• Vught  -  route
  • MBO - 4
  • 32 - 36 uur
  • schaal 6
    €2.866 - €3.564 (bruto)
  • Orde / vrede / veiligheid
  • Solliciteer voor 1 oktober 2024
  • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
  • 8 werkplekken
Kenmerk: 46217, Plaatsingsdatum: 2 juli 2024

Waar de ene dag soepel verloopt, kan op een andere dag de sfeer op de afdeling onrustiger zijn. Denk hierbij aan het ontstaan van een incident en/of maatschappelijke onrust. Wat de situatie ook is, jij en jouw collega’s hebben en houden de regie in eigen handen. Denk hierbij aan het helder en duidelijk communiceren als het gaat om het stellen van de verwachtingen, grenzen en regels. Dit bekent ook dat je het waarborgen van de veiligheid van zowel de gedetineerden, je collega’s en je zelf ten alle tijden voorop hebt staan. 

Jij bent je bewust van andere mensen en hun omgeving alsmede de eigen invloed hierop. Je laat zien de gevoelens en behoeften van anderen te onderkennen. Je draagt bij aan het gezamenlijke resultaat en je herkent gelegenheden om het te bereiken doel te bevorderen en grijpt kansen om het doel eerder te bereiken. 

Daarnaast begeleid je de gedetineerden bij hun dagelijkse doen en laten. Klinkt allemaal leuk, maar je bent natuurlijk vooral continu scherp op dat de sfeer snel kan veranderen. Je staat dan ook stevig in je schoenen, bent verbaal sterk en weet bij ordeverstoringen daadkrachtig op te treden. 

Meer over de functiegroep (Inrichtings)beveiliger

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De EBI (Extra Beveiligde Inrichting) is een politiek gevoelige regime. Het werken binnen de EBI vraagt dan ook om een stabiele persoonlijkheid die goed de effecten van zijn/haar handelen overziet. Omdat de EBI een zgn. beheersregime is, is er nadrukkelijk ook aandacht voor menselijk contact, het leefklimaat en zorg. Niets kan, maar alles is bespreekbaar, is kenmerkend voor de EBI. Van medewerkers verwachten we 100% commitment op deze visie. Een baan met impact? Reken maar! 

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees hier meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
DJI is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 16.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra, detentiecentra en diverse landelijke diensten. Daarnaast koopt DJI bij particuliere instellingen zorg in voor de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen, zoals tbs. Met 38 locaties verspreid over het land is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

De heer J. Jongbloets, afdelingshoofd 06-18810775

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Shared Service Center DJI, Werving & Selectie 08807-54321

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon