Werkvoorbereider techniekgroep sensoren en wapensystemen (sws)

 • Den Helder
 • MBO - 4
 • 38 uur
 • schaal 7
  €2.890 - €4.005 (bruto)
 • Techniek / productie
 • Solliciteer voor 18 juni 2024 Nog 4 dagen
 • Tijdelijke aanstelling
Kenmerk: 544196, Plaatsingsdatum: 31 mei 2024

"1. Is verantwoordelijk voor de orderacceptatie en werkvoorbereiding op groepsniveau, door: - Het interpreteren van de opdracht om de opgedragen werkzaamheden systematisch voor te kunnen bereiden en bij knelpunten, onduidelijkheden en/of onvolkomenheden via het loket terug te koppelen naar de opdrachtgever, alsmede het opstellen van een raming; - Het, na interpretatie van de opdracht, vaststellen van tijdige beschikbaarheid van mensen, middelen, materialen, methoden en capaciteit om binnen de gemaakte raamafspraken de opdracht te kunnen accepteren; - Het uitwerken van de opdracht in orders en taken voor de eigen afdeling en hierbij tijdig alloceren van materialen, productiehulpmiddelen, onderhoudsobject en de benodigde capaciteit; - Het na afstemming (mensen, middelen, materialen, methoden en tijd) opstellen van uborders voor assistentie van overige productiegroepen en of engineering buiten de eigen verantwoordelijke werkplek, inclusief de vereiste specificaties. Kan hierbij zowel als hoofdaannemer als onderaannemer optreden; - Het opstellen van ATBs, waarin opgenomen de vereiste specificaties en benodigde budget, voor het inhuren of afroepen van diensten, het uitbesteden van werkzaamheden of aankoop van materialen; - Het, waar nodig, opnemen van de werkzaamheden op locatie om een goed beeld te kunnen vormen van de opdracht/klantvraag; - Het indienen van coderingsverzoeken, bij de assortiment managers, voor materialen. 2. Is verantwoordelijk voor het afstemmen , plannen en vrijgeven van de orders en taken, het bewaken van de voortgang en (technisch) sluiten van de (sub)order en/of melding, door: - Het co?rdineren met alle betrokkenen, opstellen en onderhouden van een werkplaatsplanning binnen de gestelde kaders van de opdracht. - Het actualiseren van de beschikbaarheid van de gereserveerde specialismen, materialen, middelen, methoden en manuren in relatie met beschikbare en benodigde capaciteit van de groep; - Het vrijgeven van de (sub)orders voor uitvoering; - Het bewaken van de werkplaatsplanning en het rapporteren van de voortgang aan de opdrachtgever, alsmede signaleren van knelpunten en het geven van advies om deze knelpunten op te lossen; - Het in de rol van hoofdaannemer, verantwoordelijk zijn voor de voortgang van de uitgezette suborders; - Het, bij sluiten van een (sub)order, controleren van alle relevante gegevens (zoals goederenboekingen, uren, tellerstanden, onderhoudsinformatie, meetdocument(en), beproevingsprotocol) en terugboeken van eventuele overtollige materialen (inclusief inleverplichtige artikelen); - Het afsluiten van ATBs en/of opstellen van prestatieverklaringen/service-entrys om tot betaling te komen van de gecontracteerde partij; - Het opstellen van veiligwerkvergunningen; - Het beantwoorden van RFIs (request for information); - Het, binnen de kaders van de (geaccepteerde) melding, plannen van de (sub)orders. 3. Het bijdragen aan het maken en beheren van raamafspraken en (deel) contracten, door; - Het vastleggen en leveren van de benodigde historische) gegevens voor raamafspraken, jaaropdrachten, (deel) contracten en installatiemanagement; - Het toetsen van opdrachtgegevens, voortgangsgegevens en uitnutting van urenbudgetten aan de raamafspraken en (deel) contracten; - Het deelnemen aan het driehoeksoverleg (werkvoorbereider, materiaalplanner en engineer) t.b.v. het samenstellen van taaklijsten, materiaal- en stuklijsten en de input leveren met het opstellen/wijzigen van een reparatielijst voor BO/AM; - Het, voor VAM en installatiemanagement, fungeren als vraagbaak voor wat betreft planning, manuren, middelen, materialen en productieprocessen; 4. Het leveren van een bijdrage aan verbetermanagement, door: - Het evalueren van de uitvoering van de technische en logistieke werkvoorbereiding processen; - Het aanleveren van informatie t.a.v. de allocatie van het (productie) personeel, beschikbare faciliteiten, logistiek en informatievoorziening; - Het aandragen van voorstellen tot verbetering van de planning; - Het evalueren van de uitgevoerde werkzaamheden"

Meer over jouw toekomstige afdeling

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de Techniekgroep Sensor- en Wapensystemen (TG SWS) bij de Afdeling Maritieme Techniek (AMT) van de Directie Materiële Instandhouding van het Commando Zeestrijdkrachten. De TG SWS heeft tot doel het leveren van Life Cycle Support op de volgende verantwoordelijkheidsgebieden van de AMT: sensor- en wapensystemen en geschut. De hoofdvestigingsplaats voor TG SWS is Den Helder. 

Ministerie van Defensie

Het Ministerie van Defensie bestaat uit de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando en de Defensie Materieel Organisatie. De Minister van Defensie heeft de politieke leiding. Defensie is dagelijks actief in Nederland en het buitenland voor de belangen van ons land en haar inwoners. Hiermee dragen wij, nu en in de toekomst, bij aan de welvaart en veiligheid van ons land.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

C. Krete, Productiemanager SWS sensoren Meet&El

06-30163022

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer F. Kahlman, P&O adviseur

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

hoofdtechnicus bij sws

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 24 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

hoofdtechnicus bij sws

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 24 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Werkvoorbereider constructie en scheepsbouw

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 16 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon