PhD “Statistische methoden om informatiebias te voorkomen”

 • Bilthoven
 • Master/doctoraal
 • 36 uur
 • Onderzoek / wetenschap
 • Solliciteer voor 29 mei 2024 Nog 6 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Kenmerk: #1295, Plaatsingsdatum: 30 april 2024

Een verbeterslag maken in de onderzoeksmethoden in de publieke gezondheidszorg én ervoor zorgen dat deze verbetering ook nog wordt toegepast. Dat is de uitdaging voor deze promotieplek.

Heb jij affiniteit met statistische methoden? Word je enthousiast van informatiebias en nog enthousiaster van de gedachte om hier oplossingen voor aan te dragen? Dan is deze promotieplek net iets voor jou!

Doel van het onderzoek

Misclassificatie van blootstelling of uitkomststatus komt veel voor bij surveillance en epidemiologische studies en kan leiden tot informatiebias. Dit compliceert de interpretatie van resultaten en kan leiden tot verkeerde conclusies. Er bestaan statistische methoden die informatiebias reduceren, maar deze zijn slecht geïmplementeerd door o.a. onbekendheid en onervarenheid.

In de eerste helft van 2024 start het 4-jarige onderzoeksproject DEMISTIFY: “DEbugging MIclassification: STatistical methods for correction of InFormation bias in epidemiologY”. Met dit onderzoek willen we de validiteit en toepasbaarheid van statistische methoden voor informatiebias bij misclassificatie onderzoeken voor representatieve casuïstiek binnen het RIVM. Ook zullen we richtlijnen voor implementatie en communicatiestrategieën ontwikkelen om het gebruik van deze methoden te bevorderen. Op deze manier willen we het monitoren van public health programma’s en communicatie over de resultaten verbeteren om een grotere impact op de publieke gezondheid te bereiken. Het onderzoek wordt gefinancierd vanuit het Strategisch Programma?RIVM, het programma voor eigen onderzoek, innovatie en kennisontwikkeling. Het RIVM richt zich met dit programma op onderwerpen die extra aandacht verdienen omdat ze in de toekomst invloed kunnen hebben op onze volksgezondheid en leefomgeving.

Werkzaamheden en taken

DEMISTIFY is onderdeel van het Strategisch Programma RIVM. Als promovendus draag je er met dit onderzoeksproject aan bij dat het RIVM ook in de toekomst haar taken in de publieke gezondheidszorg goed kan blijven uitvoeren. Ook genereer je kennis die zowel binnen als buiten het RIVM kan bijdragen aan kwalitatief beter onderzoek.

De promovendus is de centrale figuur van het onderzoek. Tijdens het onderzoek zullen verschillende centra en afdelingen van het RIVM betrokken worden. Je haalt bij hen interessante casuïstiek op waarvoor je gaat onderzoeken op welke manier informatiebias hier een rol speelt en – belangrijker – hoe dit het beste opgelost kan worden. Op cruciale momenten tijdens het project heb je opnieuw afstemming met hen om de resultaten te bespreken en samen vast te stellen welke richting het onderzoek op gaat. Ook ontwikkel je jezelf als expert op het gebied van statistische methoden voor informatiebias. Je hebt de belangrijke taak te zorgen dat de ontwikkelde kennis geborgd wordt in het RIVM. Maar ook dat deze beschikbaar is voor onderzoekers wereldwijd.

Concreet houd je je bezig met:

 • Coördinatie van het onderzoek, waaronder het onderhouden van contact met de verschillende afdelingen.
 • Analyseren van 3-5 concrete casussen, waaronder het valideren van verschillende bestaande statistische modellen in de context van die casussen.
 • Het ontwikkelen van een praktische richtlijn voor het toepassen van de onderzoeksresultaten.
 • Het verzorgen van interne trainingen over de onderzoeksresultaten voor RIVM medewerkers.
 • Het presenteren van de onderzoeksresultaten op nationale en internationale congressen.
 • Het publiceren van de onderzoeksresultaten in wetenschappelijke tijdschriften.

Al met al is dit een baan met uitdaging en verantwoordelijkheid, veel afwisseling en veel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. De wetenschappelijke artikelen zullen de basis vormen van je proefschrift.

Interesse?

Richt je sollicitatie aan Hester de Melker, afdelingshoofd RVP. Heb je vragen over de functie? Neem dan contact op met Henri van Werkhoven op 06-41245544 of Mirjam Knol op 06-31116713, Je kunt ook corporate recruiter Joep Staps (06-31019578) benaderen, ook via whatsapp.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Centrum EPI en afdeling RVP

Het centrum Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten (EPI), wat valt binnen het domein voor Infectieziektebestrijding, verzamelt gegevens om de stand van infectieziekten in de Nederlandse bevolking te volgen. EPI gebruikt hiervoor data uit surveillance om zo tijdig inzicht in trends en risico’s van infectieziekten te krijgen. EPI voert epidemiologisch onderzoek uit, onder andere rondom uitbraken van infectieziekten. Ook onderzoeken wij de (kosten)effectiviteit van maatregelen voor de bestrijding van infectieziekten. EPI richt zich hierbij op de effectiviteit van het Rijksvaccinatieprogramma, de bestrijding van seksueel overdraagbare aandoeningen, zorggerelateerde infecties, antimicrobiële resistentie, luchtweginfecties, enterale en vector-overdraagbare infecties en zoönosen. Dit alles wordt ondersteund door sterke methodologische expertise op het gebied van surveillance, biostatistiek en mathematische modellering.

De uitkomsten van ons werk worden onder andere door het ministerie van VWS, de Gezondheidsraad en GGD-en gebruikt voor beleid en adviezen; ook geven we als RIVM zelf aanbevelingen voor mogelijke interventies. EPI bestaat uit verschillende professionele teams, wat zich typeert door vakinhoudelijke expertise en respect voor ieders inbreng.

De afdeling Rijksvaccinatieprogramma (RVP) valt onder het centrum EPI. Bij deze afdeling werken epidemiologen, in samenwerking met andere onderzoekers, aan de monitoring en evaluatie van het RVP en COVID-19 vaccinatie. Daarvoor brengen we de mate van deelname aan het programma (vaccinatiegraad), het vóórkomen van ziekte en de immuniteit in de bevolking in kaart, en onderzoeken we de effectiviteit van vaccinaties. Ook wordt onderzoek uitgevoerd in het geval van een plotselinge toename van een infectieziekte waar tegen gevaccineerd wordt. Verder wordt de mogelijke inzet van nieuwe of verbeterde vaccins onderzocht hetgeen kan leiden tot aanpassingen in vaccinatieprogramma’s.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

RIVM: deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk

Als Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn we een deskundige, betrouwbare en onafhankelijke adviseur voor overheid, professionals en burgers. Ons doel: een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. We bewaken gezondheid, ziekten, de kwaliteit van de leefomgeving én het milieu. Daarvoor doen we onderzoek en we verzamelen kennis voor toegankelijke informatie en toepasbare adviezen. Het RIVM zorgt voor een goede geboortescreening, het bestrijden van infectieziekten en heeft een centrale rol bij het Rijksvaccinatieprogramma en de bevolkingsonderzoeken. We onderzoeken wat er nodig is voor goede zorg, een gezonde leefstijl, veilige producten en een veilige en gezonde leefomgeving. Ook dragen we bij aan het voorkomen, bestrijden en beheersen van incidenten en crises.

Vanuit ons hoofdkantoor in Bilthoven en vanaf 2025 vanuit een prachtig nieuw gebouw op het Utrecht Science Park, werken we met ongeveer 2500 collega’s aan al onze adviezen, rapporten, factsheets en publicaties. Daarbij laten we ons leiden door de vragen van vandaag én morgen. We doen ons werk midden in de maatschappij. Trots zijn we op onze organisatie waar iedereen welkom is. Als kennisinstituut van de overheid willen we een afspiegeling van de samenleving zijn. Naast talent, ervaring en motivatie maken ook aspecten van identiteit zoals leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking, onze organisatie rijker, innovatiever én leuker. Met deze verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten werken wij samen aan een nog beter resultaat!
RIVM – De zorg voor morgen begint vandaag

Ook benieuwd naar hoe anderen het werken bij het RIVM ervaren? Bekijk het op RIVM-ers aan het woord | RIVM

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Henri van Werkhoven

06-41245544

Mirjam Knol

06-31116713

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Joep Staps, corporate recruiter

06-86555180

Solliciteren?

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Research projectmanager infectieziekten

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

PhD: onderzoek naar methode voor diversiteit in volksgezondheidsprogramma’s

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 29 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Research projectmanager infectieziekten en modellering

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon