Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaves. Bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en 1 effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

Over ons

Samenwerkingsverbanden binnen en buiten het ministerie, met medeoverheden, belanghebbenden en collega’s dragen we bij aan 1 Rijksdienst. De BZK-organisatie is flexibel ingericht, waardoor we snel capaciteit kunnen inzetten op politieke en maatschappelijke prioriteiten. BZK staat daarbij voor een compacte organisatie met een efficiënte ondersteuning, waarbij aandacht is voor continuïteit en vernieuwing.

Lees meer over ons

Werken bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wil je direct bijdragen aan de inrichting en het bestuur van onze samenleving? Dan ben je bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) op je plek. We richten onze rechtstaat in op basis van de grondwet. Jij kunt je daarbij bijvoorbeeld inzetten voor een slagvaardig openbaar bestuur, een efficiënte bouw- en woningmarkt of een effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Als werkgever heeft BZK veel aandacht voor een goed gesprek tussen leidinggevende en medewerker, tijdens de formele momenten in de gesprekscyclus of over loopbaanontwikkeling of verzuim. Hierbij gaan we uit van een gelijkwaardige dialoog die je richting en ruimte in je werk geeft. Jij legt uiteraard ook rekenschap af over de behaalde resultaten. Samen zorg je ervoor dat het ministerie zijn resultaten behaalt en dat jij je vakmanschap en jezelf kunt ontwikkelen. Kun jij dus goed samenwerken, ben jij proactief en wil je je inzetten voor de samenleving? Dan pas je uitstekend bij BZK.

Lees meer over werken bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

BZK in de praktijk

Samenwerkingsverbanden binnen en buiten het ministerie, met medeoverheden, belanghebbenden en collega’s dragen we bij aan 1 Rijksdienst. De BZK-organisatie is flexibel ingericht, waardoor we snel capaciteit kunnen inzetten op politieke en maatschappelijke prioriteiten. BZK staat daarbij voor een compacte organisatie met een efficiënte ondersteuning, waarbij aandacht is voor continuïteit en vernieuwing.

Het ministerie houdt zich bezig met:

  • de democratische rechtsstaat;
  • het openbaar bestuur;
  • kwaliteit van personeel en management in de rijksdienst; 
  • de Grondwet en het constitutionele staatsrechtelijke bestel;
  • de samenwerkingsrelatie met Curacao, Sint Maarten en Aruba;
  • wonen, woningbouw en de rijksgebouwen.

Organisatie-opbouw

Het ministerie bestaat uit:

Bekijk het organogram voor een totaaloverzicht van de organisatie van BZK. 

 

Suborganisaties

Caribisch deel van het koninkrijk

BZK is ook verantwoordelijk voor het waarborgen van de koninkrijksrelaties. Dit betekent het onderhouden van de relatie met het Caribisch deel van het Koninkrijk. Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn op basis van het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden landen binnen het koninkrijk. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor bijvoorbeeld goed bestuur, onderwijs en rechtssystemen. Bonaire, Sint Eustatius en Saba hebben de status van bijzondere gemeenten binnen het Koninkrijk. Alle eilanden samen vormen het Caribisch deel van het Koninkrijk. De Rijksambtenaren op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba zijn in dienst van de Rijksdienst Caribisch Nederland. Ook de medewerkers van politie, brandweer, douane en belastingdienst vallen onder de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN). Als medewerker van de RCN dien je het algemeen belang en werk je samen met je collega’s van de eilandgebieden aan de toekomst van Caribisch Nederland.

Het Koniinkrijk de Nederlanden

Bekijk de vacatures van het Caribische deel van het koninkrijk

Logius: kloppend hart van de digitale overheid

Logius zorgt voor producten en diensten voor de digitale overheid. We bieden ICT-oplossingen en standaarden die alle overheidsorganisaties gebruiken in hun digitale dienstverlening. Zo helpen we overheid, bedrijven en burgers om snel, eenvoudig en veilig met elkaar te communiceren. Mensen kennen ons van bijvoorbeeld DigiD, MijnOverheid en Digikoppeling. Dankzij deze diensten van Logius kunnen mensen hun belastingaangifte doen, kan een overheidsorganisatie digitaal post sturen en kan de Douane miljoenen berichten over inkomende en uitgaande goederen verwerken. We werken in het kloppend hart van de digitale overheid. En daar zijn we trots op.

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)

Het is de taak van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) om dreigingen en risico's die met het blote oog niet altijd zichtbaar zijn, zichtbaar te maken. Deze dreigingen, zoals terrorisme, extremisme en spionage, kunnen schadelijk zijn voor ons land. De AIVD zet zich in voor de veiligheid van de Nederlandse samenleving en de Nederlandse belangen in het buitenland. Dat doen we door de inzet van bijzondere bevoegdheden, waaronder technische middelen en menselijke bronnen. Ook werken we internationaal samen met buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Hierdoor heeft de AIVD een unieke informatiepositie. Inlichtingenwerk is mensenwerk, het vereist de juiste kennis en expertise. Onze medewerkers zijn erop toegerust om te kunnen inspelen op alle ontwikkelingen.

Wil je direct bijdragen aan de inrichting en het bestuur van onze samenleving? Dan ben je bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) op je plek. We richten onze rechtstaat in op basis van de grondwet. Jij kunt je daarbij bijvoorbeeld inzetten voor een slagvaardig openbaar bestuur, een efficiënte bouw- en woningmarkt of een effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Als werkgever heeft BZK veel aandacht voor een goed gesprek tussen leidinggevende en medewerker, tijdens de formele momenten in de gesprekscyclus of over loopbaanontwikkeling of verzuim. Hierbij gaan we uit van een gelijkwaardige dialoog die je richting en ruimte in je werk geeft. Jij legt uiteraard ook rekenschap af over de behaalde resultaten. Samen zorg je ervoor dat het ministerie zijn resultaten behaalt en dat jij je vakmanschap en jezelf kunt ontwikkelen. Kun jij dus goed samenwerken, ben jij proactief en wil je je inzetten voor de samenleving? Dan pas je uitstekend bij BZK.

Wat heeft BZK jou te bieden?

Samen met je leidinggevende kijk je naar de invulling van je loopbaan bij BZK. Door een doelgerichte combinatie van opleidingen en cursussen kun je je expertise naar een hoger niveau brengen. BZK hecht aan de balans tussen werk en privé en beseft dat die in elke levensfase anders kan liggen. Levensfasebewust personeelsbeleid is daarom een thema waaraan we steeds meer aandacht schenken.

Arbeidsvoorwaarden

Het Rijk heeft uitstekende arbeidsvoorwaarden.

Traineeships en stages

BZK neemt deel aan het Rijkstraineeprogramma

Lees de verhalen uit de praktijk van BZK

Bekijk ook andere organisaties

Bekijk alle rijksorganisaties
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon