• Utrecht / Den Haag
 • Universitair Master
 • 36 uur
 • schaal 12
  €4.278 - €6.320 (bruto)
 • Techniek / productie, Natuur / milieu
 • Solliciteer voor 30 mei 2024 Nog 4 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 719, Plaatsingsdatum: 4 mei 2024

Ons klimaat verandert. Dat betekent dat we ons vastgoed (gebouwen en buitenruimte) voor haar gebruikers en de omgeving waarin het zich bevindt moeten aanpassen om comfortabel en leefbaar te houden. Hoe kunnen we bijdragen aan het beperken van hittestress? Hoe voorkomen we wateroverlast? Hoe zorgen we ervoor dat we met onze mooie en diverse portefeuille een bijdragen kunnen leveren aan het behoud en vergroten van de biodiversiteit?

Om beter in te spelen op de verandering van ons klimaat gaan we bij het ontwikkelen en beheren van ons vastgoed steeds meer klimaat adaptief werken. Die verandering vraagt andere eisen en criteria en innovatieve oplossingen. Het RVB stelt op basis van rijksbeleid strategische doelstellingen op en maakt daarbinnen strategische keuzes. Jij vertaalt deze doelstellingen en keuzes naar haalbare maatregelen die bij de ontwikkeling en het beheer van ons vastgoed kunnen worden toegepast. Het doel is om te komen tot duurzaam en maatschappelijk waardevol vastgoed met een aangenaam verblijfsklimaat en een meerwaarde voor haar omgeving.

Het gaat hier om zowel het adviseren over de manier waarop geanticipeerd kan worden op de gevolgen van klimaatveranderingen door o.a. hitte en droogte als om (grond)wateroverlast en de gevolgbeperking van overstromingen. Het managen van deze aspecten en maatregelen wordt steeds belangrijker. Dit betekent dat we natuur-inclusiever en met kennis van bodem- en watersystemen moeten werken aan een transitie van onze vastgoedportefeuille en de daarbij behorende buitenruimte. Daarbij houden we rekening met bestaande flora en fauna en zorgen we dat biodiversiteit wordt verbeterd.

Ik zoek jou om in vulling te geven aan deze ambitie.

Dit ga je doen:

 • Als specialistisch adviseur werk je de doelstellingen en kaders m.b.t. biodiversiteit van het Rijksvastgoedbedrijf verder uit naar operationele maatregelen.
 • Je zorgt voor de verbinding van beleid naar uitvoering en vice versa.
 • Je werkt hierbij nauw samen met de coördinerend specialistisch adviseur klimaatadaptatie, en de kenniscoördinatoren voor de kennislijnen Duurzaamheid en Buitenruimte, zodat je als team kunt opereren bij het (verder) opzetten van dit ontwikkelgebied.
 • Je staat aan het roer om samen met de beleidsadviseur en programmamanager van het de directie Portefeuille en Programma’s, nieuwe en innovatieve oplossingen te vertalen naar kansen en mogelijkheden voor het Rijksvastgoedbedrijf. Vanuit de directie Vastgoedbeheer ben jij het aanspreekpunt voor dit onderwerp en leg jij verantwoording af aan het management. Het gaat hier vooral om de transformatie opgave i.r.t. bestaande gebouwen en in gebruik zijnde gronden.
 • Je brengt samenhang aan in de scope, doelen en output over de grenzen van je opdracht heen.
 • Je inventariseert de huidige situatie, signaleert relevante ontwikkelingen, komt met verbetervoorstellen en draagt zorg voor de implementatie. Hierbij breng je op een slimme en effectieve wijze verschillende belangen bij elkaar vanuit verschillende ontwikkelingen, projecten en producties binnen het Rijksvastgoedbedrijf.

Meer weten?

Nieuwsgierig geworden door deze vacaturetekst, maar wil je nog wat meer informatie over de inhoud van deze functie? Bel of app dan met Marco Krinkels (0655232395)

Meer over de functiegroep Expert Vastgoed en Infrastructuur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Rijksvastgoedbedrijf, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Wij zijn een professionele organisatie met een enorme hoeveelheid beschikbare kennis en ervaring. We beheren ruim 12 miljoen vierkante meter gebouwen en circa 89.000 hectare grond. Onze medewerkers ontwikkelen en beheren onder meer rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken project- en procesmanagers, inkopers, contractmanagers, gebouwbeheerders, juristen, restauratiespecialisten, ingenieurs en architecten. Maar ook ecologen en kunsthistorici. Wij zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie én ontwikkeling en herontwikkeling van gebouwen en terreinen. Kijk opwww.rijksvastgoedbedrijf.nl/over-ons/organisatievoor meer informatie over het Rijksvastgoedbedrijf.

De directie Vastgoedbeheer

De directie Vastgoedbeheer (VB) is verantwoordelijk voor het beheer van de gebouwen, gebouw gebonden (technische) installaties, terreinen en gronden van het Rijksvastgoedbedrijf, zowel in de fase van (tijdelijk) gebruik als leegstand. Daarnaast realiseert de directie de kleinere nieuwbouwprojecten, die het gevolg zijn van (her)ontwikkeling, transformatie of transacties, waarbij pand- en klantkennis nadrukkelijk vereist zijn.

De afdeling Technische Expertise

Per 1 april 2021 is binnen de Directie Vastgoedbeheer (VB) een afdeling voor kennis ingericht om het belang te onderschrijven en om focus aan te brengen in de doorontwikkeling van het technisch vakmanschap. Hier wordt de specialistische en/of schaarse kennis van VB op termijn meer bij elkaar gebracht, ontwikkeld en aangestuurd om de huidige versnippering tegen te gaan en het kennisdomein verder te kunnen ontwikkelen. VB wil ook een grotere rol spelen bij normering ten behoeve van beheer en onderhoud. Het gaat daarbij om de technische normen en eisen die VB vooraf stelt aan realisatie- en instandhoudingprojecten om het gebouw later in beheer te kunnen nemen. De afdeling richt zich op onder andere duurzaamheid, data-analyse, het kenniscentrum keuringen en op kennisontwikkeling en kennisborging door de kenniscoördinatoren. Ook omvat de afdeling de specialistische kennis, oftewel de kenniswerkers die niet in een vast projectteam bij de uitvoerende afdelingen zijn geplaatst, maar hierin een expertise rol spelen. Voorbeelden hiervan zijn transporttechniek, grootkeuken techniek, beveiliging, brandveiligheid, constructies, monumenten, kunst, archeologische kennis en kostendeskundigheid.

De sectie Technisch Advies Bouwtechniek

De sectie heeft als opgave het binnen de Directie VB onderhouden, toepassen en uitvoeren van specialistische technische kennis betreffende brandveiligheid, bouwkunde, doelvoorstellingsinstallaties en constructietechniek.

Rijksvastgoedbedrijf (Ministerie van BZK)

Het Rijksvastgoedbedrijf, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Wij zijn een professionele organisatie met een enorme hoeveelheid beschikbare kennis en ervaring. We beheren ruim 12 miljoen vierkante meter gebouwen en circa 89.000 hectare grond. Onze medewerkers ontwikkelen en beheren onder meer rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken project- en procesmanagers, inkopers, contractmanagers, gebouwbeheerders, juristen, restauratiespecialisten, ingenieurs en architecten. Maar ook ecologen en kunsthistorici. Wij zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie én ontwikkeling en herontwikkeling van gebouwen en terreinen.

Zie over-ons voor meer informatie over het Rijksvastgoedbedrijf.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Rijksvastgoedbedrijf (Ministerie van BZK) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Energiemanager Rijksvastgoedbedrijf

Rijksvastgoedbedrijf (Ministerie van BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 15 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Sr. Technisch adviseur duurzaamheid

Rijksvastgoedbedrijf (Ministerie van BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 29 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur Cybersecurity

Rijksvastgoedbedrijf (Ministerie van BZK)
 • Stand­plaats Den Haag - Arnhem
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 29 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon