• Den Haag  -  route
 • Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 12, schaal 13
  €4.278 - €7.094 (bruto)
 • Juridisch
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • 2 werkplekken
Kenmerk: DIR JZW 01, Plaatsingsdatum: 26 januari 2024

Wat ga je doen?


De directie Juridische Zaken en Wetgevingsadvisering heeft vier afdelingen:

 1. Handhaven
 2. Bezwaar
 3. Beroep
 4. Wetgevingsadvisering

Wegens oplopende werkvoorraden zoeken we twee ervaren juristen die breed inzetbaar zijn binnen de directie JZW.
Je pakt zaken op die prioriteit hebben bij de afdeling waar op dat moment een capaciteitstekort is. Dit kan betekenen dat je betrokken bent bij handhavingstrajecten van de afdeling Handhaven (te weten het opstellen van handhavingsbesluiten), of bezwaarschriften behandelt bij de afdeling Bezwaar (nav AVG-klachten of sanctietrajecten of Woo-besluiten o.i.d.), of beroepsprocedures voert naar aanleiding van die bezwaarprocedures. Tevens geef je desgevraagd advies in onderzoekstrajecten of naar aanleiding van concept-besluiten van andere afdelingen. Desgevraagd schrijf je wetgevingsadviezen of geef je normuitleg over normen uit de AVG. Je wordt multidisciplinair ingezet en behandelt dossiers onder supervisie van een afdelingshoofd.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar kom je te werken?
Directie JZW bestaat uit vier afdelingen:
De afdeling Wetgevingsadvisering en normuitleg bereidt wetgevingsadviezen voor. Dit gebeurt op grond van de AVG, die voorschrijft dat de AP om advies moet worden gevraagd bij voorgenomen wet- en regelgeving waarbij verwerking van persoonsgegevens aan de orde is. Daarnaast kan de afdeling ongevraagd advies uitbrengen. Bij nieuwe rechtsvragen zorgt de afdeling intern voor normuitleg, met als doel consistente toepassing.

De afdeling Beroep houdt zich bezig met rechtszaken tegen en door de AP bij de nationale en Europese rechter. Bijvoorbeeld wanneer een partij het niet eens is met het besluit op bezwaar van de AP over een opgelegde boete of de afwijzing van een AVG-klacht. Ook de juridische ondersteuning valt onder deze afdeling.

De afdeling Bezwaar behandelt bezwaren tegen besluiten van de AP. Bijvoorbeeld bezwaar tegen het besluit om een boete op te leggen of een verzoek af te wijzen, maar ook tegen Wob-besluiten en ingebrekestellingen. De afdeling beoordeelt bezwaarschriften, houdt hoorzittingen en stelt besluiten op bezwaar vast. Daarnaast adviseert de afdeling Bezwaar andere afdelingen en directies binnen de AP.

De afdeling Handhaven bepaalt welke sanctie de AP oplegt, meestal naar aanleiding van een onderzoek. Een sanctie kan bijvoorbeeld een boete, last onder dwangsom of verwerkingsverbod zijn. De afdeling legt onder meer sanctiebesluiten op, vordert dwangsommen en boetes en doet nacontroles.

Autoriteit Persoonsgegevens

Over de Autoriteit Persoonsgegevens
Waar we zijn, met wie we praten, wat we kopen, hoe gezond we zijn. Er wordt op grote schaal informatie over ons vastgelegd – of we nu op internet kijken of op straat lopen. Vaak zelfs
ongemerkt. Alles bij elkaar opgeteld, dreigen we zo stukje bij beetje de zeggenschap over onze persoonsgegevens - en daarmee over onze vrijheid en autonomie – te verliezen. Denk bijvoorbeeld aan discriminerende algoritmes, de handel in persoonsgegevens, datalekken en identiteitsdiefstal.
Daarom moeten we erop kunnen vertrouwen dat zowel bedrijven als de overheid zorgvuldig omgaan met onze persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) maakt zich daar sterk voor. Dat doen we onder meer door voorlichting en advies te geven, onderzoek te doen en boetes of andere sancties op te leggen. Daarmee stimuleren we dat mensen de regie houden over hun eigen persoonsgegevens. De AP werkt daarbij nauw samen met de privacy toezichthouders in andere Europese landen.
De AP is volop in beweging. Onze huidige organisatiestructuur en een deel van onze taken is relatief nieuw, ons werkveld is omvangrijk. We zijn daarom altijd op zoek naar manieren om ons werk nog beter en efficiënter te doen en staan open voor nieuwe ideeën.
Een beslissing van de AP gaat nooit ongemerkt voorbij: ons werk heeft impact. Onze taken bekijken we dan ook vanuit een breed maatschappelijk perspectief. We hebben onder andere veel contact met vertegenwoordigers van diverse sectoren en spreken we dagelijks mensen die vragen en klachten over privacy aan ons voorleggen.
Bij de AP werken op dit moment ruim 200 gedreven en betrokken collega’s. Van pas afgestudeerden tot zeer ervaren experts, bijvoorbeeld op juridisch en technologisch gebied. Wij zijn een vrij kleine organisatie met korte lijnen en de sfeer is informeel.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Jeannette van der Hoek 06-51361594

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior juridisch adviseur

Autoriteit Persoonsgegevens
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 13
  €4.758 - €7.094 (bruto)

Senior juridisch adviseur

Autoriteit Persoonsgegevens
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 12
  €4.278 - €6.320 (bruto)

Senior Juristen Beroep

Autoriteit Persoonsgegevens
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 12
  €4.278 - €6.320 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon