Het zijn korte doorlooptijden en lange dagen

Dat er meer vluchtelingen Nederland binnenkomen is ook goed voelbaar bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Wendele van der Wiele coördineert onder andere de huisvesting van asielzoekers met een verblijfsvergunning. Zij heeft perfect zicht op alles wat het ministerie onderneemt rondom de vluchtelingencrisis.

Voorrang vluchtelingendossier

Wendele van der Wiele is beleidsmedewerker bij het directoraat generaal Wonen en Bouwen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Sinds september 2015 werkt zij als projectsecretaris Programma Migratie en coördineert ze onder andere de huisvesting van asielzoekers met een verblijfsvergunning. Zij heeft perfect zicht op alles wat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderneemt rondom de vluchtelingencrisis.

‘Het zijn korte doorlooptijden en lange dagen’

Wendele van der Wiele

Acuut onderwerp

‘Het thema vluchtelingen is een rijksbreed onderwerp dat op veel beleidsdossiers van invloed is. Daarnaast is het onderwerp nogal acuut, er zijn steeds kortetermijnacties nodig. Minister Blok besloot bijvoorbeeld de Tweede Kamer een brief te sturen over de huisvesting van asielzoekers met een verblijfsvergunning, de vergunninghouders. Normaal moet zo’n brief langs alle voorportalen en de ministerraad. Daar staat minimaal een maand voor. Maar deze brief lag een week later in de Kamer. Het zijn korte doorlooptijden en lange dagen. We moeten ook voortdurend voorrang vragen.

Noodopvang en huisvesting asielzoekers

De recente vluchtelingenproblematiek heeft flinke impact op de werkzaamheden die vallen onder de minister voor Wonen en Rijksdienst. De hoogste prioriteit is dat vergunninghouders uit de noodopvang doorstromen naar huisvesting in gemeenten. Vanuit BZK hebben we een subsidieregeling voor huisvesting voor vergunninghouders ontwikkeld. Het Rijksvastgoedbedrijfstelt voormalige rijkspanden beschikbaar voor noodopvang van asielzoekers en huisvesting van vergunninghouders. We passen regelgeving aan, zodat corporaties meer mogelijkheden krijgen om panden te beheren. En we ondersteunen gemeenten, bijvoorbeeld door hen te adviseren over bijeenkomsten met inwoners en hoe om te gaan met onrust.

‘Doorstroom van noodopvang naar huisvesting heeft hoogste prioriteit’

Wendele van der Wiele

Instroom gemeenten in goede banen leiden

Bij het directoraat generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties ligt de nadruk op wat de verhoogde asielinstroom betekent voor gemeenten. Zo is er een bestuursakkoord gesloten tussen Rijksoverheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, met maatregelen om ervoor te zorgen dat de verhoogde instroom lokaal opgevangen kan worden. Dat gaat onder meer over extra geld voor gemeenten. Het is helder dat deze instroom financiële gevolgen heeft, maar die gevolgen proberen we ook te beperken. Kunnen meerdere vergunninghouders samen gehuisvest worden? Kan hun uitkering dan omlaag omdat ze hun kosten delen? We kijken hoe al die nieuwe vergunninghouders niet tot verdringing op de huurmarkt leiden. Voor Nederlanders die al jaren op de wachtlijst staan, moet er ook perspectief blijven. In het verzinnen van dit soort mechanismen aan de achterkant gaat de meeste tijd zitten.

‘Voorkom verdringing op de huurmarkt​’

Wendele van der Wiele

Adviseren en de rode draad bewaken

Ons programmateam adviseert zowel de minister van Wonen en Rijksdienst als de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de te maken keuzes. En we zorgen ervoor dat iedereen in dit netwerk weet waar de anderen mee bezig zijn. Het is vaak ingewikkeld om dingen op elkaar aan te sluiten. Daarom zijn er ook zo veel mensen en organisaties betrokken. Vergunninghouders moeten bijvoorbeeld op tijd een burgerservicenummer hebben. Anders kunnen ze geen huurcontract of energiecontract afsluiten en stagneert de doorstroom naar gemeenten. Alle stempeltjes moeten gezet zijn. Het programmasecretariaat bewaakt de rode draad tussen alle acties. We beginnen met dagelijks overleg met zeven mensen; in de loop van de dag schakelen we met meer collega’s, per week toch zeker met veertig verschillende BZK-collega’s

‘Het onderwerp is spannend, maar de ernst ervan maakt het ook wrang’

Wendele van der Wiele

Hoog op de agenda

Het vluchtelingenonderwerp staat hoog op de agenda zowel vanuit politiek als vanuit de media. Niet alleen als je de krant openslaat of de tv aanzet, maar ook in gesprekken met vrienden en familie. Iedereen vindt er iets van. We volgen de Tweede Kamer op de voet. Een Kamervraag ligt vaak een paar uur later op je bureau en dan ziet je dag er weer heel anders uit. Natuurlijk is het spannend om een rol in dit proces te mogen spelen, daar geniet ik wel van. Maar het is tegelijkertijd een ernstig onderwerp, dat maakt het ook wrang. Wat we nu doen is allemaal op korte termijn, het gaat om de basisbehoeften, een dak boven het hoofd. Ik kijk persoonlijk uit naar het moment dat de samenleving vergunninghouders ook perspectief kan bieden. Dat we ons kunnen richten op integratie, onderwijs, werk’.

Meer over de organisatie

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon