Procesvertegenwoordiger Zwolle (permanente werving)

  • Zwolle  -  route
  • Gepromoveerd, Master/doctoraal
  • 32 - 36 uur
  • schaal 11
    €4.024 - €6.110 (bruto)
  • Juridisch
  • Solliciteer voor 9 augustus 2024
  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
  • 12 werkplekken
Kenmerk: IND ZW/JZ/2024/1381, Plaatsingsdatum: 5 juli 2024

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft bij de directie Juridische Zaken meerdere vacatures voor de functie van Procesvertegenwoordiger (FGR: Senior Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S11). Het betreft hier een arbeidsovereenkomst voor minimaal 32 uur voor bepaalde tijd voor de duur van 12 maanden met zicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Migratie gaat om mensen. Mensen vragen asiel, willen hier studeren, bieden hier hun kennis aan, willen hier werken, of willen bijvoorbeeld Nederlander worden. De directie Juridische Zaken is binnen de IND verantwoordelijk voor het bewaken en bevorderen van de juridische kwaliteit in al het handelen van de IND. JZ levert daarmee juridische expertise aan de uitvoering van het toelatingsbeleid, in de activiteiten binnen de eigen bedrijfsprocessen en is binnen de IND verantwoordelijk voor de afhandeling van alle (hoger)beroepszaken.

Wat ga je doen?

“Als procesvertegenwoordiger verdedig je schriftelijk en mondeling het standpunt van de IND. Naast het voorbereiden en analyseren van zaken en het schrijven van verweerschriften, sta je gemiddeld één keer per week in de Rechtbank waar je uiteenlopende zaken bepleit. Denk hierbij aan asielzaken, waarbij je inzoomt op mensen die bijvoorbeeld vanwege hun geaardheid of geloof hun eigen land zijn ontvlucht en die in Nederland om bescherming vragen. Je komt op deze manier veel te weten over de (ontbrekende) mensenrechten in andere landen. Als je van jezelf nieuwsgierig bent naar de wereld, dan zit je bij JZ op de juiste plek. En als je nog niet zo’n ‘wereldwijde’ blik hebt, dan krijg je die vanzelf door het werk bij JZ. Vanwege het politiek gevoelige karakter werk je tevens in een zeer dynamische omgeving; de situatie kan van dag tot dag veranderen. Denk hierbij aan veranderend beleid of een verslechterde veiligheidssituatie in een land.” – procesvertegenwoordiger Zwolle

Als een vreemdeling een beslissing over zijn verblijfsaanvraag aanvecht, vertegenwoordig jij als procesvertegenwoordiger het standpunt van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de minister van Buitenlandse Zaken bij de Vreemdelingenkamer van de rechtbanken en in hoger beroep bij de Raad van State.

Als volledig ingewerkte Procesvertegenwoordiger krijg je twee werkdagen de tijd om jouw zaken voor te bereiden. De overige dagen krijg je zaken toegewezen die je analyseert en waarvoor jij – als de zaak daar aanleiding toe geeft – een verweerschrift schrijft. Bij het analyseren van de zaken moet je denken aan het in kaart brengen van het relevante toetsingskader, het signaleren van de knelpunten, het maken van een casusomschrijving en het bespreken en pareren van de beroepsgronden. Verder bekijk je – los van de juridische houdbaarheid van de zaak – of het in het licht van de menselijke maat wenselijk is om de zaak door te zetten.

Het werk van een Procesvertegenwoordiger onderscheidt zich door de oneindige diversiteit aan zaken. Zo krijg je te maken met uiteenlopende asielzaken, die kunnen variëren van iemand die stelt tot het christendom te zijn bekeerd, iemand die gevlucht is vanwege zijn seksuele geaardheid of uit vrees voor vrouwenbesnijdenis. Andere onderwerpen waarmee je te maken krijgt zijn met het EU-recht, gezinshereniging, arbeid als zelfstandige, naturalisatie, medische zaken, openbare orde en bewaring.

De leercurve die dit werk biedt is erg groot. Dit komt doordat je in een korte tijd veel zaken bepleit en daarmee ervaring opdoet in het overtuigen van een rechter, de omgang met de vreemdeling en advocaat op zitting. Daarbij wordt er ook een beroep gedaan op jouw empathisch vermogen en de menselijke maat.

Hoewel je jouw werk grotendeels zelfstandig doet, ben je uiteraard onderdeel van een team. In Zwolle heerst een informele werksfeer, waardoor je altijd bij jouw collega’s aan kunt kloppen met vragen. Doordat het soms om complexe en gevoelige onderwerpen gaat, is het fijn om een team te hebben van mensen die met jou mee kunnen denken.

Heb je nog geen ervaring met het Vreemdelingenrecht? Geen probleem. Als procesvertegenwoordiger bij de IND start je namelijk met een opleidingstraject waarin je begeleid wordt, maar ook zelf de regie pakt. In deze periode verdiep je je in het vreemdelingenrecht om je deze kennis snel eigen te maken. Na dit opleidingstraject zal je zelfstandig je werk voortzetten. Afhankelijk van zowel je wens als je talenten kan hierna nog verder de diepte of juist de breedte worden ingegaan. Denk hierbij aan het opleiden van nieuwe collega’s of het schrijven van hoger beroepschriften.

Het werk als procesvertegenwoordiger is uitdagend en divers. We bieden je graag de mogelijkheid om bij interesse voor deze functie een dag(deel) mee te lopen met een procesvertegenwoordiger van de IND. Op deze manier krijg je een goed beeld van de functie in de praktijk en weet je waar je op solliciteert!

Onze collega's Rutger Helmus en Saskia de Vries nemen je graag mee in hun werk als procesvertegenwoordiger. Heb je interesse in de functie en wil je het werk als procesvertegenwoordiger beter leren kennen? Je kunt Rutger Helmus telefonisch bereiken op 06-50157145 en Saskia de Vries is telefonisch bereikbaar op 06-29658297 (niet op woensdag) of per e-mail via [email protected] en [email protected] voor het maken van een afspraak om bijvoorbeeld een keer mee te gaan naar zitting.

Meer over de functiegroep Senior Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Juridische Zaken heeft een belangrijke rol bij het bewaken en bevorderen van de juridische kwaliteit in al het handelen van de IND en het waarborgen dat daarvoor de passende condities aanwezig zijn. Zowel bij de uitvoering van het toelatingsbeleid als in de activiteiten binnen de eigen bedrijfsprocessen levert JZ juridische expertise. We doen dat op zaaksniveau door het bepleiten van en adviseren in individuele zaken. Zaaksoverstijgend doen we dit door advisering en kaderstelling. Daarnaast signaleren en monitoren we de (juridische) kansen & risico’s (legal management en compliance).

De juridische vertegenwoordiging van de IND en ketenpartners (zoals COA, DT&V) in (hoger) beroepsprocedures bij de rechtbank, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en in procedures bij de internationale gerechtshoven, vormt een groot deel van onze werkzaamheden. Onze kennis en expertise van het vreemdelingenrecht zetten we ook proactief in, zodat besluiten in één keer goed genomen kunnen worden en de vreemdeling snel duidelijkheid krijgt op zijn aanvraag. We signaleren trends en potentiële verbeteringen. Samen met onze partners zetten we die in voor een effectief (keten)proces en beleid, met oog voor de mens achter de zaak.

De directie JZ heeft daarnaast bedrijfsjuridische expertise in huis. De werkzaamheden van deze adviseurs richten zich op het borgen van de juridische kwaliteit van het handelen van de IND binnen de eigen bedrijfsprocessen. Dit doen we onder andere bij aanbestedingen, privacyvraagstukken en gegevensverkeer.

Als directie JZ staan we voor samenwerking en verbinding met onze ketenpartners en stakeholders, en gaan we voor een hoge kwaliteit. We vinden het belangrijk een moreel fitte organisatie te zijn met betrokken en gedreven professionals, waarbinnen een open en veilig werkklimaat bestaat en waar voldoende ruimte geboden wordt voor een eigen geluid.

De directie Juridische Zaken bestaat uit 16 generieke teams, 3 ondersteuningsteams, 1 desk juridische ondersteuning en 4 specialistische teams. De directie en het management worden ondersteund door een staf.

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Een vluchteling die niet veilig is in eigen land. Een ingenieur die zijn kennis in Nederland in de praktijk komt brengen. En een gezin dat elkaar na jaren weer in de armen kan sluiten. Wat ze met elkaar gemeen hebben? De IND beoordeelt hun verzoeken om in Nederland te mogen wonen of Nederlander te willen worden.

De IND voert het vreemdelingenbeleid in Nederland uit. Dat betekent dat we alle verblijfsaanvragen beoordelen. Het kan daarbij gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land en daarom hier asiel aanvragen. Of om mensen die hier willen werken, studeren, of een gezin vormen met iemand die hier al woont. Maar het kan ook gaan om mensen die hier al zo lang wonen dat zij zich Nederlander voelen en die daarom via een naturalisatieverzoek een Nederlands paspoort aanvragen.

De IND wil een compacte en wendbare uitvoeringsorganisatie zijn met hoogwaardige kennis op het vreemdelingendomein en met oog voor de menselijke maat. De IND moet kunnen inspelen op wisselende eisen en omstandigheden en tegelijkertijd moet de kwaliteit van dienstverlening voorop blijven staan. Dit vraagt om een proactieve organisatie die zich voortdurend ontwikkelt. Daarvoor zijn medewerkers nodig die dit willen en kunnen ondersteunen. Medewerkers die breed inzetbaar zijn en die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. De IND investeert graag in deze medewerkers!

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Linda Westbroek, Manager 06 - 21 31 69 64

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Manon Joostens, Senior Adviseur Werving en Selectie 06 – 50 15 66 19

Solliciteren?

Immigratie- en Naturalisatiedienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon