Informatiespecialist Linda maakt Europese voorstellen toegankelijk

Publicatiedatum 09-06-2022

Als informatiespecialist Europa bij de Eerste Kamer zorgt Linda Stuurman dat de informatie over Europese voorstellen overzichtelijk wordt gedocumenteerd. Zo zijn Kamerleden goed geïnformeerd, maar kunnen ook burgers dit gemakkelijk raadplegen. ‘Het is bijzonder om voor het parlement te werken, en zo een bijdrage te leveren aan onze democratie. Door de informatie te vertalen naar simpele en begrijpelijke teksten, hoop ik zoveel mogelijk mensen te bereiken.’

Leukste aan informatiespecialist

Het leukste aan haar baan als informatiespecialist? ‘Dat je heel veel leest en leert over interessante, internationale onderwerpen. Als een commissie van de Eerste Kamer een voorstel van de Europese Commissie wil behandelen, dan zorg ik ervoor dat er een dossier wordt opgebouwd. Dat dossier bestaat onder andere uit een samenvatting van het voorstel, een samenvatting van het standpunt van de regering en de stand van zaken van besluitvorming zowel op nationaal als Europees niveau. Zo krijg ik als informatiespecialist een goed beeld van wat er allemaal speelt in Europa.’

Internationale verschillen

Een mooi voorbeeld van zo’n voorstel is het EU Digitaal Corona Certificaat (DCC). In Nederland gaat dit via de CoronaCheck, ofwel de Corona QR-code. Het meest recente voorstel is gericht op een verlenging. ‘Alle landen in Europa hebben hiermee te maken, ieder land gaat er weer anders mee om. Dat is interessant om te zien. Het Europees Parlement en de ministers in de Raad moeten het met elkaar eens worden voordat het voorstel van kracht wordt. Het is dus belangrijk om als informatiespecialist te weten hoe Europese besluitvorming werkt.’

Informatiespecialist Linda Stuurman aan het werk in de Eerste Kamer

‘Als een commissie van de Eerste Kamer een voorstel van de Europese Commissie wil behandelen, dan zorgt de informatiespecialist ervoor dat er een dossier wordt opgebouwd’

Het werk van een informatiespecialist

In het dossier neemt informatiespecialist Linda standpunten van het Europees Parlement en de Raad van de EU op. Na afloop van een Raad stuurt de minister een verslag van de bijeenkomst aan de Eerste en Tweede Kamer. Dit verwerkt de informatiespecialist dan in het dossier. Linda: ‘Daarnaast houden we in de gaten wanneer het Europees Parlement bijeenkomt. Wanneer het Europees Parlement een voorstel aanneemt, voeg ik dit toe. Ook nationale parlementen, zoals de Eerste Kamer, kunnen inbreng leveren op Europese voorstellen. Bijvoorbeeld via briefwisselingen met de regering of de Europese Commissie.’

Samenwerken met andere landen

Naast haar rol als informatiespecialist Europa is Linda ook correspondent bij IPEX. IPEX is de organisatie waar alle parlementen binnen de Europese Unie zijn aangesloten. Via het platform IPEX.eu delen nationale parlementen standpunten, maar ook relevante documenten, dossiers en nieuwsberichten. ‘Wanneer de Eerste Kamer een beslissing neemt over een Europees voorstel, neem ik dit op in de database. Ook staat op IPEX wanneer interparlementaire conferenties plaatsvinden. Hieraan nemen parlementariërs van verschillende parlementen in de EU deel, om te spreken over een bepaald onderwerp, zoals migratie of het EU-buitenlandbeleid. Voor deze bijeenkomsten stel je als informatiespecialist een dossier op met praktische informatie en inhoudelijke achtergrondinformatie, zoals dossiers en rapporten.’

Linda Stuurman informatiespecialist met collega's in de Eerste Kamer

‘Je moet je niet te makkelijk uit het veld laten slaan en goed informatie kunnen filteren. Wat is er belangrijk voor de Kamerleden om te weten?’

Informatiespecialist in Europa

Jaarlijks organiseert het land dat IPEX op dat moment voorzit een bijeenkomst voor ambtenaren van de nationale parlementen. Hier komen de correspondenten van de nationale parlementen samen. ‘Daar ontmoet je andere informatiespecialisten en hoor je van alles over hoe zij werken. Ook wisselen we ideeën uit over hoe we IPEX nog verder kunnen verbeteren en onder de aandacht kunnen brengen. Vorig jaar is er bijvoorbeeld de nieuwe IPEX-website gelanceerd. Toen hadden we het over hoe we ervoor zorgen dat alle informatie goed in de nieuwe database terechtkomt, en hoe we de vernieuwing via bijvoorbeeld sociale media onder de aandacht kunnen brengen.’

Informatie filteren

Soms is het als informatiespecialist een uitdaging om alle dossiers te volgen en overzicht te houden, vertelt Linda. ‘Als je geen structuur kunt aanbrengen, kan de baan van informatiespecialist stressvol zijn. Je moet je niet te makkelijk uit het veld laten slaan en goed informatie kunnen filteren. Wat is belangrijk voor de Kamerleden om te weten? Soms neem je ook standpunten van andere landen mee in de dossiers, en soms artikelen die interessante informatie bevatten. Daarnaast moeten alle burgers in Nederland onze informatie kunnen raadplegen. Dat kan via onze website, maar we versturen ook een nieuwsbrief met artikelen over de Europese activiteiten van de Eerste Kamer.’

Beter toegankelijk

Ooit wil Linda misschien nog meer de inhoud in als beleidsmedewerker, maar de komende tijd liggen er voor haar als informatiespecialist nog genoeg uitdagingen bij de Eerste Kamer. Zo wil ze de website graag beter vindbaar en toegankelijker maken. ‘Ik vind het belangrijk dat mensen onze website kunnen vinden, en dat de informatie voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk is. Ook voor slechtzienden bijvoorbeeld. Mijn doel is dat uiteindelijk iedereen die geïnteresseerd is op de hoogte is van wat er in Europa speelt, en wat de Eerste Kamer daarmee doet.’

Meer over de organisatie

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon