• Utrecht
 • WO bachelor
 • 38 uur
 • schaal 13
  €6.237 - €7.851 (bruto)
 • ICT
 • Solliciteer voor 1 oktober 2024
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 491857, Plaatsingsdatum: 23 april 2024

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Senior IT Auditor
Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 48.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 21.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Ben jij gepassioneerd door IT-audits en gedreven om echte impact te maken? Zoek niet verder! Ons team (IT-Audit) bij het Joint IV Commando (JIVC) “Hét IT-bedrijf van Defensie” is op zoek naar een Senior IT-Auditor (RE) die klaar staat om uitdagingen aan te gaan en innovatieve oplossingen te vinden. Als jij continu streeft naar verbetering en een kritische blik hebt, dan willen we graag meer over jou ontdekken.

Wat ga je doen?

Werkzaamheden:
Verantwoordelijk voor JIVC's bijdrage aan auditwerkzaamheden, inclusief:

 • Waarnemen van het afdelingshoofd indien nodig;
 • Uitvoeren/begeleiden van audits naar administratieve en IT/IV processen;
 • Uitvoeren/begeleiden van JIVC-gerelateerde onderzoeken;
 • Controleren van aanbevelingen uit eerdere onderzoeken;
 • Coördineren van externe audits;

Voorbereiden en ontwikkelen van:

 • Adviesproducten en plannen op basis van analyse en onderzoek;
 • Toetsen van beleid op consequenties voor het eigen aandachtsgebied;
 • Afstemmen van adviesproducten op andere terreinen en beleid;
 • Creëren van draagvlak voor ontwikkelde producten en beleid.

Besluitvorming door:

 • Inhoudelijk coördineren en voorbereiden van besluitvormingsprocessen.

Rapporteren:

 • Maken van afspraken over middelen, planning en rapportage;
 • Rapporteren over voortgang;
 • Opstellen van advies- en implementatierapporten;

Implementeren en uitvoeren van:

 • Adviesproducten en -processen met draagvlak;
 • Zorg dragen voor implementatie en uitvoering;

Evalueren en monitoren van:

 • Effectiviteit van adviesproducten;
 • Voorstellen voor verbetering en bijstellen van beleid;
 • Monitoren van adviesprocessen en bijstellen van producten;

Leiden van complexe multidisciplinaire projecten:

 • Voorbereiden, aansturen en uitvoeren van projecten.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?

Onder de vlag Joint Informatievoorziening Commando (JIVC) als onderdeel van het Commando Materieel & IT (COMMIT) ga je binnen de Ondersteunende Staf aan de slag bij het team IT-Audit. JIVC is “Hét IT-bedrijf van Defensie” en daarmee dé leverancier van IT-producten en diensten voor zowel operationele, bestuurlijke als ondersteunde processen en levert daarmee een substantiële bijdrage aan de waardeketen van Defensie.

De onderzoeken en adviezen van IT-Audit zijn dan ook altijd gericht op het bereiken van de doelstellingen van het JIVC. Haar missie luidt: ‘Het JIVC gaat door als niets het meer doet’. Als IT-Auditor draag je bij aan het realiseren van deze missie langs drie pijlers: “Continuïteit, Vernieuwing/Innovatie en Beveiliging”.

IT-Audit beoordeelt niet alleen systemen en IT-beheerprocessen achteraf, maar brengt ook pro-actief advies uit aan het management van JIVC. Onze aandacht gaat niet alleen uit naar het beoordelen van kritieke systemen en IT-beheerprocessen, maar IT-Audit is ook betrokken bij projecten en vernieuwing van processen.

Uniek binnen het auditvak, zijn de onderzoeken in het operationele (militaire) domein, waarbij de auditor in aanraking komt met infrastructurele componenten en informatiesystemen (wapensystemen, commandosystemen) die ingezet worden tijdens missies en operaties.

Je komt te werken in een team samen met 3 andere collega’s, welke uitgebreid gaat worden naar een team van 7 Auditors. Je standplaats is de Kromhoutkazerne te Utrecht, waarbij de mogelijkheid is tot gedeeltelijk thuiswerken.

Visie

Het Commando Materieel & IT (COMMIT) ondersteunt de transitie naar een informatiegestuurde en technologisch hoogwaardige krijgsmacht met het beste materieel en de beste IT. Ons COMMITment is groot om de cruciale rol te versterken als strategisch partner van de Commandant der Strijdkrachten, van de operationele onderdelen en van internationale partners. COMMIT vergroot de impact van de ondersteuning door een integrale en innovatieve aanpak van materieel- en IT-projecten, (wapen)systeemmanagement en ketenlogistiek.
Wij investeren in de kwaliteit van onze mensen en de flexibiliteit en diversiteit van het personeelsbestand. De belangrijkste capaciteiten van COMMIT zijn de kennis en ervaring van ons personeel. Om de krijgsmacht sneller te voorzien van materieel en IT zetten wij naast technologische innovatie in op proces- en sociale innovatie op het gebied van projectvoering, inkoop en afstoting van defensiematerieel en personele en logistieke ondersteuning.
Het uitvoeren van innovatieve projecten vraagt om meer samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheidsorganisaties en maatschappelijke instanties. Onder de vlag van C-COMMIT als National Armaments Director (NAD) ontwikkelen en versterken wij ook de internationale samenwerking op het gebied van materieel en IT (NAVO, EU, multinationaal en bilateraal).

Missie

COMMIT levert de krijgsmacht het beste materieel en de beste IT!

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 56.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit het Commando Materieel & IT (COMMIT), de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Dhr. Eric Janssens, Hoofd IT Audit

06 33011286

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Manon Strijland, Recruitment Adviseur

06 33037527

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior medewerker IT-audit

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

IT Auditor

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Lead transitiemanagement bij IT-Infra bij JIVC

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Kromhoutkazerne
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon