• Westzaan  -  route
  • Bachelor - HBO
  • 36 uur
  • schaal 10
    €3.404 - €5.389 (bruto)
  • Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Orde / vrede / veiligheid
  • Solliciteer voor 13 augustus 2024
  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 51448, Plaatsingsdatum: 2 juli 2024

Word jij onze nieuwe collega die naast een stevige verantwoordelijkheid ook durf, veerkracht, humor en sterke communicatieve vaardigheden heeft? Ben jij een leidinggevende die anderen laat groeien en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Bekijk dan snel deze vacature!

Het afdelingshoofd is samen met een duale partner (behandel coördinator) verantwoordelijk voor een juiste balans in de dagelijkse patiëntenzorg en de veiligheid op de afdeling. Daartoe stuur jij een team van circa 23 Forensisch Therapeutisch Medewerkers (FTM) aan. Zij zijn de ogen en de oren van de gedragsdeskundigen. In samenwerking met de behandelcoördinator stel je de (organisatorische) kaders waarbinnen de behandelplannen en het behandelmilieu worden gerealiseerd. Het afdelingshoofd levert een bijdrage aan het beleid binnen het Justitieel Complex om de continuïteit van zorg en de professionaliteit van personeel en organisatie verder te verbeteren. Als afdelingshoofd rapporteer je aan de Plaatsvervangend Vestigingsdirecteur.

Als Afdelingshoofd ben je een verbinder, zowel binnen het Justitieel Complex Zaanstad, als daarbuiten. Je bent wendbaar, kan sturen op zowel gedrag (open-minded en respectvol) als op resultaat en je houdt hierbij de sociale cohesie in het oog. Je bent scherp en kan goed schakelen tussen operatie en strategie en je reflecteert op jezelf als leidinggevende en op de koers die er gevaren is en wordt. 

Naast het leiden van jouw eigen afdeling, maak je ook deel uit van het team afdelingshoofden in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC). Samen met hen maak je een rooster voor jullie aanwezigheid, vervanging en afdelingsoverstijgende zaken. Waar je vooral mee bezig bent, is het optimaal ontwikkelen van je team. Het coachen en begeleiden van de Forensisch Therapeutisch Medewerkers, het monitoren van rapportages en zgn. bejegening. Dat betekent dat je goed in staat bent zowel leidinggevende als mentor/coach te zijn voor je medewerkers. De medewerkers van het PPC werken in een omgeving waar ze permanent moeten bijleren, flexibel en duurzaam inzetbaar moeten zijn en ze dagelijks te maken hebben met veiligheidsrisico’s. Dit vraagt veel van mensen en als leidinggevende weet je hier goed mee om te gaan en op te acteren. Dagelijks begeleid je je teamleden bij interventies op de werkvloer. Je handelt calamiteiten daadkrachtig en zorgvuldig af, en treedt hierbij ook preventief op. Kortom, een verantwoordelijke baan in een bijzondere omgeving.

Meer over de functiegroep Operationeel Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

In Nederland heeft ieder mens recht op gezondheidszorg. Dat geldt ook voor gedetineerden. Een penitentiair psychiatrisch centrum (PPC) biedt gedetineerden met psychische problemen of psychiatrische stoornissen de zorg en behandeling die ze nodig hebben. Nederland kent vier PPC’s: Den Haag, Vught, Zaanstad en Zwolle. 

Ieder PPC heeft verschillende afdelingen. Op welke een gedetineerde verblijft, is afhankelijk van de zorg(zwaarte) en behandelbehoefte. Voordat een gedetineerde in een PPC wordt opgenomen, wordt bekeken welke afdeling het beste aansluit. Iedere afdeling heeft een eigen dagprogramma dat is afgestemd op de behoefte van de mensen. Denk hierbij aan bezoek, sport, arbeid, luchten, onderwijs, maar ook therapeutische activiteiten.

Jij wordt afdelingshoofd Zorg op één van de PPC-afdelingen met een High care (+) status. Ook wel crisisafdelingen genoemd. High care (+) binnen het PPC Zaanstad richt zich enerzijds op het creëren van een verzorgende, stabiele en consequente omgeving die rekening houdt met de emotionele behoeften van patiënten, maar vraagt daarnaast het kunnen verdragen, bejegenen en de-escaleren van agressiviteit en impulsiviteit. Binnen de high care (+) vindt de behandeling plaats van patiënten die dermate psychiatrisch ontspoort en gedragsmoeilijk zijn dat zij slechts met moeite, of in het geheel niet, in een groep kunnen functioneren. Sommige patiënten zullen er kort verblijven, afhankelijk van stabilisatie, en na een eerste verbetering doorgeplaatst worden naar een minder hoog zorgniveau. Andere patiënten verblijven er langer indien het hoge niveau van containment (het in bedwang houden, inperking) noodzakelijk blijkt om lang aanhoudende extreme en/of gevaarlijke wisselingen in gedrag onder controle te krijgen.

Werken op een crisisafdeling maakt dat je nagenoeg continue in een spanningsveld werkt, waarbij je ernstig, psychiatrische zieke gedetineerden goede zorg wilt/moet leveren. Op de afdeling is het vaak hectisch, daar de gedetineerden onvoorspelbaar kunnen zijn. De doorstroom is veelal hoog. Op de afdelingen is men bezig met een overstap te maken van werken gericht op veiligheid naar werken gericht op zorg én veiligheid volgens de FHIC methodiek.

Als psychische problemen bij een gedetineerde dankzij een behandeling zijn opgelost of voldoende beheersbaar zijn, wordt deze persoon vanuit de PPC teruggeplaatst in de reguliere justitiële inrichting, eventueel op een afdeling met een Extra Zorg Voorziening. Als de gedetineerde zijn of haar straf heeft uitgezeten of de hechtenis wordt opgeheven en de psychische problemen zijn nog niet voldoende behandeld, dan wordt de patiënt vanuit het PPC zoveel mogelijk naar de reguliere geestelijke gezondheidszorg overgeplaatst.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees hier meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
DJI is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 16.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra, detentiecentra en diverse landelijke diensten. Daarnaast koopt DJI bij particuliere instellingen zorg in voor de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen, zoals tbs. Met 38 locaties verspreid over het land is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

De heer G. Stam, plaatsvervangend vestigingsdirecteur PPC 06-15129786

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Evelien Luijt, senior corporate recruiter 06-25751718

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon