Besluit over rijksbrede informatievoorziening in 1 dag

Ron van Beusekom werkt als programmamanager bij I-Interim Rijk. Bekijk deze video waarin je ziet hoe gevarieerd het werk van deze IT-professionals is.

Het bedrijfsvoeringssysteem voorziet eigenlijk in het verzorgen van de dagelijkse processen. Het legt ook informatie vast en die informatie gebruiken we bijvoorbeeld ook weer voor de begrotingscyclus en die is heel belangrijk, natuurlijk, voor de departementen om uiteindelijk weer een begroting in te dienen bij de Tweede Kamer. De uitdaging in mijn werk als kwartiermaker is het verbinden van de mensen om tot het goede gesprek te komen. Waarom gaan we dit doen? Hoe gaan we dit doen? En welke vraagstukken komen hierbij kijken. Dan hebben we ook te maken met data, data veiligheid, data management. Dat zijn zomaar een aantal onderwerpen waar we inhoudelijke expertise voor nodig hebben. Het is mijn kracht om die inhoudelijke expertise bij elkaar te brengen. En met elkaar tot goede resultaten te komen. Ik werk voor I-Interim Rijk, wij verzorgen voor de hele Rijksoverheid inhoudelijke experts, op het gebied van informatiemanagement en ICT. Ik werk momenteel aan twee opdrachten het verder brengen van de strategische I-agenda voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En het kwartier maken van het programma “vernieuwen bedrijfsvoeringssystemen Infrastructuur en Waterstaat en Buitenlandse Zaken”. Mijn taak in het kwartier maken van het programma is het inzichtelijk maken waarom we dit programma willen gaan uitvoeren. Maar ook te kijken: Welke mogelijkheden zijn er? en: Zijn er collega’s waar we mogelijk kunnen aansluiten? En dat is eigenlijk ook wel de kracht vanuit I-Interim omdat we een heel groot breed veld hebben. De beoogde uitkomst van het programma is om te komen tot een vernieuwd systeem om de bedrijfsvoeringsprocessen te ondersteunen. Het stakeholders management voor het programma is erg belangrijk. Je kan je voorstellen dat collega’s binnen deze bedrijven er iets van vinden en erover willen meedenken en dat ook besluitvorming goed moet plaatsvinden dus het goed inzicht hebben wie op welk moment wil meepraten is gewoon heel erg belangrijk. De heidag staat in het teken van het samen schrijven van een programmabrief. Dat moet nog een bestuurlijk akkoord krijgen en dat bestuurlijk akkoord dat moet worden voorgelegd en daar schrijven we met z’n allen een brief voor. Als programmamanager moet je de competentie meenemen dat je flexibel bent, dat je doortastend bent en een goede gesprekspartner aan tafel en dat je de verschillende technieken en methodes aan elkaar kan verbinden. Werken bij I-Interim maakt het voor mij leuk en interessant door het directe contact met je vakgenoten. Kennis kunnen uitwisselen en kunnen ophalen. Er komen hele leuke opdrachten binnen vanuit de Rijksoverheid. Die zijn enorm divers ook geografisch gezien. Zo werken we in Den Haag. Zo werken we ergens in het noorden van het land en dat maakt het voor mij interessant en leuk.

Werk je bij I-Interim Rijk als interim-, programma- of projectmanager dan ben je inzetbaar binnen de hele Rijksoverheid. ‘Dat maakt dit werk voor mij zo aantrekkelijk’, vertelt Ron. ‘Je werkt bij verschillende departementen, agentschappen of uitvoeringsorganisaties. De ene dag werk je aan het vernieuwen van een bedrijfsvoeringssysteem, de andere dag ben je bezig met het gezamenlijk opstellen van een strategische i-Agenda. En wat het ook leuk maakt: onze opdrachtgevers zitten door heel het land.’

Programmabrief

Elk programma is anders en dat betekent veel afwisseling. Zo begeleidt Ron op dit moment onder meer aan de ontwikkeling van een nieuw bedrijfsvoeringssysteem bij twee ministeries. Met zo’n systeem kan bijvoorbeeld het factureren veel eenvoudiger plaatsvinden. Ron: ‘In het programma zitten we nu in de fase van kwartiermaken. Dat betekent dat je onderzoekt wat de organisatie met deze oplossing wil bereiken, en of dit aansluit op de wensen van de klanten van deze organisatie. Wat hier uitkomt verbind je vervolgens met wat er technisch mogelijk is, daarbij komen de IT-architecten in beeld. Al deze vraagstukken komen bij elkaar en daarop moet het bestuur van de organisatie aangeven of ze hiermee instemmen. Dat noemen we het bestuurlijk akkoord. En dat wordt vastgelegd in een programmabrief.’

In 1 dag

In de video is te zien hoe tijdens een dag op de hei stakeholders van de ministeries, vertegenwoordigers van de business, bestuurders en andere betrokkenen samen werken aan het tot stand komen van de programmabrief. ‘Uitgangspunt was: de juiste collega’s op het juiste moment aan tafel krijgen. Daarom hebben we onze collega’s gevraagd om mensen uit te nodigen waarvan zij vonden dat die er ook bij zouden moeten zijn. Dat leverde een groep op van 40 personen. ‘Je bent gek’, zeiden sommigen, ‘gaat dat werken?’ En dat deed het zeker! Na 1 dag lag die brief er en stond iedereen erachter.’

Meer over de organisatie

Meer relevante ICT-artikelen

Als een van de grootste ICT-werkgevers in ons land biedt de Rijksoverheid een enorme diversiteit aan werk voor ICT'ers.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon