Kansspelautoriteit

Consumenten beschermen, kansspelverslaving voorkomen en illegaliteit en criminaliteit tegengaan; daar maakt de Kansspelautoriteit, de onafhankelijke toezichthouder op de kansspelmarkt, zich hard voor. Veilig spelen op een eerlijke markt is ons motto.

Over ons

In het kader van veilig spelen op een eerlijke markt, voert de Kansspelautoriteit verschillende taken uit. Wij verlenen en beoordelen vergunningen, houden toezicht om illegaliteit te voorkomen en geven voorlichting over de verschillende kansspelen.

Lees meer over ons

Werken bij de Kansspelautoriteit

De Kansspelautoriteit is een middelgrote organisatie en kent een grote variëteit aan functies: analisten, juristen, inspecteurs, verleners van vergunningen. Alle afdelingen bouwen samen aan de verdere ontwikkeling van de organisatie.

Lees meer over werken bij de Kansspelautoriteit

In het kader van veilig spelen op een eerlijke markt, voert de Kansspelautoriteit verschillende taken uit. Wij verlenen en beoordelen vergunningen, houden toezicht om illegaliteit te voorkomen en geven voorlichting over de verschillende kansspelen.

Vergunningen verlenen

Als toezichthouder beoordelen en verlenen we vergunningen. De Kansspelautoriteit is de enige toezichthouder in Nederland die ook dat als taak heeft. Sinds 2012 verleenden we zowel voor de exploitatie van speelautomaten als voor het mogen organiseren van loterijen een paar 100 vergunningen. Wij screenen kansspelaanbieders die een vergunning aanvragen op betrouwbaarheid, onder meer aan de hand van Bibob-wetgeving en/of betrouwbaarheidstoetsen. Eenmaal in bezit van een vergunning, controleren we of kansspelaanbieders zich houden aan de voorwaarden. Op die manier bewaken we een veilig en betrouwbaar kansspelaanbod.

Illegaliteit bestrijden

De Kansspelautoriteit bestrijdt illegaliteit op verschillende manieren. We bewaken dat jongeren onder de 18 jaar niet kunnen deelnemen aan kansspelen en dat kansspelaanbieders zich in hun reclames niet tot jongeren richten. Meldingen over speelautomaten trekken we na en speelhallen controleren we op het naleven van wet- en regelgeving en vergunningsvoorwaarden. Bovendien ondersteunen we gemeenten en politie bij handhavingsacties. De prioriteit bij bestrijding van illegale online kansspelen ligt bij aanbieders van online kansspelen die zich (mede) op de Nederlandse consument richten, bijvoorbeeld door de Nederlandse taal te gebruiken. De kansspelautoriteit kan bij overtreding van de Wet op de kansspelen boetes en lasten opleggen. Sinds 2012, toen de kansspelautoriteit werd opgericht, legden wij meer dan 100 boetes op.

Aandacht voor verslavingspreventie

De Kansspelautoriteit controleert of kansspelaanbieders zich houden aan hun 'zorgplicht'. Aanbieders moeten ingrijpen als spelers risicovol gedrag vertonen. Vanuit onze coördinerende rol zorgen we er ook voor dat het onderwerp verslavingspreventie voldoende aandacht krijgt. Dit doen we door presentaties te verzorgen, bijeenkomsten te organiseren, voorlichting te geven en kansspelaanbieders in contact te brengen met zorginstellingen.

Verzorgen van opleidingen

Gemeenten en andere overheidsorganisaties zijn medeverantwoordelijk voor het opsporen, bestrijden en tegengaan van illegale gokactiviteiten. Wij ondersteunen hierbij onder meer door gemeenteambtenaren te trainen. De Kansspelautoriteit verzorgt ook opleidingen voor handhavings-, opsporings- en politieambtenaren.

Consumentenvoorlichting

Het geven van voorlichting en informatie aan bijvoorbeeld de consument (spelers van kansspelen) is een belangrijke wettelijke taak van de Kansspelautoriteit. Zo geven wij waarschuwingsberichten af, signaleren we misstanden en beantwoorden we vragen van consumenten. Sinds 2012 werd er bijna 9.000 keer contact opgenomen met de Kansspelautoriteit. De redenen zijn divers: klachten/meldingen over loterijen en reclames, vermoedens van illegale kansspelen en uiteenlopende vragen over kansspelgerelateerde onderwerpen.

Toezicht is maatwerk

Het ene kansspel is het andere niet. Om die reden weegt de Kansspelautoriteit de risico's per kansspelmarkt. Wij onderscheiden de volgende deelmarkten:

  • Loterijen
  • Speelautomaten
  • Weddenschappen
  • Casinospellen

Bij loterijen is de kans op kansspelverslaving klein en is er weinig risico op illegaliteit. Voor deze sector ligt de nadruk op het toezicht voor een belangrijk deel op consumentenbescherming: is reclame niet misleidend, is de gang van zaken transparant? Bij kansspelautomaten en casinospelen is het risico van kansspelverslaving groter. Bij sportwetenschappen zitten de risico's vooral in de hoek van matchfixing en illegaal online aanbod.

De Kansspelautoriteit is een middelgrote organisatie en kent een grote variëteit aan functies: analisten, juristen, inspecteurs, verleners van vergunningen. Alle afdelingen bouwen samen aan de verdere ontwikkeling van de organisatie.

Wat betekent werken bij de Kansspelautoriteit?

Bij de Kansspelautoriteit steek je de handen daadwerkelijk uit de mouwen. Wij vinden eigenaarschap van groot belang; je voelt je verantwoordelijk voor het behalen van je resultaten en helpt je collega’s binnen en buiten de afdeling. We verwachten dat iedereen bijdraagt aan het nog beter, nog slimmer en nog effectiever handhaven. Innoveren vinden wij belangrijk omdat we met weinig mensen veel werk moeten verzetten. Bij de Kansspelautoriteit hechten wij niet zo aan afdelingsgrenzen. Met z’n allen moeten we de klus klaren en iedereen wordt ingezet op zijn/haar sterke punten binnen en buiten de afdeling.

Wat heeft de Kansspelautoriteit jou te bieden?

De sfeer binnen de Kansspelautoriteit is informeel en de lijnen zijn kort. Uit het medewerkersonderzoek blijkt dat onze medewerkers veel waardering hebben voor de goede sfeer en het vertrouwen dat er is in elkaar. Daarnaast heeft de Kansspelautoriteit oog voor de vitaliteit van haar medewerkers. Denk aan fruitmanden, maandelijkse stoelmassages en er is een bedrijfsfitnessregeling. Bij de Kansspelautoriteit is er structureel aandacht voor de loopbaanontwikkeling van medewerkers. Door de goede relaties met andere toezichthouders, zijn praktijkstages of detacheringen makkelijk te regelen.

Je kunt plaats- en tijdonafhankelijk werken.

Arbeidsvoorwaarden

De Kansspelautoriteit is een Zelfstandig Bestuursorgaan; de rechtspositieregels en salarisschalen zijn hetzelfde als die van rijksambtenaren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon