Universitair docent Luchtvaarttechniek

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)

 • Stand­plaats Den Helder
 • Contractduur 2 jaar met zicht op een vaste aanstelling.
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €4.914 - €6.317
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Onderwijs / opleiding
 • Reageren voor 28 september Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer 321623
 • Plaatsingsdatum 8 september 2023
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Werkomgeving:
De werkzaamheden worden verricht binnen de capaciteitsgroep Militaire Technologische Wetenschappen (MTW) van de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). Deze capaciteitsgroep verzorgt wetenschappelijk bachelor- en masteronderwijs voor alle technische afstudeerrichtingen van de officiersopleidingen van Defensie en verzorgt vaktechnisch onderwijs voor de functieopleidingen van alle technische officieren van de Koninklijke Marine.

Omschrijving van de functie:
De sectie Wapen- en Luchtvaartsystemen verzorgt onderwijs en verricht onderzoek op het gebied van lichtgewicht constructies en het dynamische gedrag van militaire voertuigen zoals (onbemande) vliegtuigen en helikopters. Dit onderwijs en onderzoek omvat verschillende aspecten zoals:

 • De analyse van statische en dynamische belastingen op de constructie van militaire voertuigen onder realistische operationele condities;
 • Eventueel faalgedrag van de constructie;
 • Simulatie van het dynamisch gedrag van complete militaire voertuigen of deelsystemen.

Het onderzoek beperkt zich niet tot (onbemande) vliegtuigen en helikopters. In samenwerking met de secties System Engineering en Smart Maintenance worden ook onderzoeken verricht waarbij schepen en landvoertuigen of deelsystemen daarvan het onderwerp van studie zijn. Het kennisgebied wordt benaderd vanuit een integrale behandeling van mechanica, dynamica en constructieleer. Daarbij bestaat er een sterk verband met de vakgebieden stromingsleer, voortstuwing en stabiliteit & besturing.

Als universitair docent lever je een essentiële bijdrage aan onderwijs en onderzoek op het gebied van militair technische wetenschappen.

De capaciteitsgroep MTW verzorgt twee geaccrediteerde opleidingen:

 1. BSc opleiding Militaire Systemen en Technologie (MS&T) voor zowel Koninklijke Marine, Koninklijke Luchtmacht, Koninklijke Landmacht en Marechaussee. De bacheloropleiding is het wetenschappelijke deel van de beroepsopleiding voor technisch georiënteerde officieren bij de krijgsmacht;
 2. MSc opleiding Military Technology, Processes & Systems (MTPS), hetgeen een technisch-wetenschappelijke masteropleiding is voor zowel defensiepersoneel als externe studenten.

Het kennisteam wordt geleid door de hoogleraar Wapen- en Luchtvaartsystemen en bestaat verder uit Universitair (hoofd)docenten en promovendi. Er wordt nauw samengewerkt met de hoogleraar System Engineering. Binnen dit kennisteam is een vacature voor de Universitair Docent Luchtvaarttechniek.

Deze functie houdt het volgende in:

 • Het geven en ontwikkelen van onderwijs in de bacheloropleiding MS&T en masteropleiding MTPS voor verschillende doelgroepen. Het betreft hier vakken op het gebied van mechanica, dynamica en prestaties (van militaire systemen) en practica, daarin ondersteund door practicumdocenten. Ook wordt een bijdrage verwacht aan het projectonderwijs. Daarnaast dient betrokkene als UD mee te werken aan de continue vernieuwing van het onderwijs in het licht van vaktechnische en onderwijstechnische ontwikkelingen;
 • Het doen van onderzoek naar militaire systemen, bij voorkeur met een focus op lichtgewicht vliegtuigconstructies en dynamica van (onbemande) vliegtuigen en helikopters;
 • Meewerken aan het begeleiden van studenten in de bachelor en master opleiding;
 • Meewerken aan de onderwijs- en onderzoeksorganisatie van de capaciteitsgroep;
 • Meewerken aan de invulling van de profileringsruimte Luchtvaarttechniek van de bachelor MS&T en betrokken bij het begeleiden van studenten bij het afstudeerwerk;
 • In samenspraak met de hoogleraar meewerken aan de onderzoeksinspanningen op het vakgebied en het begeleiden van promovendi;
 • Het onderhouden van contacten op het vakgebied, allereerst met de operationele gebruikers en de materieelorganisatie van de krijgsmacht, maar ook met onderzoeksinstituten en universiteiten en tenslotte ook met de industrie.
 • Je hebt een afgeronde academische opleiding (wo-master) op een relevante discipline binnen het kennisdomein zoals luchtvaarttechniek of werktuigbouwkunde;
 • Gepromoveerd (dr.) of bezig met een promotie traject in de afrondende fase;
 • Werkervaring in het vakgebied;
 • In staat om in een multidisciplinair team aan luchtvaarttechniek te werken en de problematiek te vertalen naar de operationele toepassingen;
 • Een wetenschappelijk publicatie track record en de ambitie hebben om onderzoek te verrichten en daarover te publiceren;
 • Affiniteit met de krijgsmacht;
 • Goede didactische kwaliteiten en ervaring/affiniteit met het onderwijs;
 • Goede contactuele eigenschappen;
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal;
 • Goede beheersing van de Engelse taal;
 • Aanwijsbaar in staat om mee te werken in onderzoeksprojecten, bij voorkeur in samenwerking met meerdere partners.
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek van 38 uur.

 • Maand­salaris Min €4.914 Max. €6.317 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 2 jaar met zicht op een vaste aanstelling.
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%, de zogeheten dertiende maand. Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering.

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of adv-uren op te bouwen.

Wij zijn wereldwijd inzetbaar voor vrede en veiligheid. Een diversiteit in denkwijzen, perspectieven en kwaliteiten draagt bij aan het behalen van onze missie: Beschermen wat ons dierbaar is. Hiervoor zijn we nadrukkelijk op zoek naar nieuwe collega’s die bijdragen aan de diversiteit binnen Defensie.

Defensie zet zich ook in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Sta jij geregistreerd in het doelgroepenregister, dan nodigen we ook jou uit om te reageren!

Je sollicitatiebescheiden worden uiterlijk 3 maanden na afronding van de selectieprocedure vernietigd. Deze termijn is langer dan de standaardtermijn die de Algemene verordening gegevensbescherming voorschrijft. Deze langere termijn is nodig voor het geval er door een interne kandidaat een bezwaar- en/of beroepsprocedure wordt gestart.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) welke beheersmatig is ondergebracht bij het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO). De NLDA omvat de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW), Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM), Koninklijke Militaire Academie (KMA), het Instituut Defensie Leergangen (IDL), Expertise Centrum Leiderschap Defensie (ECLD), Talencentrum Defensie (TCD), het Nederlands Instituut Militaire Historie (NIMH) en een staf.

De NLDA heeft tot doel om de best mogelijke (aspirant)officieren en studenten op te leiden, gereed voor het conflict van morgen. NLDA levert hiervoor opleidingen, trainingen en ondersteuning op het gebied van initiële- en loopbaanopleidingen voor officieren, leiderschapstrainingen en taal/tolk/ vertaaldiensten defensiebreed. De werkzaamheden worden verricht binnen de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA).

De doelstelling van de FMW is het verzorgen van de wetenschappelijke bacheloropleidingen Krijgswetenschappen, Militaire Bedrijfswetenschappen en Militaire Systemen & Technologie als onderdeel van de initiële officiersopleiding, en van de wetenschappelijke masteropleiding Military Strategic Studies. De faculteit verzorgt daarnaast onderwijs voor de andere onderdelen van de NLDA; namelijk KIM, KMA, IDL en ECLD. De faculteit voert wetenschappelijk onderzoek met militaire relevantie uit ter onderbouwing van het wetenschappelijk onderwijs. De expertise van de faculteit wordt ook voor andere onderdelen van Defensie en organisaties ingezet.

De FMW wordt geleid door het faculteitsbestuur, dat wordt voorgezeten door de decaan en dat daarnaast twee leden kent, een portefeuillehouder onderzoek en een portefeuillehouder onderwijs. De FMW omvat 3 capaciteitsgroepen die worden geleid door een hoogleraar. De capaciteitsgroepen zijn: Krijgswetenschappen (KW), Militaire Bedrijfswetenschappen (MBW) en Militaire Technische Wetenschappen (MTW). Vanuit deze capaciteitsgroepen wordt de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek bewaakt en het onderwijs en onderzoek voorbereid en uitgevoerd.

Het onderzoek van de FMW is belegd binnen 3 Research Centres. Binnen deze groepen vindt niet alleen onderzoek plaats, maar worden ook symposia en andere onderzoeksgerelateerde evenementen georganiseerd. 

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en het Commando Materieel en IT (COMMIT).
Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de COMMIT lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Ondersteuningscommando
Het DOSCO is de overkoepelende dienstverlener voor de gehele Defensieorganisatie. Elk dienstencentrum heeft zijn eigen expertise. Het DOSCO streeft ernaar de klantgerichtheid te versterken, de dienstverlening te professionaliseren en de doelmatigheid te vergroten.

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer Prof. dr. ir. M Voskuijl, Hoogleraar wapen- en luchtvaartsystemen

06-12069096

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer Hans Alewijnse, P&O Adviseur

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Docent Nederlands

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
 • Stand­plaats Breda
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 5 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Teamleider/Senior docent Nederlands

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
 • Stand­plaats Breda
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 26 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Mr docent (Duits)

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
 • Stand­plaats Breda
 • Uren per week 32
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 26 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon