Doc-Direkt

Doc-Direkt. Uw informatie, onze expertise. Bij ons draait alles om informatie. Ons DNA is gebouwd op het beheren en bewerken van informatie, of dat nou op papier staat of digitaal is. We zijn papierliefhebbers, archivarissen, informatievreters en computerkenners. Wij brengen overheidsinformatie op orde.

Belang van informatie

Elke Nederlander heeft recht op goede informatie van de overheid. Sterker nog: iedereen verwacht dat. Het is onderdeel van onze democratie. De overheid moet geloofwaardig en transparant zijn. Hiervoor moet haar informatie duidelijk, betrouwbaar, volledig en snel beschikbaar zijn. Goede archivering helpt daarbij.

Voortvarend op weg naar verandering

Hoewel er nog veel papier is, is digitaal de toekomst. Wij richten ons op innovatieve manieren van digitaal archiveren. Hoe kun je bijvoorbeeld digitale technieken inzetten om papieren archieven efficiënter te bewerken? En hoe maak je archieven toegankelijker?

Door heel Nederland

Doc-Direkt is een uitvoeringsorganisatie van het  ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en heeft bijna 400 medewerkers, verdeeld over locaties in Apeldoorn, Den Haag, Rijswijk en Winschoten. Op de website van Doc-Direkt vind je meer over de organisatie en de onderwerpen waaraan Doc-Direkt werkt.

Werken bij Doc-Direkt

Doc-Direkt brengt de informatiehuishouding van de Rijksoverheid op orde door:

  • het inrichten van en werken met document-managementsystemen
  • inkomende papieren post te digitaliseren en te labelen met metadata
  • innovatieve toepassingen te ontwikkelen, zoals onze Zoek&Vind-software die documenten sneller en/of beter digitaal ontsluit
  • opdrachtgevers te ontzorgen rond parlementaire enquêtes, Wob, AVG of hotspots

Wil je meer weten over Doc-Direkt? Bekijk dan onderstaande animatie.

Wij zijn Doc-Direkt. Met zo’n vierhonderd medewerkers zorgen we ervoor dat de informatiehuishouding van de Rijksoverheid op orde is.Wij bieden een breed scala aan analoge en digitale producten. Met onze diensten faciliteren we het digitaal werken.Voor veel departementen verzorgen we de inkomende post. We scannen en registreren de post en voorzien deze van handige extra informatie, waarna we hem digitaal distribueren.We bieden gebruikersondersteuning aan meer dan negenduizend ambtenaren. Zo helpen we hen bij het inrichten van en werken met het document managementsysteem, en bij het onderhouden van het records management. Ook geven we trainingen, bijvoorbeeld in het goed en snel doorzoeken van digitale bestanden.We zijn gespecialiseerd in de papieren en digitale informatiehuishouding. We beheren en bewerken de archieven van het Rijk en bewaren die in onze depots. Jaarlijks worden tienduizenden stukken opgevraagd. We zorgen ervoor dat die zo snel mogelijk bij de aanvrager worden geleverd: fysiek of digitaal.Per jaar bewerken we zo’n 7 kilometer papieren archief. We zoeken uit wat er blijvend bewaard moet worden, wat vernietigd en wanneer.Het beheren en kunnen vinden van informatie is van vitaal belang. Doc-Direkt brengt structuur in alle informatieprocessen van uw overheidsorganisatie. Samen met onze partners werken we aan innovatieve toepassingen, voor nu en voor de toekomst.Zit u met een vraagstuk over uw informatiehuishouding? We komen graag een keer bij u langs voor een informatief gesprek.Doc-Direkt. Uw informatie, onze expertise.

De praktijk bij Doc-Direkt

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon