdelingen. Jouw team telt ongeveer 13 penitentiair inrichtingswerkers (piw’ers) die verantwoordelijk zijn voor de zorg en begeleiding van gedetineerden. Daarnaast zijn bij de uitvoering van de detentie medewerkers van andere afdelingen en externe partijen betrokken. In jouw rol als afdelingshoofd houd jij het overzicht over alle trajecten van gedetineerden. Je maakt in jouw functie taakstellende afspraken met de (plaatsvervangend) vestigingsdirecteur , monitort de uitvoering hiervan en stuurt bij waar nodig. Ook stel je een afdelingsjaarplan en voortgangsrapportages op, als onderdeel van het vestigingsjaarplan.

In zeer nauwe samenwerking met je collega-afdelingshoofden bewaak je de trajecten van gedetineerden op jouw afdeling. Hiervoor werk je ook intensief samen met de casemanagers en de gedragsdeskundigen. Bovendien houd je zicht op alle externe contacten waaronder reclasseringsorganisaties, extramurale behandelaars en zittingen bij de rechtbank vanwege de voortgang van het traject.

Je maakt deel uit van het team afdelingshoofden leefafdeling in de Penitentiaire Inrichting Middelburg. Samen met hen maak je een 7 daags-rooster voor jullie aanwezigheid, vervanging en afdeling overstijgende zaken. Waar je vooral mee bezig bent is het ontwikkelen van je team. Het coachen en begeleiden van de piw’ers, het monitoren van rapportages en zgn. bejegening. Dagelijks begeleid je je teamleden bij interventies op de werkvloer, mentorgesprekken, je biedt kennis en kunde aan. Je handelt calamiteiten daadkrachtig en zorgvuldig af, en treedt hierbij ook preventief op. Dat betekent dat je goed in staat bent zowel leidinggevende als mentor te zijn voor je medewerkers. Je wilt een bijdrage leveren aan een gezonde werkcultuur in de PI Middelburg. Kortom, een verantwoordelijke baan in een bijzondere omgeving. 

Meer over de functiegroep Operationeel Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je krijgt zo’n tweehonderd collega’s in allerlei functies. Denk aan medewerkers arbeid, instructeurs lichamelijke opvoeding en penitentiair inrichtingswerkers. Wat jullie gemeen hebben is de professionele en respectvolle zorg voor mannelijke gedetineerden die voor kortere of langere tijd zijn ingesloten. Er is een grote diversiteit in achtergronden, culturen en problematieken, van verslaving tot licht verstandelijke beperking. Waar de ene dag soepel verloopt, kan het op de andere dag onrustig zijn. Afhankelijk van je baan merk je dat in het directe contact met de gedetineerden of meer op een afstand.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees hier meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
DJI is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 16.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra, detentiecentra en diverse landelijke diensten. Daarnaast koopt DJI bij particuliere instellingen zorg in voor de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen, zoals tbs. Met 38 locaties verspreid over het land is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw B. Lourens, plaatsvervangend vestigingsdirecteur

088-0722950

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marley Tel, corporate recruiter

06-14422282

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Afdelingshoofd

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Zutphen
 • Uren per week 27-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 7 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Administratief medewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Middelburg
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 5
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Instructeur lichamelijke opvoeding (ILO)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Badhoevedorp
 • Uren per week 27-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 5 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon