Veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen

 • Lettele
 • HBO bachelor
 • 38 uur
 • schaal 9
  €3.583 - €5.010 (bruto)
 • Opslag / vervoer / logistiek
 • Solliciteer voor 8 juli 2024
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 524198, Plaatsingsdatum: 7 mei 2024

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word Veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen bij het Defensie brand- en bedrijfstoffen bedrijf!

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 47.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 21.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Als Veiligheidsadviseur Vervoer Gevaarlijke Stoffen ben je betrokken bij uitvoering van de primaire bedrijfsvoering van het Defensie brand- en bedrijfsstoffen bedrijf (DBBB) als adviseur alle collega’s die goederen voor vervoer aanbieden en je bent het eerste aanspreekpunt voor bevoegd gezag en de commandant. Je geeft voorlichting op alle modaliteiten en maakt het jaarverslag op. Je draagt vanuit een onafhankelijke positie direct bij aan de dagelijkse veiligheid door gevraagd en ongevraagd lijnmanagers en personeel te adviseren. Als deeltaak ben je belast met het controleren van rechtmatigheid van declaraties omtrent brandstofleveringen aan eenheden.

Wat ga je doen?

Samen met je collega’s van Bedrijfsmanagement zorg je voor de borging van alle veiligheidsaspecten die komen kijken bij het vervoeren van gevaarlijke stoffen in het bedrijf en zie je toe op de naleving van de vigerende voorschriften. Je voert zelfstandig onderzoeken en audits uit op dit gebied maar begeleid ook audits vanuit de Staf Commando Materieel en IT (COMMIT), Directeur aansturen operationele gereedheid (DAOG) of andere krijgsmachtdelen.
Het actueel houden van het plan van aanpak ten aanzien van knelpunten is een van je taken, evenals het coördineren van de daaruit voortvloeiende verbetermaatregelen.

In overleg met en in samenspraak met het sectiehoofd en de commandant gevraagd en ongevraagd geven van adviezen met betrekking tot risico’s of knelpunten op het gebied van het vervoer gevaarlijke stoffen en je stelt verbetermaatregelen voor. Belangrijk hierbij is dat je integraal de aspecten die van belang zijn voor het optimaal draaiend houden van de logistieke processen in relatie met de voor opslag van gevaarlijke stoffen en geldende wettelijke eisen centraal stelt.
Vanuit je rol als Veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen hou je toezicht op de veiligheidsaspecten en verzorg je voorlichting en stimuleer je bewustwording ter bevordering van de veiligheidsaspecten bij lijnmanagement en medewerkers.

Je houdt diverse wettelijk verplichte registraties bij en rapporteert hier periodiek over. Je maakt deel uit van de sectie bedrijfsmanagement en neemt deel aan overleg met Veiligheidsadviseur collega’s van de Staf van COMMIT in Utrecht en de collega’s van het Commando zee strijd krachten (CZSK) te Den Helder.
Als Veiligheidsadviseur lever je een bijdrage aan het opzetten en in stand houden van een integraal Veiligheids- en kwaliteitsmanagementsysteem en de daaruit voortvloeiende verbeteracties en audits.
Een klein deel van je tijd besteed je aan het controleren op rechtmatigheid van declaraties van eenheden binnen de krijgsmacht op gebied van leveringen van brandstof. Deze bedrijfsvoering taak zal op termijn uit de functie worden verwijderd en elders binnen Bedrijfsmanagement worden belegd.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?

Het DBBB heeft tot doel om alle Defensie onderdelen tijdig te voorzien van de juiste hoeveelheid en kwaliteit artikelen van het aan haar toegewezen assortiment. Het DBBB is regisseur van de logistieke deelketen Brand- en Bedrijfsstoffen en verantwoordelijk voor een onverstoord verloop van de logistieke keten voor alle brand- en bedrijfsstoffen en Petroleum Handling Equipment (PHE). Daarnaast heeft het DBBB de poortwachter functie voor gevaarlijke stoffen met uitzondering van munitie en radioactieve stoffen. DBBB stelt de normen, stemt af met Staf COMMIT over etiketten en maatregelen en controleert fysiek de geleverde producten op de eisen. Als laatste volgt het DBBB de ontwikkelingen op het gebied van brand- en bedrijfsstoffen en initieert acties hieromtrent. Het DBBB heeft ook een eigen kenniscluster in Utrecht waar experts op het gebied van de chemische samenstelling en werking van de artikelen (veelal gevaarlijke stoffen) uit ons assortiment de gebruiksnormen hiervoor vaststellen, kwaliteitsadviezen geven en nieuwe ontwikkelingen bijhouden en de kennis hierover delen. Het bedrijf bestaat uit ruim 100 collega’s waarvan 8 militairen. Het grootste deel hiervan werkt op onze hoofdlocatie Bathmen, ongeveer 25 collega’s werken te Den Helder en de 7 collega’s van het kenniscluster werken vanuit Utrecht. Het bedrijf is opgebouwd uit een commandant met ondersteuning, een sectie assortimentsmanagement, een sectie fysieke distributie , het kenniscluster en tenslotte de sectie bedrijfsmanagement waar deze vacature is. Het bedrijf valt onder de Directie Wapensystemen & Bedrijven van het Commando Materieel en IT te Utrecht.

Bedrijfsmanagement
Je bent onderdeel van een team van specialisten binnen de sectie bedrijfsmanagement dat bestaat uit:

 • Hoofd bedrijfsmanagement
 • Senior medewerker VKAM
 • Coördinator Arbo
 • Coördinator Infra
 • Coördinator Security
 • Coördinator Milieu
 • Staf medewerker Kwaliteit
 • Medewerker Bedrijfsvoering
 • Adviseur Bedrijfsvoering & Veiligheidsadviseur VGS
 • Informatiemedewerker
 • Adviseur bedrijfsveiligheid (3x)
 • Medewerker Algemene zaken (2x)
 • Administratief medewerker

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 67.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit het Commando Materieel & IT (COMMIT), de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Dhr. R.H.G. Westendorp

06-30611167

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Dhr. J. van der Laan

06-30783039

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker Pakket & Normbeheer

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Soesterberg
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 9 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Toezichthouder gevaarlijke stoffen buisleidingen

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 10 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Medewerker Techniek

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Kromhoutkazerne
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 15 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon