Teamleider Vakbekwaamheid

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €3.003 - €4.762
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau HBO oude stijl
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 4 april Nog 13 dagen
 • Vacaturenummer 363792
 • Plaatsingsdatum 16 maart 2023
 • Dienst­verband Vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Werkzaamheden

1. Adviseert over aspecten van vakbekwaamheid en draagt zorg voor implementatie, door:

 • het adviseren over aanpassing van aspecten van opleiden, oefenen en trainen of doen van nieuwe voorstellen;
 • het zorgdragen voor de implementatie van (nieuw) vastgesteld beleid;
 • het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en wijzigingen in de regelgeving binnen het vakgebied;
 • het toetsen van de resultaten van het opgestelde opleidings-/oefenplan, de opleidings-/oefenbegroting op effectiviteit en hierover terugkoppeling middels rapportages verzorgen.

2. Coördineert taken op gebied van vakbekwaamheid van het cluster door:

 • het periodiek voeren van werkoverleg;
 • het inzichtelijk maken van tekortkomingen en het stellen van prioriteiten;
 • het zorgdragen voor rampenbestrijdingsplannen;
 • het - in samenwerking met de SNBCD/BV school- zorgdragen voor instructie/voorlichting op gebied van calamiteitbestrijding aan boord van schepen;
 • het opstellen van richtlijnen m.b.t. vakbekwaamheid/rampenbestrijding en toezien op adequate naleving;
 • het zorgdragen voor een actueel gegevensbestand in het Vakbekwaamheid Managementsysteem en aan te sturen op tijdige doorvoering van wijzigingen.

3. Verantwoordelijk voor geoefend, geschoold en inzetbaar personeel, door:

 • het monitoren dat personeel afdoende gekwalificeerd is en blijft;
 • het namens het KMB zitting hebben in de werkgroep(en) Multidisciplinair Oefenen;
 • het jaarlijks opstellen van een oefenjaarplan;
 • het periodiek (laten) uitzetten van mono- en multidisciplinaire oefeningen;
 • het geven of laten geven van voorlichtingen;
 • het toezien dat oefenkaarten/branchestandaarden correct worden bijgehouden.

4. Geeft leiding aan het cluster Vakbekwaamheid/Rampenbestrijding.

5. Levert een deskundige bijdrage aan de ontwikkeling en toepassing van het korpsbeleid op het gebied van rampenbestrijding door:

 • opstellen, toetsen en actualiseren van rampenbestrijdings- en coördinatieplannen;
 • beheer gegevens m.b.t. alarmering;
 • opstellen van oefenjaarplannen t.b.v. rampenbestrijding;
 • aansluiten bij gemeentelijke c.q. regionale processen.

Ook heeft functionaris:

 • kennis van de Leidraad Oefenen/branchestandaarden, de Wet veiligheidsregio’s, Wet milieubeheer, Arbowet;
 • kennis van de werking en toepassingsmogelijkheden van persoonlijke beschermingsmiddelen en vaardigheid in het gebruik ervan;
 • kennis van alle van toepassing zijnde interne en externe procedures op het gebied van incidentbestrijding en rampenbestrijding;
 • kennis van luchtvaartuigen, schepen, gebouwen en objecten binnen het verzorgingsgebied van het KMB;
 • kennis van de KM/CZSK-organisatie;
 • contactuele, sociale, representatieve en communicatieve vaardigheden;
 • leidinggevende vaardigheden;
 • de competenties flexibeliteit en teamgerichtheid;
 • vaardigheid in het ontwikkelen en implementeren van beleid;
 • redactionele vaardigheid;
 • vaardigheid in het plannen, adviseren en oplossen van ad hoc problemen;
 • vaardigheid in het optreden tijdens complexe repressieve inzetten.

Functionaris is belast met de dagelijkse leiding van de afdeling vakbekwaamheid.

Opleidingen:

 • Hbo-diploma of gelijkwaardig werk- en denkniveau wat moet blijken uit een psychologisch en competentieonderzoek.
 • Diploma Specialist Opleiden & Oefenen;
 • Operationeel Manager
 • Diploma Brandweerinstructeur;
 • Burger/militaire rijopleiding voor de cat. B en C;
 • Diploma brandweerchauffeur;
 • Certificaten van nader aan te wijzen applicatiecursussen.

Ervaringseisen:

 • Langdurige ervaring binnen de brandweer.

Overige eisen:

 • resultaatgericht;
 • analytisch denkvermogen en een creatief kritische instelling;
 • organisatievermogen.
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Maand­salaris Min €3.003 Max. €4.762 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Meer over jouw toekomstige afdeling

De werkzaamheden worden verricht binnen CZSK, directie Materiële instandhouding, afdeling Maritieme Ondersteuning bij het Korps Marinebrandweer.

Het Korps Marinebrandweer verzorgt de brandweerzorg op het Nieuwe Haventerrein, het Maritiem Vliegkamp de Kooy en een gedeelte van het civiele gebied binnen de gemeente Den Helder. Het KMB maakt deel uit van het landelijke bijstandsteam scheepsbrandbestrijding.

De afdeling vakbekwaamheid heeft tot doel het repressieve personeel vakbekwaam te maken en vakbekwaam te houden.

De eenheid bestaat uit een Hoofd ondersteunende dienst, Teamleider vakbekwaamheid en drie specialisten vakbekwaamheid.

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

de heer D. van der Roer, Hoofd Ondersteunende Diensten

06-30772849

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw M.T. Beemsterboer, P&O-Adviseur

06-23566415

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Procescoördinator financiële administratie, intro, notebook en collegegelden

Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)
 • Stand­plaats Eindhoven
 • Uren per week 40
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Clusterhoofd Eltron

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Leusden
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 2 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Medior developer

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 9 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon