• Utrecht
 • Bachelor - HBO
 • 38 uur
 • schaal 11
  €4.545 - €6.237 (bruto)
 • Techniek / productie
 • Solliciteer voor 2 juni 2024 Nog 11 dagen
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 562833, Plaatsingsdatum: 5 mei 2024

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word Senior Engineer MQ-9!
Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 41.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 21.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Als Engineer MQ-9 zorg je dat de onbemande systemen voldoen aan alle Nederlandse, militaire eisen op het gebied van luchtwaardigheid én vliegveiligheid.

Wat ga je doen?

Als Luchtvaart engineer vervul je een belangrijke rol bij het luchtwaardig verklaren en houden van militaire luchtvaartsystemen binnen de Afdeling Luchtvaartsystemen (LVS). Deze vacature is bedoelt voor de ondersteuning van het MQ-9 systeem, het grootste onbemande vliegtuig in gebruik bij defensie.

Je zorgt voor de veiligheid en luchtwaardigheid van het typeontwerp van de MQ-9. Daarnaast ben je er voor om te zorgen dat het systeem aan de vereiste functionaliteit van het systeemontwerp blijft voldoen, dit in afstemming met de opdrachtgever en de operationele gebruikers en draagt er zorg voor dat dit wordt vastgelegd in de toegestane configuratie.
De randvoorwaarde die hiervoor nodig zijn worden vastgelegd in normstellende documenten voor het gebruik en onderhoud. Je zal ook een bijdrage leveren om de overeengekomen en geautoriseerde beschikbaarheid van het wapensysteem tegen zo laag mogelijke levensduurkosten te realiseren.
Je ondersteunt de afdeling projecten bij het doorvoeren van modificaties, waarbij de hiervoor genoemde zaken geactualiseerd moeten worden.

Je voert noodzakelijke en uiteenlopende engineeringwerkzaamheden uit (conform de MTCHOE) gericht op het verkrijgen en instandhouden van het Militair Type Certificaat van de MQ-9.

Ondersteunt en werkt mee aan projecten door:

 • het adviseren in het behoeftestellingsproces o.b.v. analyses van de technische en operationele behoeften en het leveren van een kwantitatieve en kwalitatieve bijdrage aan de opstelling van documenten en het omzetten/vertalen van de operationele behoeften naar relevante militaire luchtvaarteisen in relatie tot de technische/instandhouding functionele specificaties;
 • het ondersteunen en begeleiden van technische programma's van ingrijpende aard (zoals trials) met als doel de bedrijfszekerheid van het materieel, operationele mogelijkheden en materiële beschikbaarheid te vergroten, alsmede het aangeven van alternatieve oplossingen binnen het kader van de (technische) specificaties, die de voortgang en de kwaliteit van het proces sterk kunnen beïnvloeden;
 • het deelnemen aan projecten en bewaken en bespreken met relevante partijen van de voortgang, de kwaliteit, de met het project samenhangende activiteiten en de zich hierbij voordoende (technische) problemen (het geheel volgens een projectmatige aanpak);
 • het adviseren op basis van specifiek technische deskundigheid in de ontwerp-, uitwerk- en realisatiefase van omvangrijke en complexe projecten, alsmede het begeleiden hiervan;

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?

Het bureau UAS is belast met het verkrijgen en behouden van het typecertificaat voor alle UAS’n die in gebruik zijn bij defensie. Voor sommige kleine types wordt volstaan met een keuring. Het bureau UAS stelt normen voor gebruik en onderhoud, analyseert en behandelt interne en externe meldingen van tekortkomingen en incidenten, voorziet in met name luchtvaart technische documentatie en ontwikkelt (of begeleid de ontwikkeling van) ontwerpwijzigingen en reparaties. Verder is het bureau belast met het bijdragen aan systeem- en ILS-plannen en de BPB-cyclus. Als onderdeel van de wapensysteemdriehoek worden aanwijzingen en gerichte adviezen uitgebracht, worden diensten verleend aan gebruikers- en onderhoudsorganisaties en wordt opgetreden als vraagbaak op het eigen aandachtsgebied. Ook levert het bureau Typemanagement projectondersteuning aan de Directie Projecten, zowel voor voorzien-in als afstotingsprojecten.

Een uiteenlopend takenpakket maakt het werk als Engineer UAS erg divers en uitdagend!

Visie

Het Commando Materieel & IT (COMMIT) ondersteunt de transitie naar een informatiegestuurde en technologisch hoogwaardige krijgsmacht met het beste materieel en de beste IT. Ons COMMITment is groot om de cruciale rol te versterken als strategisch partner van de Commandant der Strijdkrachten, van de operationele onderdelen en van internationale partners. COMMIT vergroot de impact van de ondersteuning door een integrale en innovatieve aanpak van materieel- en IT-projecten, (wapen)systeemmanagement en ketenlogistiek.
Wij investeren in de kwaliteit van onze mensen en de flexibiliteit en diversiteit van het personeelsbestand. De belangrijkste capaciteiten van COMMIT zijn de kennis en ervaring van ons personeel. Om de krijgsmacht sneller te voorzien van materieel en IT zetten wij naast technologische innovatie in op proces- en sociale innovatie op het gebied van projectvoering, inkoop en afstoting van defensiematerieel en personele en logistieke ondersteuning.
Het uitvoeren van innovatieve projecten vraagt om meer samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheidsorganisaties en maatschappelijke instanties. Onder de vlag van C-COMMIT als National Armaments Director (NAD) ontwikkelen en versterken wij ook de internationale samenwerking op het gebied van materieel en IT (NAVO, EU, multinationaal en bilateraal).

Missie

COMMIT levert de krijgsmacht het beste materieel en de beste IT!

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 70.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit het Commando Materieel & IT (COMMIT), de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Dhr. D.A. Goedhart

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Engineer Elektronische Oorlogsvoering (EOV)

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 1 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Projectmanager CAT 3

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medior Software Engineer

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den-Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 26 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon