• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 11, schaal 12
  €3.662 - €6.320 (bruto)
 • Natuur / milieu, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Solliciteer voor 1 augustus 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: DGNV20240215_12, Plaatsingsdatum: 1 mei 2024

Ben jij een verbinder en is samenwerken je tweede natuur? Wil jij als Senior beleidsmedewerker een bijdrage leveren aan het integraal overkoepelend Grondbeleid vanuit het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit? Je bent in deze rol de schakel met andere departementen, zelfstandige bestuursorganen, provincies, en andere stakeholders. Je draagt bij aan de realisatie van het grondbeleid en de grote maatschappelijke doelstellingen waar het landelijk gebied voor staat. Bekijk deze interessante vacature.
Hoewel Grondbeleid vanuit het directoraat-generaal Natuur en Visserij (DGNV) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wordt gerealiseerd, is de opdracht nadrukkelijk integraal voor het gehele ministerie. Het zoeken van verbinding en samenwerking met de andere directoraten-generaal van het ministerie is dan ook een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden. De samenhang van het LNV grondbeleid met grondbeleid van de overige ministeries is daarbij van groot belang.
Het ministerie van LNV wil met het grondbeleid een bijdrage leveren aan de grote maatschappelijke opgaven waar het Rijk en de provincies in het landelijk gebied voor staan. Deze opgaven zijn bijvoorbeeld vastgelegd in het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid en het Nationaal Programma Landelijk Gebied. De ambities zijn groot en de rol van grond in deze opgaven is groot. Daar horen een integraal uitgewerkt en samenhangend grondbeleid en grondinstrumenten bij. Het goed afstemmen van het grondinstrumentarium met andere overheden en maatschappelijke initiatieven is onontbeerlijk voor een goed resultaat.
Als senior beleidsmedewerker voer je regie op de doelstellingen van het grondbeleid en zorg je samen met het team dat de uitvoering op tempo komt en een plek heeft of krijgt in diverse interbestuurlijke afspraken. Als senior beleidsmedewerker pak je actief zaken op en werk je daarbij nauw samen met de provincies, maar ook met waterschappen, gemeenten en andere stakeholders, zoals het Rijksvastgoedbedrijf, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Staatsbosbeheer.
Je werkt binnen het team Grondbeleid. Dit team bestaat uit twee medewerkers die coördineren en bestaat in totaal uit circa 10 medewerkers, inclusief de collega's vanuit de andere afdelingen van het ministerie. Iedereen is enthousiast en gedreven om dit relatief nieuwe beleidsveld goed op te pakken. Je schakelt regelmatig met verschillende teams binnen het gehele ministerie over de transitieopgaven in het landelijk gebied. Die opgaven zijn nog niet volledig uitgekristalliseerd; naarmate de uitvoering vordert zijn er steeds aanpassingen nodig. Dat betekent dat je werk dynamisch is en ook hectisch kan zijn. Continu speel je in op ontwikkelingen, vertaal je deze naar gevolgen voor het ministerie van LNV en verzorg je de inbreng van het ministerie in de lopende trajecten. We zoeken iemand die stevig in de schoenen staat, goed kan luisteren naar alle meningen en in staat is daarmee richting te bepalen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Portefeuille Natuur
De portefeuille Natuur werkt vanuit de visie dat natuur en de soorten die daarin leven niet alleen mooi en kwetsbaar zijn, maar ook noodzakelijk. De natuur levert de basis voor ons bestaan. Ze levert de vruchtbare bodem waarop we ons voedsel laten groeien, de bevruchting van bomen en planten, schoon zoet water dat gefilterd wordt in duinen, bossen die fijnstof filteren, en bomen die helpen tegen hittestress en een gezonde leefomgeving voor mensen.

We werken in ons natuurbeleid langs twee sporen:

 • We werken aan meer en betere natuur. Dat gaat om natuurbehoud, -herstel en -verbetering.
 • We werken aan een meer natuurinclusieve samenleving. We willen in het hele land een verbetering van enerzijds de condities (ruimte, water, bodem, lucht) en anderzijds een verbetering van het gedrag en de structuren.

Het team Grondbeleid valt in de portefeuille Natuur.

Team Grondbeleid
Je gaat aan de slag bij het team Grondbeleid, waar de opgave rond het LNV-brede grondbeleid is ondergebracht. Dit team bestaat uit twee medewerkers. Je werkt nauw samen met de collega's van de directie Agro, Landelijk Gebied & Stikstof en de Regieorganisatie Landelijk Gebied. Het brede projectteam voor Grondbeleid bij het ministerie bestaat uit ongeveer 10 medewerkers.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur en Visserij (DGNV)

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit staat voor een eerlijke en verantwoorde landbouw en visserij. Wij versterken het economisch perspectief van boeren, tuinders en vissers én stimuleren duurzame productie en dierenwelzijn. Samen met alle betrokkenen werken we aan het herstel en behoud van Nederlandse natuur. Het ministerie wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen, met een nadruk op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt Nederland bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk.

Onze uitdagingen
In de geschiedenis hebben we de inrichting van Nederland meermaals aangepast aan de uitdagingen van de tijd. Door de stikstof- en klimaatcrisis staan we de komende jaren opnieuw voor zo’n historisch grote uitdaging. We moeten de natuur versterken en daarbij nieuw perspectief creëren voor toekomstbestendige landbouw en andere ruimtelijke functies, zals wonen, verkeer en industrie. Dat kan door de stikstofuitstoot omlaag te brengen, de natuur en waterkwaliteit te verbeteren en de klimaatopgave te realiseren.

Hóe we alle doelen het beste kunnen halen, verschilt van gebied tot gebied. Boeren en andere grondgebruikers, bewoners, maatschappelijke organisaties en overheden zullen in gesprek met elkaar bepalen wat de lokale mogelijkheden zijn, binnen de schaarse ruimte. Dit leidt onvermijdelijk tot moeilijke keuzes en vraagt een bijdrage van alle sectoren. Specifiek voor de bedrijfsvoering van agrariërs kunnen in sommige gebieden de gevolgen ingrijpend zijn. Innovatie, extensivering, verplaatsing, en combinaties daarvan, maar ook het stoppen van een bedrijf zijn mogelijke oplossingen. Bij het vinden en uitvoeren van de oplossing wil de overheid volop steun geven en ook perspectief bieden aan de landbouw.

Overheden en samenleving zullen in elk gebied intensief samenwerken. Om dit goed te doen, willen we bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onze organisatie verder versterken. We zijn daarom op zoek naar een flink aantal nieuwe collega’s, met verschillende achtergronden, ervaringen en expertises. Werken aan deze transitie in het landelijk gebied biedt je de kans om een waardevolle bijdrage te leveren aan een grote maatschappelijke opgave.

Directoraat Generaal Natuur en Visserij (DGNV)
Het Directoraat Generaal Natuur en Visserij (DGNV) is een organisatieonderdeel binnen het ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met circa 140 medewerkers.
Het DG streeft naar een sterke en veerkrachtige natuur en ecologisch robuuste grote wateren waarbij wij ons inzetten voor een duurzame visserij. We dragen bij aan duurzaam maatschappelijk welzijn en stimuleren samen met andere overheids- en niet-overheidspartners de versterking van de brede welvaart en de vitalisering van de (platteland)regio’s in Nederland.
Iedereen is welkom

De ministeries van Economische Zaken en Klimaat, en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werken nauw samen. Samen streven we ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Henk Boxma, Coördinerend beleidsmedewerker, Team Grondbeleid

06-11696286

Linda Böcker, MT-Lid Natuur

06-50025822

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Nadia Gopal-Jagroe, Sr. Recruiter arbeidsmarktcommunicatie

06-50017865

Solliciteren?

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur en Visserij (DGNV) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker kennis en innovatie voor de transitie in het landelijk gebied

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 13 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior Adviseur Informatiestrategie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Lead Enterprise Architect

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon