Senior Solution Architect

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Het betreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling.
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €5.475 - €7.073
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 1 juni
 • Vacaturenummer 565481
 • Plaatsingsdatum 28 februari 2024
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word Senior Solution Architect

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 40.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 20.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Als Sr. Solution Architect zorg je voor een technisch toekomstbestendig, veilig en hoog beschikbaar applicatielandschap van de Koninklijke Marechaussee.

Dit is wat je nieuwe collega’s zeggen over hun baan:
“Het is geweldig om als burgermedewerker, samen met je militaire collega’s, je steentje te mogen bijdragen aan deze prachtige organisatie, solliciteer naar deze boeiende functie binnen Defensie!”

Wat ga je doen?

Je gaat aan de slag om voor Defensie de best mogelijke IT te realiseren. Dit is nodig omdat Defensie beschermt wat ons dierbaar is. De sectie Plan & Bita van het JIVC, het IT-bedrijf van Defensie, is verantwoordelijk voor de voorbereiding van en het in gang zetten van te wijzigen of nieuwe IT toepassingen. Deze sectie is gekoppeld aan de Civiel Operationele Command & Control (operationele IT voor de Koninklijke Marechaussee). Je ontwerpt en ontwikkelt in nauwe samenwerking met de Koninklijke Marechaussee, de informatiemanagers, de Enterprise architect en een multi disciplinair team van het JIVC de daadwerkelijke IT oplossingen. Op die manier heb je binnen de kaders van de architectuur een grote invloed op het solution niveau.
Voor het project waaraan je wordt gekoppeld ben je onder andere verantwoordelijk voor het vervaardigen van de Project Start Architectuur (PSA). In de PSA beschrijf je nauwkeurig hoe de oplossing eruit zal zien. De PSA toets je met de Enterprise architect en de IT architect van de Stafafdeling Architectuur. Indien nodig wordt het PSA ter goedkeuring voorgelegd aan het Strategisch Technologie Overleg waarin de Design Authority zitting heeft. Daar wordt bezien of jouw solution in lijn is met de overkoepelende architectuur van Defensie.
Mede op basis van jouw ontwerp van de technische solution, wordt een Project Initiatie Document (PID) geaccepteerd. Je bent daarmee verantwoordelijk voor de integrale solution die binnen het project wordt gerealiseerd. Uiteindelijk wordt het PID ter goedkeuring voorgelegd aan de CIO van Defensie.
In de realisatiefase van een project monitor je of de solution op de goede wijze wordt gerealiseerd dan wel wijzig je de solution mocht dat nodig zijn. Ook ben jij de vraagbaak op dit gebied en begeleidt je ontwikkelaars en technisch personeel bij het bereiken van projectdoelstellingen. Geregeld houdt je de IT architect op de hoogte van ontwikkelingen en bespreek je met hem of haar wijzigingen in de architectuur. Het is goed mogelijk dat jouw innovatieve technische oplossingen, leiden tot nieuwe architectuur binnen heel Defensie. Na oplevering zorg je ervoor dat de oplossing wordt geborgd binnen de Architectuur van Defensie, zodat het IT-landschap op orde is en blijft.
De Senior Solution Architect is een belangrijke schakel binnen de IT keten van Defensie. Je bent een spin in het web en schakelt met collega’s van verschillende afdelingen en diverse functies.

 

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?

De werkzaamheden worden verricht binnen de afdeling Civiel Operationele Command & Control en Inlichtingen & Veiligheid (COC2 en I&V) van het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC) dat onderdeel is van Commando Materieel en Informatie Technologie (COMMIT).

JIVC is de IT leverancier voor alle Defensie onderdelen en telt ongeveer 3.500 medewerkers.

Binnen de afdeling COC2 en I&V ondersteunen wij de operationele Koninklijke Marechaussee (KMar) collega’s 24 uur per dag met de specifieke operationele IT die nodig is om hun (politie)taken effectief en veilig te kunnen uitvoeren. Dit werkveld kent vele aspecten; niet alleen de veelal bekende grensbewaking, maar bijvoorbeeld ook de bestrijding van mensensmokkel, mensenhandel en terrorismebestrijding en de hiervoor benodigde intelligence- en inlichtingenprocessen. Naast de Marechaussee ondersteunt de afdeling ook de verschillende Inlichtingen en Veiligheidsorganisaties binnen Defensie met specifieke IT.

De afdeling is gericht op de gehele IT-cyclus van het plannen, voortbrengen, in stand houden en afstoten van IT-toepassingen en -systemen voor de ondersteuning van operationele bedrijfsprocessen van de KMar.

De afdeling draagt op basis van kennis van operationele gebruikers- en instandhoudingsprocessen bij aan de vertaling van eisen en wensen naar concrete specificaties, hetzij ten behoeve van een eigen software-ontwikkeltraject dan wel een externe ontwikkelopdracht of aankoop van een informatiesysteem. De afdeling voert daarnaast het systeemmanagement over alle in stand te houden systemen en applicaties.

De afdeling bestaat uit vijf secties; Plannen & business IT Alignment (Plan), Projecten & ontwikkeling (Change) en Systeemmanagement & beheer (Run), een resourcepool en een bedrijfsbureau.

De sectie Plannen en business IT Alignment (Plan & Bita) heeft als taak het opstellen van het meerjarig integraal productieplan van de afdeling, het uitvoeren van het intake-proces van nieuwe opdrachten en het (helpen bij het) opstellen van behoeftestellingen en requirements. De sectie bewaakt de voortgang van de lopende projecten. De sectie heeft tevens als taak het analyseren van en adviseren over (mogelijke) IT-oplossingen. De sectie formuleert in overleg met de business en de andere secties van de afdeling de project/wijzigingsvoorstellen en de releases voor de systemen die binnen het IT-landschap van de business capability’s van de KMar en het I&V-domein in stand worden gehouden.

De sectie Plannen en business IT Alignment bestaat uit een sectiehoofd, een team gericht op de KMar en een team gericht op het I&V-domein en een team Plannen en coördinatie. In deze teams werken Adviseurs, Informatiemanagers en Solution architecten samen aan IT-oplossingen. Momenteel vindt er een transitie binnen de afdeling plaats, waarin we in subdomeinen met de combi Prince2/Agile Safe gaan werken.

Commando Materiaal en IT
COMMIT ondersteunt de verschillende krijgsmachtonderdelen bij de aan- en verkoop van materiaal, instandhouding, logistiek en IT-dienstverlening. Denk daarbij aan aanschaf en instandhouding van onderzeeboten, vliegtuigen en landvoertuigen, maar ook het aanleveren van brandstof, munitie en kleding.
Wil je meer weten over COMMIT? Bekijk dan onze website.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 56.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Commando Materieel en IT (COMMIT).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en het COMMIT lijken op werkmaatschappijen.

Voor Defensie is het helder: gelijke kansen voor iedereen en een open organisatie waar mensen zich prettig en veilig voelen. We zijn ervan overtuigd dat we met een inclusieve organisatie onze taak, Beschermen wat ons dierbaar is, het beste kunnen uitvoeren en voorbereid zijn op ontwikkelingen in maatschappij en de wereld. Als het gaat om de afkomst, geloofsovertuiging, sekse of gender van onze militairen en burgermedewerkers willen we zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van ons veelzijdige land.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Colin Goedegebuure

06-51153516

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Servicenow Solution Architect bij SSO

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Huis Ter Heide
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 28 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur Cyber

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 28 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Enterprise Architect

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon