• Utrecht  -  route
 • Bachelor - HBO
 • 38 uur
 • schaal 10
  €3.430 - €5.475 (bruto)
 • Techniek / productie
 • Solliciteer voor 21 juli 2024 Nog 3 dagen
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 580003, Plaatsingsdatum: 21 januari 2024

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word Sr mdw Kwalificatie

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.

Naast 41.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 21.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Wat ga je doen?

Senior medewerker Kwalificatie is belast met het vakgebied verificatie voor een specifiek deel van het complexe materieel dat door de afdeling wordt gevoerd. De werkzaamheden worden hoofdzakelijk uitgevoerd in cat A project/WSM teams. Je wordt door zorg van de manager kwalificatie bij één of meerdere projecten en/of systemen ingedeeld en voert de werkzaamheden in project- en/of systeemteams uit. In projectteams kan dat zowel binnen de afdeling als buiten de afdeling (cat.1 projecten) zijn. Ook ben je verantwoordelijk voor het aspect verificatie bij de verwerving en instandhouding van complex materieel. In projectteams lever je zelfstandig bijdragen voor de realisatie en instroming van het benodigde materieel. In systeemteams lever jij zelfstandig bijdragen voor de instandhouding van het gevoerde materieel.

Cat A: heeft betrekking op materieel waarop bijzondere technische specialismen, innoverende technieken of een combinatie van technieken wordt / is toegepast.

Levert in projectteams zelfstandig bijdragen voor de realisatie en verificatie van het benodigde materieel door:

 • Het op aanwijzing en onder verantwoordelijkheid van de manager kwalificatie ondersteunen bij het opstellen en de uitvoering van het wapensysteem kwalificatieplan door het samen met de materiedeskundigen vaststellen van de juiste testmethoden en pass/fail criteria van de eisen die geverifieerd moeten worden en de planning van de uitvoering van verificatietesten;
 • Het adviseren en ondersteunen van de projectmanager/normsteller bij het opstellen en actualiseren van het projectplan (zoals PID) inclusief de capaciteit-/projectplanning en bij de beheersing van de voor het project benodigde middelen;
 • Het adviseren van het projectteam op het gebied van verificatie;
 • Het opstellen van projectdocumenten;
 • Het opstellen van de verificatieparagrafen, testmethoden en/of selectiecriteria t.b.v. het programma van eisen (PVE) voor het te verwerven materieel, op basis van door de behoeftesteller aangegeven gebruikerseisen; het opstellen van beproevingsaanvragen, het bewaken van de beproevingsvoortgang en de analyse van de beproevingsresultaten;
 • Het assisteren bij het opstellen van informatie- (RFI) en offerteaanvragen (RFQ);
 • Het evalueren van het technische deel van de offerte m.b.t. verificatie;
 • Het mede opstellen van het eindrapport en het daarbij verwerken van het verwervingsadvies;
 • Het mede bewaken van de kwaliteit tijdens de productie van materieel en in voorkomend geval begeleiden van productieprocessen;
 • Het in voorkomend geval controleren van de kwaliteit van beproevingsmodellen en het pre-seriemodel.

2. Levert in systeemteams zelfstandig bijdragen voor de instandhouding van het gevoerde materieel door:

 • Het adviseren en ondersteunen van de normsteller inzake (technische) verificatie aspecten en planning van instandhoudingprojecten;
 • Het initiëren en begeleiden van beproevingen n.a.v. modificaties;
 • Het initiëren en uitvoeren van onderzoek i.v.m. kwaliteitsafwijkingen of defecten met (seriematige) fouten als mogelijke oorzaak;
 • Het informeren van collega’s, projectmanagers, normstellers en het lijnmanagement over ontwikkelingen binnen het vakgebied verificatie;
 • Deelname aan (inter-)nationale overlegorganen inzake samenwerkingsaspecten, standaardisatie en onderzoeken.

Je bent verantwoording verschuldigd aan de manager kwalificatie over de kwaliteit en tijdigheid van de te leveren bijdragen aan een project en/of de instandhouding van een systeem.

 • Kader wordt gevormd door het kwalificatieplan waar jij naar eigen inzicht kan handelen op gebied van Product, tijd en Geld. Je houdt je daarbij aan beleidsaanwijzingen, voorschriften en procedures welke van belang zijn voor uitvoering van de werkzaamheden.
 • Jij neemt zelfstandig beslissingen over de toe te passen testmethoden t.b.v. het verificatiedeel van het programma van eisen.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Visie

Het Commando Materieel & IT (COMMIT) ondersteunt de transitie naar een informatiegestuurde en technologisch hoogwaardige krijgsmacht met het beste materieel en de beste IT. Ons COMMITment is groot om de cruciale rol te versterken als strategisch partner van de Commandant der Strijdkrachten, van de operationele onderdelen en van internationale partners. COMMIT vergroot de impact van de ondersteuning door een integrale en innovatieve aanpak van materieel- en IT-projecten, (wapen)systeemmanagement en ketenlogistiek.

Wij investeren in de kwaliteit van onze mensen en de flexibiliteit en diversiteit van het personeelsbestand. De belangrijkste capaciteiten van COMMIT zijn de kennis en ervaring van ons personeel. Om de krijgsmacht sneller te voorzien van materieel en IT zetten wij naast technologische innovatie in op proces- en sociale innovatie op het gebied van projectvoering, inkoop en afstoting van defensiematerieel en personele en logistieke ondersteuning.

Het uitvoeren van innovatieve projecten vraagt om meer samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheidsorganisaties en maatschappelijke instanties. Onder de vlag van C-COMMIT als National Armaments Director (NAD) ontwikkelen en versterken wij ook de internationale samenwerking op het gebied van materieel en IT (NAVO, EU, multinationaal en bilateraal).

Missie

COMMIT levert de krijgsmacht het beste materieel en de beste IT.

Commando Materieel & IT

Ministerie van Defensie

Over Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 68.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en het Commando Materieel en IT (COMMIT).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en COMMIT lijken op werkmaatschappijen.

Voor Defensie is het helder: gelijke kansen voor iedereen en een open organisatie waar mensen zich prettig en veilig voelen. We zijn ervan overtuigd dat we met een inclusieve organisatie onze taak, Beschermen wat ons dierbaar is, het beste kunnen uitvoeren en voorbereid zijn op ontwikkelingen in maatschappij en de wereld. Als het gaat om de afkomst, geloofsovertuiging, sekse of gender van onze militairen en burgermedewerkers willen we zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van ons veelzijdige land.

Visie

Het Commando Materieel & IT (COMMIT) ondersteunt de transitie naar een informatiegestuurde en technologisch hoogwaardige krijgsmacht met het beste materieel en de beste IT. Ons COMMITment is groot om de cruciale rol te versterken als strategisch partner van de Commandant der Strijdkrachten, van de operationele onderdelen en van internationale partners. COMMIT vergroot de impact van de ondersteuning door een integrale en innovatieve aanpak van materieel- en IT-projecten, (wapen)systeemmanagement en ketenlogistiek.

Wij investeren in de kwaliteit van onze mensen en de flexibiliteit en diversiteit van het personeelsbestand. De belangrijkste capaciteiten van COMMIT zijn de kennis en ervaring van ons personeel. Om de krijgsmacht sneller te voorzien van materieel en IT zetten wij naast technologische innovatie in op proces- en sociale innovatie op het gebied van projectvoering, inkoop en afstoting van defensiematerieel en personele en logistieke ondersteuning.

Het uitvoeren van innovatieve projecten vraagt om meer samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheidsorganisaties en maatschappelijke instanties. Onder de vlag van C-COMMIT als National Armaments Director (NAD) ontwikkelen en versterken wij ook de internationale samenwerking op het gebied van materieel en IT (NAVO, EU, multinationaal en bilateraal).

Missie

COMMIT levert de krijgsmacht het beste materieel en de beste IT.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Maaike Hoogland, Recruitment Adviseur 06-51951484

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon