• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 36 uur
 • schaal 13
  €4.758 - €7.094 (bruto)
 • Financieel / economisch
 • Solliciteer voor 25 mei 2024 Nog 3 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 720, Plaatsingsdatum: 7 mei 2024

Wat ga je doen?

Als teamleider Financiën en Inkoop ben je verantwoordelijk voor Financiën en Inkoop/ Contractmanagement binnen de Rijksorganisatie Beveiliging en Logistiek (RBL). Je doet dit niet alleen met je team, maar ook in nauwe samenwerking met de adviseurs die vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) RBL adviseren. Je vormt de schakel tussen de Manager Bedrijfsvoering, de Managementteams, het Directieteam en je teamleden. Je bent de continu verbindende schakel tussen de operationele processen in de beveiliging en logistiek en de taken van jouw team. Die verbinding met de RBL organisatie moet hierin verder ingebed worden. Je bent een verbinder die de medewerkers uit de verschillende disciplines op natuurlijke wijze samen laat werken.

Je bent verantwoordelijk voor de resultaten van je team en de inzet en aansturing van de medewerkers in je team. Naast de taken als teamleider heb je ook een uitvoerende rol in de werkzaamheden van je team. Dezelfde opdrachtgeversrol vervul je ook voor de inkoopfunctie, in de verhouding met de Rijksorganisatie Inkoop Stelsel (RIS). Daarnaast onderhoud je de externe contacten met partijen binnen het Rijk (o.a. CDI-office en Accountants dienst Rijk) en neemt deel aan Rijksbrede gremia op het terrein van inkoop en contractmanagement. Dit vereist visie, pro-activiteit en daadkracht.

Als teamleider draag je bij aan de vertaling van de visie en strategie van RBL in operationele doelen en stuur je op de realisatie van die doelen. Tevens lever je een bijdrage aan het vertalen van Rijksbrede en BZK-kaders en regelgeving in Uitvoeringsbeleid voor de organisatie. Je bent verantwoordelijk voor de prioritering, kwaliteit en tijdigheid van de te leveren producten van je team en maakt hierover resultaatafspraken met je teamleden. Je coördineert de inzet van je medewerkers, bent verantwoordelijk voor de eenheid van je team en stemt af met collega teamleiders over de inzet van medewerkers over de grenzen van je eigen team en de afdeling heen. Ook zorg je ervoor dat het werk van je teamleden met de juiste collega’s is afgestemd.

Je bent het eerste aanspreekpunt voor de medewerkers van je team en coacht ze in zowel hun taakuitvoering als hun persoonlijke ontwikkeling. Je voert de personeelsgesprekken met de medewerkers van je team en stemt dit (waar nodig) af met de manager Bedrijfsvoering.

Samen met je collega teamleiders geef je onder aansturing van de manager Bedrijfsvoering leiding aan de afdeling Bedrijfsvoering via het MT BV, geef je uitvoering aan de jaarplannen en werk je samen aan RBL-brede opgaven. Bovenal ben je de verbinder die de medewerkers steeds beter laat samenwerken.

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Organisatieonderdeel Bedrijfsvoering

Het organisatieonderdeel Bedrijfsvoering adviseert en ondersteunt het directie- en de managementteams van RBL bij de ontwikkeling en uitvoering van hun taken en is verantwoordelijk voor de ondersteuning van het primaire proces. De aansluiting op en de samenwerking met het primaire proces is hierbij essentieel. Bedrijfsvoering is voor het primaire proces een zichtbaar, herkenbare en verbindend organisatieonderdeel.

Het team Financiën & Inkoop

Het team Financiën & Inkoop is een combinatie van 3 zelfstandig functionerende subteams:

 • Contractmanagement;
 • Facturatie & financiële administratie;
 • Controlfunctie.

Het subteam contractmanagement is verantwoordelijk voor alle contracten tussen RBL en haar interne en externe leveranciers en bestaat uit 4 medewerkers (waarvan 1 senior, 2 medior en 1 junior contractbeheerder. Zij hebben contacten met onder ander de Accountantsdienst Rijk,

de CDI (office) BZK, de RIS, team tijdelijk werk van BZK en de categoriemanagers Beveiliging en Logistiek. Ook is er contact met externe leveranciers en de lijnmanagers/ medewerkers van de binnen RBL in de rol van behoeftesteller, besteller en budgethouder. Daarnaast heeft het team in haar rol als contractmanager de sturing op de governance van de contracten, waarbij met name de contracten met de particuliere beveiligingsorganisaties en de logistieke dienstverlener onze strategische contracten zijn, met een goed sturingsmodel.

Het tweede subteam is primair verantwoordelijk voor de vertaling van de informatie uit de operatie over de geleverde dienstverlening aan de afnemers van RBL in de door de financiële administratie te verzenden facturen aan diezelfde afnemers en levert in tweede instantie ook een bijdrage aan het debiteurenbeheer. Ook dit team bestaat uit 3 senior, 1 medior en 1 junior administratieve medewerkers.

Voor de financiële administratie en de controlfunctie heeft RBL op dit moment een DVA met OBF, een shared-service-organisatie binnen BZK/VBR dat o.a. voor RBL de financiële administratie beheert en uitvoert en de control-functie verzorgt. De teamleider F&I fungeert in deze als (gedelegeerd) opdrachtgever.

Over de Rijksorganisatie Beveiliging en Logistiek (RBL)

RBL is een agentschap van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en levert een belangrijke bijdrage aan onze rechtsstaat. Enerzijds door de beveiliging van (rijks)locaties, rijksevenementen en bijzondere beveiligingsopdrachten en anderzijds door het vervoer van vertrouwelijke of gerubriceerde zendingen. RBL levert haar diensten aan alle organisaties binnen de (rijks)overheid.

Landelijk en 365 dagen per jaar

Dagelijks zetten ruim 1400 professionals zich in voor een veilige rijksoverheid en tijdig en betrouwbaar vervoer door heel Nederland. De vakgebieden Rijksbeveiliging (RBO) en Rijkslogistiek (IPKD) worden ondersteund door de gezamenlijke disciplines Bedrijfsvoering en Strategie en Bestuurlijke Zaken. RBL is een flexibele organisatie die meebeweegt met de ontwikkelingen in haar omgeving met goed opgeleide en betrokken medewerkers.

Samen voor een veilige rijksoverheid

De Rijksbeveiliging (RBO) adviseert over een goede inrichting van de beveiliging en draagt zorg voor de uitvoering. Werken aan een veilige rijksoverheid doen we samen met onze partners in de veiligheidsketen en met particuliere beveiligingsorganisaties (PBO’s).

Tijdig en betrouwbaar

De Rijkslogistiek (IPKD) is de logistieke partner binnen de rijksoverheid. We vervoeren producten: van onderzoeksmateriaal tot informatiedragers en archiefmateriaal. Aan burgers bezorgen wij rijksdocumenten zoals gerechtelijke brieven en verblijfsdocumenten. Onze goed getrainde chauffeurs gaan zorgvuldig te werk en bezorgen bij elk (huis)adres in Nederland.

RBL. Betrouwbaar en veilig

www.rijksorganisatiebeveiligingenlogistiek.nl

Over het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw - en

woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van BZK beschermt, bewaakt en bouwt aan de basis van onze samenleving. In Nederland en de Caribische delen van ons Koninkrijk. Uitgangspunt is ons grootste goed: de Grondwet en wat we daarin hebben afgesproken. Dat iedereen meetelt bijvoorbeeld. Dat je altijd en overal kan zijn wie je bent, kan vinden wat je vindt, gelijke kansen hebt en mee kan doen. Thuis, op school en op het werk. Offline en online. En dat iedereen prettig kan wonen in een fijne omgeving. We doen dat voor de samenleving én werken tegelijk aan de basis voor de hele rijksoverheid. Zodat andere ministeries hun werk voor Nederland ook goed kunnen doen.

Dit vraagt om collega's die samenwerken. Die gaan voor resultaat voor mensen, en daarbij niet alleen varen op vakinhoud, maar ook op hun moreel kompas. Aandacht hebben voor bijvoorbeeld rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. En om ons werk voor de samenleving écht goed te kunnen doen, vinden we het belangrijk dat we zelf een afspiegeling van die samenleving zijn. We zijn dus op zoek naar collega's met verschillende perspectieven, achtergronden en eigenschappen. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent of van wie je houdt; we zijn vooral nieuwsgierig naar jou. We willen zorgen voor een prettige werkplek voor iedereen, met veel ruimte voor werkplezier en ontwikkeling.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Chantal Damsma

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Frank Berkhout

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Rijksbeveiliger Belastingdienst Amsterdam

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 5
 • Reageren voor 31 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Rijksbeveiliger Belastingdienst Apeldoorn

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 5
 • Reageren voor 4 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Rijksbeveiliger RWS Lelystad

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Lelystad
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 5
 • Reageren voor 4 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon