• Balkbrug  -  route
 • Bachelor - HBO
 • 24 - 36 uur
 • schaal 9
  €3.484 - €4.868 (bruto)
 • Onderwijs / opleiding, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Solliciteer voor 1 augustus 2024 Nog 14 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 52440, Plaatsingsdatum: 6 juli 2024

Binnen ons Centrum voor Transculturele Psychiatrie (CTP) Veldzicht in Balkbrug zijn wij op zoek naar een gemotiveerde vaktherapeut Beeldend die zelfstandig diverse therapeutische werkzaamheden kan uitvoeren. Als vaktherapeut beeldende vorming ben je onderdeel van het team Therapie, Training en Diagnostiek waar ook andere vaktherapeuten zoals muziek en PMT vertegenwoordigd zijn. Samenwerking binnen het totale team is belangrijk. 

Als vaktherapeut Beeldend hebben je verschillende taken en verantwoordelijkheden:

 • Voorbereiden en plannen van therapie: Stel behandelplannen op en plan therapiesessies voor zowel individuele als groepsbehandelingen.
 • Individueel en in groepsverband geven van therapie: Geef therapie aan patiënten met als doel hun mentale en emotionele welzijn te verbeteren.
 • Gedragsobservaties tijdens de therapie: Observeer en analyseer het gedrag van patiënten tijdens therapiesessies.
 • Meewerken middels de therapie aan de behandeldoelen van patiënten: Werk actief aan het behalen van de behandeldoelen van de patiënten door middel van doelgerichte therapie.
 • Opstellen van een behandelplan: Ontwikkel gedetailleerde behandelplannen die aansluiten bij de individuele behoeften en doelen van de patiënten.
 • Vertalen van observaties ten behoeve van psychodiagnostiek: Gebruik je observaties om psychodiagnostische conclusies te trekken en deze te integreren in het behandelplan.
 • Verder ontwikkelen van de vaktherapie binnen Veldzicht: Werk aan de doorontwikkeling van vaktherapieën om de kwaliteit en effectiviteit van behandelingen te verbeteren.
 • Bewerken van de verzamelde gegevens en schriftelijk rapporteren: Verwerk de verzamelde gegevens conform de voorgeschreven richtlijnen en rapporteer schriftelijk over je bevindingen en de voortgang van de patiënten. 

Meer over de functiegroep Forensisch Therapeutisch Werker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees hier meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
DJI is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 16.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra, detentiecentra en diverse landelijke diensten. Daarnaast koopt DJI bij particuliere instellingen zorg in voor de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen, zoals tbs. Met 38 locaties verspreid over het land is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Mevrouw N. Voormolen, teamleider Behandeling 06-18301547

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Rob Stiekema, senior corporate recruiter 06-25095127

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon