• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 13
  €5.212 - €7.747 (bruto)
 • ICT
 • Solliciteer voor 1 juli 2024 Nog 12 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 142, Plaatsingsdatum: 5 juni 2024In deze rol ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en evalueren van, toetsen aan en adviseren over de departementale beleidskaders voor de informatievoorziening en IV en IT-dienstverlening.

 • Vanuit de eigen aandachtsgebieden draagt de Strategisch Informatieadviseur zorg voor het beleidsmatig ondersteunen van de (Plv) CIO in diens (inter)departementale bestuurlijke verantwoordelijkheden alsmede van Epic Owners, architecten en analisten bij het vertalen van beleidskaders, Jaarplannen, Stakeholderbehoeften naar concrete IV en ICT oplossingen.
 • Zorgt voor begrip en awareness rondom de toegevoegde waarde van IV en IT voor de business. Komt hierin met (innovatieve) manieren om de onderlinge betrokkenheid te vergroten.
 • Coördineert de totstandkoming van en schrijft mee met de jaarplannen, I-Strategie en verantwoordingsrapportages.
 • Is verantwoordelijk voor het identificeren van mogelijkheden voor (technische) innovatie bij beleidsdirecties en ontwikkelt deze samen met de architecten, businessanalisten en Epic Owners door tot concrete passende oplossingen.
 • Neemt deel in het portfolioboard en adviseert over impact, prioritering en keuzes die in het portfolio proces worden gemaakt.
 • Kan in de rol van Epic Owner verantwoordelijk zijn voor specifieke onderdelen van het jaarplan. · Draagt zorg voor inpassing van de epics binnen de I-strategie, het innovatiebeleid en het (projecten)portfolio.
 • Adviseert over de uitvoering van het rijksbrede en departementale informatiebeleid voor zover deze de DT&V treft.
 • Brengt consequenties van rijksbrede en interdepartementale afspraken op het gebied van o.a. informatiebeveiliging, architectuur en standaarden, rapportageverplichtingen, evaluaties en audits samen tot een gewogen IV en IT oordeel en integreert deze in het IV portfolio.
 • Heeft inhoudelijk een coördinerende rol richting de informatie- en businessanalisten en de architecten. · De Strategisch informatie adviseur ondersteunt de (Plv) CIO in zijn/haar verantwoordelijkheid in (inter)departementale gremia en de Migratieketen door overleggen inhoudelijk voor te bereiden, te annoteren, etc.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdelingDe directie Bedrijfsvoering (DBV) draagt zorg voor een groot aantal ondersteunende activiteiten voor de hele DT&V organisatie en houdt zich bezig met personeels-, financieel- en organisatiebeheer, facilitaire ondersteuning, huisvesting, inkoop en communicatie. Ook de adviesfunctie voor het management ten aanzien van al deze aandachtsgebieden hoort bij het takenpakket. Daarnaast is de directie verantwoordelijk voor BIT (business, information and –tech-nology). De Directie Bedrijfsvoering draagt tevens zorg voor de planning & control cyclus, inclusief het begrotingsproces.

De BIT organisatie is verantwoordelijk voor de inkoop, analyse, advisering, ontwikkeling, implementatie en beheer van (maatwerk) ICT-producten en diensten voor DT&V. De voornaamste leverancier is hierbij de Justitiële ICT Organisatie (JIO). Verder wordt er nauw samengewerkt in de migratieketen als onderdeel van het departement van Justitie en Veiligheid (JenV). Sinds 2020 bouwen we aan een IV organisatie die gebaseerd is op het Agile/ DevOps gedachtengoed en bijbehorende werkprocessen.

Een belangrijk thema binnen de de BIT organisatie is het doorontwikkelen van de Agile/ Devops werkwijze. Zo voeren we momenteel de discussie over valuestreams en agile release trains waarin de manager IT Regie een belangrijk rol heeft. Draagvlak bij de medewerkers en de leveranciers is belangrijk en de systemen moeten in toenemnde mate modern en robuust zijn. Verdere kernthema’s voor de komende jaren: verbinding versterken met het primair proces, technologische innovatie, compliance (wet en regelgeving, IHH, WOO, etc.), professionaliseren van diensten en eigen (financiële) bedrijfsvoering. Het MT BIT – bestaande uit de CIO (richten), mgr IT Regie (inrichten/ verrichten met als aandachtsgebied WAT) en mgr IT Uitvoering (inrichten/ verrichten met als aandachtsgebied HOE) – is onderdeel van MT BV en concentreert zich op IV aspecten.

Dienst terugkeer en vertrek

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) regisseert het daadwerkelijke vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. Als professionele uitvoerder van het terugkeerbeleid van de regering nemen we het initiatief om het vertrek zorgvuldig, waardig en tijdig te laten verlopen. Wij zijn verbonden met en onderdeel van de migratieuitdagingen in de Nederlandse maatschappij. Met onze aanpak maken wij het verschil in de uitvoering van het terugkeerbeleid en zijn wij van betekenis voor de maatschappij. Onze uitdaging is dat mensen die niet in Nederland mogen blijven, rechtmatig en respectvol terugkeren. Zelfstandig als het kan. Gedwongen als het moet.
Meer informatie over onze organisatie vind je op onze website: https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Norbert van Hooidonk

+31 6 15689424

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Norbert van Hooidonk

+31 6 15689424

Solliciteren?

Dienst terugkeer en vertrek nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Bestuurssecretaris Dienst Terugkeer en Vertrek

Dienst terugkeer en vertrek
 • Den Haag
 • HBO bachelor
 • 32-36
 • schaal 11
  €4.024 - €6.110 (bruto)

Senior Regievoerder Vertrek (Brabant/Zeeland - Limburg/Gelderland)

Dienst terugkeer en vertrek
 • 's-Hertogenbosch
 • HBO bachelor
 • 32-36
 • schaal 11
  €3.662 - €5.586 (bruto)

Regievoerder Vertrek Nationale Veiligheid

Dienst terugkeer en vertrek
 • Amsterdam
 • HBO bachelor
 • 32-36
 • schaal 10
  €3.404 - €5.389 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon