Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaves. Bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en 1 effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

De democratie versterken, de grondrechten van mensen bewaken en het openbaar bestuur in goede banen leiden: daar zet het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zich elke dag voor in. Hiermee bouwen wij aan de basis van onze samenleving. In Nederland en de Caribische delen van ons Koninkrijk.

Ons uitgangspunt is ons grootste goed: de Grondwet en wat we daarin hebben afgesproken. Dat iedereen meetelt. Dat je altijd en overal kan zijn wie je bent, kan vinden wat je vindt, gelijke kansen hebt en mee kan doen. Thuis, op school en op het werk. Offline en online. En dat iedereen prettig kan wonen in een fijne omgeving.

We doen dit alles voor de samenleving én werken tegelijk aan de basis voor de hele rijksoverheid. Zodat andere ministeries hun werk voor Nederland ook goed kunnen doen.

Over ons

Het ministerie van BZK werkt aan de volgende brede maatschappelijke opgaven:

 • een sterke en levendige democratie
 • een goed functionerend openbaar bestuur
 • duurzaam wonen voor iedereen
 • een evenwichtige en duurzame verdeling van ruimte
 • een waarde(n)gedreven digitale samenleving
 • een Koninkrijk met wederzijdse betrokkenheid
 • een grenzeloos samenwerkende overheid
Bij alles wat we doen, werken we samen. Met de overheden in het Caribisch deel van ons Koninkrijk. Met andere ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen. Maar ook met maatschappelijke partners en belanghebbenden. Werken aan onze maatschappelijke opgaven gaat over de grenzen van de eigen organisatie heen en vraagt samenwerking met alle betrokken partijen. Lees meer over ons

Werken bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wil jij bouwen aan de basis van onze samenleving? Een basis waarop wij samen prettig kunnen wonen en leven? Dan ben je bij BZK op je plek. De grondwet is ons uitgangspunt. Binnen BZK kun je je onder andere inzetten voor vrije, eerlijke en toegankelijke verkiezingen, een weerbaar openbaar bestuur, nieuwe spelregels voor het verantwoord gebruik van algoritmes en AI, en voor betaalbare en duurzame woningen voor iedereen.

Ook werkt BZK aan de basis voor de hele Rijksoverheid. Denk aan het beheer van rijksgebouwen en ICT, tot beveiliging en inrichting van werkplekken. Zo kunnen ook andere ministeries hun werk voor Nederland doen.

Lees meer over werken bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

BZK in de praktijk

Het ministerie van BZK werkt aan de volgende brede maatschappelijke opgaven:

 • een sterke en levendige democratie
 • een goed functionerend openbaar bestuur
 • duurzaam wonen voor iedereen
 • een evenwichtige en duurzame verdeling van ruimte
 • een waarde(n)gedreven digitale samenleving
 • een Koninkrijk met wederzijdse betrokkenheid
 • een grenzeloos samenwerkende overheid
Bij alles wat we doen, werken we samen. Met de overheden in het Caribisch deel van ons Koninkrijk. Met andere ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen. Maar ook met maatschappelijke partners en belanghebbenden. Werken aan onze maatschappelijke opgaven gaat over de grenzen van de eigen organisatie heen en vraagt samenwerking met alle betrokken partijen.

Organisatie-opbouw

Het ministerie bestaat uit:

Bekijk het organogram voor een totaaloverzicht van de organisatie van BZK. 

 

Suborganisaties

Caribisch deel van het koninkrijk

BZK is ook verantwoordelijk voor het waarborgen van de koninkrijksrelaties. Dit betekent het onderhouden van de relatie met het Caribisch deel van het Koninkrijk. Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn op basis van het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden landen binnen het koninkrijk. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor bijvoorbeeld goed bestuur, onderwijs en rechtssystemen. Bonaire, Sint Eustatius en Saba hebben de status van bijzondere gemeenten binnen het Koninkrijk. Alle eilanden samen vormen het Caribisch deel van het Koninkrijk. De Rijksambtenaren op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba zijn in dienst van de Rijksdienst Caribisch Nederland. Ook de medewerkers van politie, brandweer, douane en belastingdienst vallen onder de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN). Als medewerker van de RCN dien je het algemeen belang en werk je samen met je collega’s van de eilandgebieden aan de toekomst van Caribisch Nederland.

Het Koniinkrijk de Nederlanden

Bekijk de vacatures van het Caribische deel van het koninkrijk

Logius: kloppend hart van de digitale overheid

Logius zorgt voor producten en diensten voor de digitale overheid. We bieden ICT-oplossingen en standaarden die alle overheidsorganisaties gebruiken in hun digitale dienstverlening. Zo helpen we overheid, bedrijven en burgers om snel, eenvoudig en veilig met elkaar te communiceren. Mensen kennen ons van bijvoorbeeld DigiD, MijnOverheid en Digikoppeling. Dankzij deze diensten van Logius kunnen mensen hun belastingaangifte doen, kan een overheidsorganisatie digitaal post sturen en kan de Douane miljoenen berichten over inkomende en uitgaande goederen verwerken. We werken in het kloppend hart van de digitale overheid. En daar zijn we trots op.

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)

Het is de taak van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) om dreigingen en risico's die met het blote oog niet altijd zichtbaar zijn, zichtbaar te maken. Deze dreigingen, zoals terrorisme, extremisme en spionage, kunnen schadelijk zijn voor ons land. De AIVD zet zich in voor de veiligheid van de Nederlandse samenleving en de Nederlandse belangen in het buitenland. Dat doen we door de inzet van bijzondere bevoegdheden, waaronder technische middelen en menselijke bronnen. Ook werken we internationaal samen met buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Hierdoor heeft de AIVD een unieke informatiepositie. Inlichtingenwerk is mensenwerk, het vereist de juiste kennis en expertise. Onze medewerkers zijn erop toegerust om te kunnen inspelen op alle ontwikkelingen.

Wil jij bouwen aan de basis van onze samenleving? Een basis waarop wij samen prettig kunnen wonen en leven? Dan ben je bij BZK op je plek. De grondwet is ons uitgangspunt. Binnen BZK kun je je onder andere inzetten voor vrije, eerlijke en toegankelijke verkiezingen, een weerbaar openbaar bestuur, nieuwe spelregels voor het verantwoord gebruik van algoritmes en AI, en voor betaalbare en duurzame woningen voor iedereen.

Ook werkt BZK aan de basis voor de hele Rijksoverheid. Denk aan het beheer van rijksgebouwen en ICT, tot beveiliging en inrichting van werkplekken. Zo kunnen ook andere ministeries hun werk voor Nederland doen.

Wat heeft BZK jou te bieden?

Samen met je leidinggevende kijk je naar de invulling van je loopbaan bij BZK. Door een doelgerichte combinatie van opleidingen en cursussen kun je je expertise naar een hoger niveau brengen. BZK hecht aan de balans tussen werk en privé en beseft dat die in elke levensfase anders kan liggen. Levensfasebewust personeelsbeleid is daarom een thema waaraan we steeds meer aandacht schenken.

Arbeidsvoorwaarden

Het Rijk heeft uitstekende arbeidsvoorwaarden.

Traineeships en stages

BZK neemt deel aan het Rijkstraineeprogramma

Lees de verhalen uit de praktijk van BZK

Bekijk ook andere organisaties

Bekijk alle rijksorganisaties
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon