• Utrecht
 • WO bachelor
 • 38 uur
 • schaal 11
  €4.545 - €6.237 (bruto)
 • ICT
 • Solliciteer voor 24 juni 2024 Nog 11 dagen
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 536329, Plaatsingsdatum: 4 juni 2024

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word Programmasecretaris GrIT

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 48.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 21.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Wat ga je doen?

Als Programmasecretaris GrIT ontzorg en attendeer je de Programmadirecteur bij de uitoefening van zijn taken. Dat de agenda regelmatig verandert, maakt jouw takenpakket extra uitdagend. Prioriteren en voorbereiden van afspraken zit in je bloed. Daarnaast plan je bijeenkomsten waarbij veel stakeholders betrokken zijn en bereid je deze tot in de puntjes voor; van inhoudelijke stukken delen tot het inplannen van gesprekken. Tijdens vergaderingen waar de Programmadirecteur aanwezig is, neem je indien nodig de rol van notulist op je. Je legt afspraken en actiepunten vast en bewaakt vervolgens de afgesproken termijnen.

Jij bent de rechterhand van de Programmadirecteur. Je weet hoe het is om te werken in een politiek-bestuurlijke omgeving. Zo zorg je voor een efficiënt verloop van de dagelijkse activiteiten. Daarnaast attendeer je de Programmadirecteur op zijn eigen actiepunten en bereid je stukken ter ondertekening voor. Je bent gewend zelfstandig te werken en weet snel je weg in de organisatie te vinden. Het is een veelzijdige rol in dynamische omgeving, waarbij je schakelt tussen verschillende onderwerpen en gesprekspartners op alle niveaus.

Daarnaast bestaan je taken en verantwoordelijkheden o.a. uit:

 • Het ondersteunen van de bedrijfsvoering, verlenen management- en secretariële ondersteuning aan Programmadirecteur in samenwerking met de secretaresse
 • Het organiseren van verschillende bijeenkomsten binnen het GrIT-programma met interne- en externe stakeholders.
 • Het inhoudelijk voorbereiden van in- en externe vergaderingen door het verzamelen van vergaderstukken, (achtergrond)informatie en het opstellen van discussienota’s en adviezen.
 • Het gevraagd en ongevraagd opstellen van advies t.b.v. Programmadirecteur.
 • Het bewaken en beheren van de agenda van de Programmadirecteur samen met de secretaresse.
 • Het bijwonen en notuleren van vergaderingen en bijeenkomsten.
 • Het onderhouden van in- en externe contacten.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het programma Grensverleggende IT (GrIT), organisatorisch ondergebracht binnen het Joint IV Commando (JIVC) van het Commando Materieel en IT (COMMIT).

Transitie Organisatie
Het programma GrIT is voorzien om binnen JIVC de digitale transformatie te kunnen realiseren. De afdeling is de organieke landingsplaats voor management en ondersteuning die de komende jaren nodig is om het programma Grensverleggende IT (GrIT) maar op termijn ook andere grote IT/BV-veranderingen te realiseren. GrIT werkt nauw samen met alle stakeholders binnen de governance van de IT-vernieuwing, de afdelingen van COMMIT/JIVC en de andere grote programma’s voor de IT-vernieuwing.

De GrIT-organisatie heeft tot doel om een betrouwbare, - veilige, - toekomstbestendige- en flexibele IT-infrastructuur en dienstverlening voor heel de defensieorganisatie te voorzien. Specifiek voor dit samenwerkingsverband is dat in gemengde teams (personeel Defensie en marktpartij) het ontwerp, bouw, uitrol en ter beschikkingstelling wordt uitgevoerd. Uitvoering van deze aspecten zal onder verantwoordelijkheid van de marktpartij worden uitgevoerd.

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

Visie

Het Commando Materieel & IT (COMMIT) ondersteunt de transitie naar een informatiegestuurde en technologisch hoogwaardige krijgsmacht met het beste materieel en de beste IT. Ons COMMITment is groot om de cruciale rol te versterken als strategisch partner van de Commandant der Strijdkrachten, van de operationele onderdelen en van internationale partners. COMMIT vergroot de impact van de ondersteuning door een integrale en innovatieve aanpak van materieel- en IT-projecten, (wapen)systeemmanagement en ketenlogistiek.
Wij investeren in de kwaliteit van onze mensen en de flexibiliteit en diversiteit van het personeelsbestand. De belangrijkste capaciteiten van COMMIT zijn de kennis en ervaring van ons personeel. Om de krijgsmacht sneller te voorzien van materieel en IT zetten wij naast technologische innovatie in op proces- en sociale innovatie op het gebied van projectvoering, inkoop en afstoting van defensiematerieel en personele en logistieke ondersteuning.
Het uitvoeren van innovatieve projecten vraagt om meer samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheidsorganisaties en maatschappelijke instanties. Onder de vlag van C-COMMIT als National Armaments Director (NAD) ontwikkelen en versterken wij ook de internationale samenwerking op het gebied van materieel en IT (NAVO, EU, multinationaal en bilateraal).

Missie

COMMIT levert de krijgsmacht het beste materieel en de beste IT.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 69.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit het Commando Materieel & IT (COMMIT), de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).

Contact

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medior Engineer

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Maasland
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 30 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Afdelingsondersteuner Lucht

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 30 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Netwerk Ontwerper BOP Systemen

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Maasland
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 31 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon