Technisch Ontwerper Matlogco

Commando Landstrijdkrachten

 • Stand­plaats Dongen
 • Contractduur Proefttijd voor duur van maximaal 2 jaar met uitzicht op aanstelling voor onbepaalde tijd
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €2.890 - €4.005
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Niveau MBO - 4
 • Vakgebied Techniek / productie
 • Reageren voor 10 maart
 • Vacaturenummer 540711
 • Plaatsingsdatum 21 januari 2024
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

1. Fungeert als aanspreekpunt voor procedurele en inhoudelijke aangelegenheden, door:

 • Het inventariseren van de wensen van opdrachtgevers m.b.t. technische producten en diensten;
 • Het overleggen met en adviseren van opdrachtgevers;
 • Het documenteren van de relevante informatie in de daartoe geëigende systemen;
 • Het vaststellen van het gewenste kwaliteits- en afwerkingsniveau.

2. Ontwerpt, ontwikkelt, bereidt voor en werkt uit door:

 • Onderzoeken van de technische mogelijkheden (productie intern of uitbesteding);
 • Ontwerpen en ontwikkelen van werktuigbouwkundige installaties, elektrische producten;
 • Bepalen van de maattolerantie;
 • Ontwerpt ontwikkeld prototypen en maakt deze dmv 3D tekeningen gereed voor 3D printer;
 • Geeft met behulp van digitale apparatuur vorm aan en het ontwerpen van de Producten;
 • Documenteren van relevante informatie;
 • Het opstellen van begeleidende en suborders en het administratief voorbereiden van opdrachten;
 • Het vaststellen van het benodigd materiaal.

3. Zorgt voor de logistieke voorbereiding van opdrachten door:

 • Het initiëren van de verwerving ten behoeve van de voor opdracht benodigde materialen en personele capaciteit;
 • Het aanmaken van werkorders, verifiëren van de materialen en/of reservedelen en bij stagnaties in de bevoorrading nemen van de nodige acties om aan de
 • Doorlooptijd en afleverdatum van de opdracht te voldoen.

4. Voert de technische begeleiding uit en adviseert bij de uitvoering van opdrachten en projecten door:

 • Keuringen tijdens de productieprocessen en een eindcontrole na gereed melding van de opdrachten. (Bij uitbestede producten wordt de controle bij aanlevering van het product uitgevoerd);
 • Beoordeelt de kwaliteit van aangeleverde producten tijdens de ontwerpfase en van het eindproduct;
 • Het toezien op gebruik van voorschriften en normeringen toe volgens ISO, DIN, KN, CE;
 • Het optreden als technisch adviseur binnen het aandachtsgebied;
 • Het adviseren over mogelijkheden tot innovatie om de kwaliteit van de producten te verbeteren en over de aankoop en vervanging van diverse apparatuur.

Functionaris is verantwoording verschuldigd aan het hoofd Productiebesturing van het cluster Onderwijs Leermiddelen voor wat betreft de kwaliteit van de werkvoorbereiding en de technische en arbeidskundige adviezen.

Functionaris werkt binnen de kaders zoals omschreven in operationele orders, kwaliteit map MATLOGCO, Rijks huisstijl, leveringsvoorwaarden, voorschriften bedrijfsvoering onderhoudssector, wet- en regelgeving, algemene planningen en logistieke procedures.

Functionaris neemt beslissingen over de volledigheid en juistheid van de opdrachten, het initiëren van het verwerven van benodigde materialen, vrijgeven van werkorders.

 • ?MBO-4 opleiding gewenst
 • Aantoonbare ervaring in vergelijkbare functie of met soortgelijke processen.
 • Ervaring in het ontwerpen en vormgeven van producten m.b.v. digitale technieken en de daarvoor gespecialiseerde softwarepakketten zoals Autocad-mechanical, Solid Edge, Magics Ultra & Perfactory RP.
 • Ervaring met industriële fotografie en de digitale beeldbewerking ervan.

Competenties:

 • Creatief.
 • Verantwoordelijkheidsbesef.
 • Plannen en organiseren.
 • Analysevermogen met feeling voor de praktijk.
 • Klantgerichte en serviceverlenende instelling.
 • Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid.

Fysieke eisen:

 • Functionaris moet alle voorkomende werkzaamheden fysiek kunnen uitvoeren.
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Salaris­omschrijving

  De bedragen van het salarisniveau zijn gebaseerd op een arbeidsduur van 38 uur per week.

 • Maand­salaris Min €2.890 Max. €4.005 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur Proefttijd voor duur van maximaal 2 jaar met uitzicht op aanstelling voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38
 • Salaris tussen de €2890,- en €4005,-.
 • 8% vakantie-uitkering en een volledige 13e maand.
 • Gebruik maken van de sportfaciliteiten van Defensie.
 • Tegemoetkoming woon-werkverkeer.
 • Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof). mogelijkheid je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten of extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.
 • Deze vacature wordt zowel in- als extern opengesteld. Bij geschiktheid, krijgen interne kandidaten de voorkeur.
 • Het is noodzakelijk dat je als burgersollicitant de Nederlandse nationaliteit hebt of beschikt over een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA), tenzij je afkomstig bent uit een land van de Europese Economische Ruimte (EER) of uit Zwitserland.
 • Je bent bereid om de eed of belofte voor burgermedewerkers van Defensie af te leggen.
 • Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor de aanstelling. Daarnaast kan een veiligheidsonderzoek en referentiecheck maken deel uit van de selectieprocedure. Dit betreft een achtergrondcheck op onder meer strafblad en financiële zaken, die gemiddeld 8 weken in beslag neemt.

We streven er naar om je binnen 6 weken na de sluitingsdatum te informeren of je al dan niet uitgenodigd gaat worden voor een selectiegesprek.

Wil je graag werken bij MatLogco maar is deze vacature niet precies wat je wil, zoek dan op www.werkenvoornederland.nl op #werkenbijmatlogco voor al onze actuele vacatures.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Materieel Commando van de Koninklijke Landmacht is verantwoordelijk voor het inzetbaar houden van al landmatriaal van de krijgsmacht, zoals (panter)voertuigen, vrachtwagens, wapens, generators, tenten en communicatiemiddelen. Dit werk wordt voornamelijk uitgevoerd door niet-militaire mederwerkers. Samen wordt voordurend gewerkt aan het verbeteren van onderhouds-, logistieke-, inkoop-, en financiele processen. 

De Afdeling Techniek verricht specialistisch onderhoud aan (pantser)voertuigen en ander groot materieel van de krijgsmacht. Dit gebeurt voornamelijk vanuit de werkplaats in Leusden, maar ook in nevenlocaties in Dongen, Almelo, Woensdrecht, Stroe en Amersfoort. De Afdeling ontwikkelt ook nieuwe (wapen)systemen en producten, levert technische expertise en advies aan gebruikers en begeleidt de instroom van nieuwe systemen.
Hiernaast zijn er nog een aantal bijzondere specialismes, zoals het maken van maquettes en instructiemiddelen en het testen en beproeven van voertuigen. Ook is het expertisecentrum voor Additive Manufacturing ondergebracht bij de Afdeling Techniek.

Commando Landstrijdkrachten

De Landmacht is het grootste krijgsmachtdeel van Defensie. We kennen het voornamelijk van de verschillende (vredes)missies die het de afgelopen jaren uitvoerde, zoals in Afghanistan, Mali en momenteel in Litouwen. Bij de Landmacht werken naast beroepsmilitairen veel niet-militaire medewerkers, de zogenaamde burgerfuncties. Als burger bij de Landmacht ondersteun je de militairen vanuit jouw expertise. Zo draag je bij aan wereldwijde vrede en veiligheid. Jouw werkzaamheden lijken veel op de werkzaamheden binnen het bedrijfsleven; denk aan functies zoals projectmanager, engineer, analist of inkoper. Binnen de Landmacht kun jij door middel van jouw persoonlijke inzet bijdragen aan internationale impact

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

De Heer. J. Cranen

06-53220046

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw I. Janssen Lok, P&O adviseur Afdeling Techniek

06-10296982

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Test engineer klimatologische beproevingen

Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (CLAS)
 • Stand­plaats Woensdrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 23 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Logistiek medewerker/materieelbeheerder

Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (CLAS)
 • Stand­plaats Leusden
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 5
 • Reageren voor 25 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior Medewerker Operationele Proeven

Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (CLAS)
 • Stand­plaats Leusden
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 25 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon