Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Arbeidsvoorwaarden

De Rijksoverheid is een verantwoordelijk werkgever en wil het beste uit zijn medewerkers halen. Daarom hecht de Rijksoverheid veel waarde aan goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer betaald ouderschapsverlof, studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Salaris

De Rijksoverheid werkt bij het vaststellen van je salaris met een schalensysteem. De zwaarte van je functie bepaalt welke salarisschaal erbij hoort. In totaal zijn er 19 schalen. Je start op een bepaalde trede in een schaal. Naast je salaris ontvang je vakantiegeld en een eindejaarsuitkering.

Afhankelijk van je functioneren, kan een leidinggevende jaarlijks bepalen of je een trede hoger wordt ingedeeld.

 • Startsalaris

  Je startsalaris bij de Rijksoverheid is afgeleid van het opleidingsniveau dat voor de functie is vereist.

  • functies waarbij middelbaar beroepsonderwijs is vereist: startsalaris tussen de € 2.123 en de € 2.759 bruto per maand.
  • functies waarbij hoger beroepsonderwijs is vereist: startsalaris tussen de € 2.503 en € 3.384 bruto per maand.
  • functies waarbij universitair onderwijs is vereist: startsalaris varieert van € 2.631 tot € 4.229 bruto per maand (traineeprogramma's kennen een vast startsalaris).
  Salarisschalen onderverdeeld in tredes
  SchaalTrede
  0123456789101112
  1 1610 1644 1677 1715 1754 1793 1833 1873 1914 1954 1996
  2 1677 1715 1754 1793 1833 1873 1914 1954 1996 2059 2123 2187
  3 1754 1793 1833 1873 1914 1954 1996 2059 2123 2187 2247 2312 2376
  4 1873 1914 1954 1996 2059 2123 2187 2247 2312 2376 2439 2503
  5 1954 1996 2059 2123 2187 2247 2312 2376 2439 2503 2567 2631
  6 2123 2187 2247 2312 2376 2439 2503 2567 2631 2696 2759
  7 2312 2376 2439 2503 2567 2631 2696 2759 2823 2912 3013
  8 2503 2567 2631 2696 2759 2823 2912 3013 3130 3256 3384
  9 2696 2759 2823 2912 3013 3130 3256 3384 3524 3667 3809
  10 2631 2759 2912 3130 3384 3524 3667 3809 3944 4086 4229
  11 3130 3384 3524 3667 3809 3944 4086 4229 4412 4611 4809
  12 3667 3809 3944 4086 4229 4412 4611 4809 5020 5235 5450
  13 4086 4229 4412 4611 4809 5020 5235 5450 5666 5882 6097
  14 4611 4809 5020 5235 5450 5666 5882 6097 6309 6524 6740
  15 5235 5450 5666 5882 6097 6309 6524 6740 6952 7168 7384
  16 5882 6097 6309 6524 6740 6952 7168 7384 7596 7811 8047
  17 6524 6740 6952 7168 7384 7596 7811 8047 8289 8532 8773
  18 7168 7384 7596 7811 8047 8289 8532 8773 9037 9301 9566
  19 7811 8047 8289 8532 8773 9037 9301 9566 9795 10024 10254

  De salarisindicatie van een specifieke functie staat vermeld in de vacaturetekst. Kijk hiervoor in het vacatureoverzicht.

  Vakantie- en eindejaarsuitkering

  De vakantie-uitkering bedraagt 8% van het bruto-jaarsalaris. Daarnaast ontvang je als rijksmedewerker een eindejaarsuitkering. Deze bedraagt 8,3% van het bruto-jaarsalaris.

  Bonus

  Medewerkers die een bijzondere prestatie leveren, kunnen een extra beloning krijgen. Het gaat dan om een buitengewone inspanning of het boeken van een opvallend resultaat. Je kunt in zo'n geval in aanmerking komen voor een incidentele of periodieke toeslag.

  Functiewaardering

  Bij de Rijksoverheid wordt de zwaarte van functies vastgesteld met behulp van een functiewaarderingsysteem en uitgedrukt in een (functie)niveau. Op grond daarvan is de schaal vastgesteld waarin je wordt betaald.

  Afhankelijk van opleiding en ervaring word je direct volgens deze schaal gehonoreerd, of word je in een 'aanloopschaal' geplaatst. De overgang naar de schaal behorende bij de functie gebeurt dan meestal binnen een jaar.

  Een salarisschaal bevat meerdere stappen, ook wel periodieken genoemd. Normaal gesproken krijg je als rijksmedewerker elk jaar een periodiek erbij. Bij bijzonder goed functioneren kan echter een extra periodiek worden toegekend.

  Ook al word je bij de Rijksoverheid aangenomen op een bepaalde functie, van tevoren ligt natuurlijk niet vast welke carrière (met de daarbij behorende salarisontwikkeling) je gaat doorlopen. Dit ligt volledig aan je eigen functioneren, mogelijkheden, capaciteiten en ambities.

Flexibel werken

Een fulltime werkweek bij de Rijksoverheid is 36 uur. Wil je volop investeren in je carrière? Of wil je wat minder werken om je carrière en je privéleven beter op elkaar te laten aansluiten? De Rijksoverheid biedt ruime mogelijkheden voor parttime werken, verkorte werkweken of verlofregelingen. Bij de Rijksoverheid krijg je de ruimte om zelf te bepalen welke rol werk in jouw leven speelt.

 • Werk-leven balans

  De Rijksoverheid biedt ruime mogelijkheden voor parttime werken, verkorte werkweken en verlofregelingen zoals zwangerschaps- en ouderschapsverlof en een sabbatical leave. Hiermee kun je jouw carrière en je privé-leven beter op elkaar laten aansluiten. Werken bij de Rijksoverheid betekent ook ruimte voor een sociaal leven, je gezin, of vrijwilligerswerk. Natuurlijk zijn er ook meer dan voldoende fulltime banen bij de Rijksoverheid.

  Meer of minder werken

  Flexibiliteit gaat bij de Rijksoverheid verder dan kiezen tussen fulltime of parttime. Wil je meer verlof? Of verlofdagen inleveren voor extra salaris? Bij de Rijksoverheid kun je tot op zekere hoogte je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Het Individuele Keuzemogelijkheden Arbeidsvoorwaardenpakket (IKAP) geeft je de mogelijkheid om enkele arbeidsvoorwaarden met elkaar te ruilen. Zo kun je ervoor kiezen om meer te werken (maximaal 100 uur per jaar) of juist meer verlofuren te krijgen (maximaal 80 uur).

Werk en kind

Zeker met kinderen zoek je naar mogelijkheden om je carrière zo goed mogelijk te combineren met de zorg voor je gezin. De Rijksoverheid wil het je zo makkelijk mogelijk maken om daarin je eigen keuzes te maken. Bijvoorbeeld door tijdelijk wat minder te gaan werken, gebruik te maken van diverse verlofregelingen, je loopbaan tijdelijk te onderbreken of wat meer vrije dagen op te nemen. Zo kun je je werk en je gezin combineren op een manier die het beste bij jou past.

 • Extra verlof

  De komst van een kind verandert je leven ingrijpend. Uiteraard kun je bij de Rijksoverheid gebruikmaken van de wettelijke regeling voor zwangerschaps- en bevallingsverlof (SZW).

  Maar ook na de geboorte en de kraamtijd vraagt de zorg voor je kind veel tijd en aandacht. Voor werkenden is het vaak een hele puzzel om alles goed georganiseerd te krijgen. Als medewerker bij de Rijksoverheid kun je daarom naast het zwangerschapsverlof extra vrije dagen opnemen. Die vallen onder het zogeheten ouderschapsverlof. Dit onbetaalde verlof kun je inplannen wanneer dat het beste uitkomt. Bijvoorbeeld als je naar het consultatiebureau moet, als je kind ziek is, of wanneer je een paar dagen de zorg wilt overnemen van je partner.

  Minder werken

  Veel jonge ouders maken gebruik van hun recht op ouderschapsverlof. Wat als dat dusdanig goed bevalt dat je voor langere tijd minder wilt werken? Vaak is daar bij de Rijksoverheid wel een mouw aan te passen. Bijvoorbeeld door je arbeidsduur te verkorten. Je moet dan wel langer dan een jaar werkzaam zijn bij de Rijksoverheid en niet eerder een soortgelijk verzoek hebben ingediend. Je leidinggevende beslist of hij of zij je verzoek tot arbeidsduurverkorting kan aanvaarden. Meestal is dit geen bezwaar, tenzij bijvoorbeeld jouw afdeling sterk onderbezet is. Bij de Rijksoverheid kun je er ook voor kiezen je loopbaan tijdelijk te onderbreken. Voor zo'n bijzonder verlof is soms een financiële bijdrage mogelijk om een dergelijke periode ook financieel te overbruggen.

  Adoptie

  Regelingen voor medewerkers die zorg en werk willen combineren staan bij de Rijksoverheid vanzelfsprekend ook open voor adoptie- en pleegouders. Zo heb je als je een kind adopteert recht op vier weken adoptieverlof om aan de nieuwe situatie te wennen. Dit - betaalde - verlof kan al twee weken voor de adoptiedatum ingaan. Verder mag je ook als adoptieouder een beroep doen op ouderschapsverlof, arbeidsduurverkorting en loopbaanonderbreking. Neem je een pleegkind in je gezin op, dan komt de Rijksoverheid je eveneens graag tegemoet. Ook in die situatie kun je in aanmerking komen voor adoptieverlof.

Persoonlijke ontwikkeling

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling. Want de Rijksoverheid verandert voortdurend, door te reageren op wat de samenleving vraagt en bijvoorbeeld technische vernieuwingen. Dit betekent dat ook medewerkers zich steeds moeten blijven ontwikkelen om hun taken goed te kunnen uitvoeren. De Rijksoverheid biedt daarvoor uitstekende verlof- en studieregelingen.

 • Werken met ruimte voor eigen initiatief

  Werken bij de Rijksoverheid betekent werken binnen een organisatie die meeverandert met de omgeving. Nieuwe wetten, regels en technische vernieuwingen brengen regelmatig veranderingen met zich mee. Dit kan betekenen dat je bijgeschoold moet worden om je werk goed te kunnen blijven doen. Je manager verzoekt je dan om in dienstbelang een opleiding of cursus te volgen. Maar je kunt er natuurlijk ook zelf voor kiezen: bij de Rijksoverheid kun je op eigen initiatief scholing aanvragen. In vrijwel alle gevallen krijg je toestemming om een opleiding of cursus te volgen, mits je werk daar op korte of langere termijn bij gebaat is. Bijvoorbeeld doordat een aanvullende opleiding je helpt om je huidige functie nog beter uit te oefenen, of doordat het je carrièreperspectieven binnen de Rijksoverheid vergroot.

  Laat je omscholen tot ICT’er

  De Rijksoverheid heeft een speciaal om- en bijscholingsprogramma voor (toekomstige) ICT’ers: I‑Flow. Dit is bestemd voor iedereen die wil worden opgeleid tot ICT-professional. Misschien werk je al als ICT’er bij de Rijksoverheid en wil je worden bijgeschoold om voorbereid te zijn op de toekomst. Of werk je ergens anders en wil je juist graag als ICT’er bij de Rijksoverheid aan de slag. Wat je achtergrond, opleiding of leeftijd ook is, als je voldoende niveau, de motivatie en ambitie hebt om te investeren in je toekomst en in die van Nederland, creëren wij de mogelijkheden.
  Wil je meer informatie of je aanmelden voor I-Flow? Mail naar Peter Tanghe, projectleider I-Flow, via iflow@rijksoverheid.nl, of bel of app hem via 06 – 51 60 39 17.

  Scholingsverlof

  Het volgen van een opleiding vergt een aanzienlijke tijdsinvestering: niet alleen voor het bijwonen van de lessen, maar ook voor zelfstudie. Daarom heb je recht op scholingsverlof, zodat je de tijd kunt nemen om aan je carrière te werken. Je krijgt betaald verlof als de workshop of het seminar onder werktijd wordt gegeven en voor een vastgesteld aantal huiswerk- of lesuren die buiten de normale werktijden vallen. Afhankelijk van de zwaarte van je studie kun je ook buitengewoon verlof aanvragen om je voor te bereiden op tentamens en examens.

  Studievergoeding

  Behalve scholingsverlof biedt de Rijksoverheid ook een financiële vergoeding voor de opleiding. Als je scholing in dienstbelang volgt heb je altijd recht op volledige financiële compensatie van de kosten. Doe je het op eigen initiatief, dan kun je een vergoeding aanvragen bij je leidinggevende. De hoogte van de vergoeding hangt in dat geval af van de mate waarin je werkgever erbij gebaat is dat je de opleiding volgt.

  Loopbaanperspectief

  Wil jij carrière maken binnen één organisatie of juist jobhoppend een loopbaan opbouwen? In beide gevallen zit je goed bij de Rijksoverheid. De vraag is niet welke kant je op kúnt gaan, maar welke kant je op wílt gaan. De overstap naar een andere functie en een ander ministerie is zo gemaakt mits je over lef, ambitie en wilskracht beschikt. Uiteraard krijg je regelmatig de gelegenheid jouw (veranderde) interesses en ambities te bespreken tijdens een functioneringsgesprek met je leidinggevende.

De arbeidsvoorwaarden voor rijksmedewerkers zijn vastgelegd in het Algemeen Rijksambtenarenregelement (ARAR). In het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren (BBRA) staan alle bepalingen over salaris, toeslagen en vergoedingen. De website van P-Direkt biedt een toegankelijk overzicht van de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie voor rijkspersoneel.

Meer over de Rijksoverheid

Ontdek wat de Rijksoverheid nog meer te bieden heeft

Wat is de Rijksoverheid

De overheid en de Rijksoverheid zijn niet hetzelfde. Lees meer over de verschillende overheden en over de organisaties van de Rijksoverheid.

Agenda

Wil je kennismaken met de Rijksoverheid en ben je nieuwsgierig waar je ons de komende maanden kunt ontmoeten? Bekijk dan het overzicht van alle evenementen.

Ik werk voor Nederland

Bij de Rijksoverheid werken ruim 90.000 mensen. Jong en oud en verspreid over een groot aantal vakgebieden. Door heel Nederland. Ze hebben één ding gemeen: ze willen serieus werk maken van ons land. Hier vertellen ze zelf waarom hun werk zo boeiend is.

Diversiteit en inclusie

De Rijksoverheid vindt het belangrijk om het maatschappelijk verantwoord werkgeverschap (MVW) concreet in te vullen. Daarom maakt het Rijk al langere tijd werk van de instroom van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Down iconLinks iconRechts iconUp iconFacebook iconInstagram iconLinkedin iconLinkedin iconMagnet.me iconMenu iconSearch iconTwitter iconTwitter icon