Teammanager NIVIP

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Wageningen
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.278 - €6.320
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Agrarisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 3 mei
 • Vacaturenummer 49960
 • Plaatsingsdatum 29 maart 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Ben jij een daadkrachtige teammanager die graag werkt met specialistische professionals, op het snijvlak van wetenschap, beleid en uitvoering? Word je gedreven om het beste uit mensen te halen, zowel persoonlijk als vakinhoudelijk? Erken je als leidinggevende de waarde van richting, rust en aandacht voor je mensen en kan je daar ook naar handelen? Zoek je uitdaging in een dynamische omgeving waaraan je mee kan bouwen? En zoek je simpelweg een heel leuke groep mensen om mee te werken? Dan is de functie van teammanager bij het NIVIP geschikt voor jou!

Het Nederlands Instituut voor Vectoren, Invasieve planten en Plantgezondheid (NIVIP) is onderdeel van de NVWA en is het kenniscentrum en de autoriteit wereldwijd op het gebied van plantgezondheid, invasieve planten, biologische bestrijders en vectoren van humane en dierlijke ziektes. We hebben als doel ecologische, economische en sociale risico’s en schade en gezondheidsrisico’s in deze werkvelden te beperken.

Onze expertise is het fundament om als Nederland aan de internationale verplichtingen, zoals vastgelegd in internationale verdragen en wetgeving, te voldoen. We helpen beleidsmakers en uitvoerende 
organisaties (inter)nationaal gezaghebbend en effectief op te kunnen treden bij het weren van schadelijke organismen en planten. De grote waarde van het NIVIP is dat wij met onze unieke kennis en expertise richtinggevend zijn aan beleid en uitvoering, niet alleen in Nederland maar ook daarbuiten. 

Het NIVIP bestaat uit 120 medewerkers verdeeld over zes teams. Voor NIVIP Team 1 zoeken we een inspirerende en daadkrachtige teammanager en collega! Dit team omvat het kennisdomein Bacteriologie (het Nationaal en Europees referentielaboratorium), de Kassen en de Keuken. Het kennisdomein Bacteriologie werkt aan de diagnostiek en risico inschatting van schadelijke plantpathogene bacteriën om zo doeltreffende maatregelen op te stellen om verspreiding te voorkomen. De medewerkers van de kassen zorgen voor het dagelijkse onderhoud van de kasplanten en beheer van de kassen. De collega’s van de keuken zorgen voor mediabereiding en doen aan voorraadbeheer.

Samen met de andere teammanagers en het afdelingshoofd vorm je het managementteam van het NIVIP en zorg je voor de dagelijkse leiding. Teammanagers, vakgebiedleiders (sturend op een kennisdomein) en het afdelingshoofd werken nauw samen om de medewerkers en de afdeling verder te brengen. Bij het NIVIP zorgen we er samen voor dat we kunnen werken in een omgeving waar vertrouwen, veiligheid en verbinding voorop staan. De drijvende kracht van de goede werking van het NIVIP ligt immers bij onze professionele medewerkers! Met een positieve houding weet jij medewerkers te motiveren om doelen te realiseren en zich verder te ontwikkelen. Je faciliteert, begeleidt, coacht en inspireert professionals zodat zij optimaal tot hun recht komen en in hun kracht worden gezet. 

In deze afwisselende functie krijg je veel vrijheid om zelf invulling te geven aan je werk. Naast de aansturing van jouw team, heb je als teammanager ook enkele teamoverstijgende portefeuilles om het kennisinstituut draaiende te houden en te ontwikkelen. De veranderopgave waar het NIVIP nu en komende jaren mee te maken heeft is groot: verbouwing, aanpassen ICT landschap, implementatie nieuwe wetgeving, flexibilisering kwaliteitssysteem, R&D strategie, internationalisering, etc. Het managementteam trekt deze veranderingen, is verantwoordelijk voor het proces en de resultaten en bepaalt de prioriteiten voor korte en lange termijn. Ook werk je mee aan een optimaal kwaliteitssysteem van de afdeling en aan de accreditatie. Je zorgt voor de verbinding met de rest van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Je onderhoudt een netwerk met organisaties in het werkveld. Verder speel je een belangrijke rol bij vondsten en uitbraken van plantpathogenen.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het NIVIP is op basis van Europese wetgeving aangewezen als:

 •     Officieel Laboratorium (OL) Plantgezondheid, 
 •     Nationaal Referentielaboratorium (NRL) voor:
 •     Bacteriën 
 •     Insecten en mijten 
 •     Nematoden 
 •     Schimmels en oömyceten 
 •     Virussen, viroïden en fytoplasma’s
 •     Europees Referentielaboratorium (EURL) voor 
 •     Bacteriën 
 •     Virussen, viroïden en fytoplasma’s. 

In opdracht van de Ministeries van LNV en VWS treden we op als kennisautoriteit in de volgende domeinen:

 •     Centrum Monitoring Vectoren (CMV)
 •     Kenniscentrum Invasieve Planten en Hout
 •     Kenniscentrum Biologische bestrijders en Productiedieren.

Dit gebeurt zowel nationaal als in een internationale setting.
Als kennisleverancier voor de National Plant Protection Organization (NPPO) dragen we bij aan activiteiten die het weren, bestrijden en vrijwaren van quarantaine organismen en nieuwe schadelijke organismen in/op planten en plantaardige producten in/uit Nederland garanderen.

Als NIVIP zijn we onderdeel van de NVWA en hebben we, naast het uitvoeren van diagnostiek, een adviserende rol in de toezichthoudende keten.

Diagnostiek
Om de (diagnostische) werkzaamheden uit te kunnen voeren, beschikken wij over een solide ISO17025 geaccrediteerd kwaliteitssysteem en hebben we de faciliteiten en kennis om onder hoge eisen van beveiliging omtrent biosafety en biosecurity te werken en ons continu te verbeteren om een top-kennisinstituut te blijven.

Voor diagnostiek maken we gebruik van innovatieve technieken en methoden in combinatie met klassieke technieken. We beschikken over geavanceerde apparatuur, een passende infrastructuur en deskundig personeel. We beheren uitgebreide collecties met goed gekarakteriseerd en gedocumenteerd referentiemateriaal. Doordat we diagnostische, morfologische, biologische, epidemiologische, taxonomische en moleculaire kennis combineren met datawetenschap, kunnen we te allen tijde onze rol voortvarend oppakken. 

Kenniscentrum
We werken aan continue verbetering waardoor we op elk moment crisis- en incidentbestendig kunnen opereren en proactief kunnen handelen. De doorontwikkeling van onze state-of-the-art kennis geeft ons een invloedrijke positie richting beleid en in (inter)nationale gremia zoals de European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO), de European Food Safety Authority (EFSA), het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), de Food and Agriculture Organization (FAO) en de European Commission (EC). Als NRL hebben we een centrale rol op kennisgebied naar EURL en OL. Kennis wordt gedeeld door het geven van trainingen en gastcolleges wereldwijd, door bij te dragen aan nieuwe richtlijnen en protocollen, door het schrijven van wetenschappelijke opinies en publicaties, door deelname aan (inter)nationale projecten en door stage- en onderzoeksplaatsen beschikbaar te stellen voor studenten. 

Samenwerking
Het uitwisselen van kennis en kunde is onze basis voor samenwerking. We werken nauw samen met partners zoals Plantaardige Keuringsdiensten, laboratoria, andere kenniscentra, de sector en de ministeries. Dit doen we samen met andere afdelingen van de NVWA.
Vanuit onze onafhankelijke wetenschappelijke basis ondersteunen we bij het voorkomen van de insleep van ongewenste organismen en planten, het opzetten van monitoringsprogramma’s, het gebruik van laboratoria, internationale vertegenwoordiging en bij markttoegang. We adviseren en signaleren hierin gevraagd en ongevraagd, maar altijd in nauw overleg met deze partners.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

We vinden het in Nederland heel normaal dat de producten die we gebruiken en alles wat wij eten veilig is. Dat dieren goed worden behandeld, ook als ze voor de slacht bestemd zijn. Groente en fruit willen we gedachteloos kunnen consumeren en ook andere producten zijn ‘natuurlijk’ in orde. We willen onbekommerd in de natuur kunnen wandelen en speelgoed voor onze kinderen kopen zonder achterdocht. Als consumenten vertrouwen we daar gewoon op, voor ons is dat vanzelfsprekend.

Maar we vergeten soms dat bedrijven dagelijks hard werken aan die hoge standaard. Dat het voor ondernemers niet altijd makkelijk is om aan alle geldende wet- en regelgeving te voldoen. We vergeten ook dat de overheid daarop toeziet. Veiligheid klinkt zo eenvoudig, maar dat is het niet.

Wat doet de NVWA?
De medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werken dagelijks hard om die standaard te behouden. In gesprek met ondernemers in de horeca, de slachterijen, de plantenteelt en met andere producenten ziet de NVWA toe op de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, natuur en milieu. Met (inter)nationale wet- en regelgeving in de hand. We gaan uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op. In het belang van de samenleving.

Wij kijken scherp waar de grootste risico’s zitten en waar toezicht het hardst nodig is, zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren. Ook heeft de NVWA een belangrijke rol bij exportkeuringen en bij de import van producten in Europa.

Waar staat de NVWA voor?
De NVWA is verantwoordelijk voor het toezicht op dierenwelzijn, diergezondheid, voedselveiligheid, productveiligheid, tabaks- en alcoholontmoediging, plantgezondheid en natuur en milieu.

De Rijksoverheid streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever. Dat maakt het werk waardevol en uitdagend.

De NVWA is een Agentschap van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Teamleider Inspectieteam Dierenwelzijn

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Zwolle
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 6 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Teammanager Inspectieteam Fytosanitair Zuid

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 19 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Teamleider Financiële Verslaglegging

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 25 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon