Regisseur van omvangrijke ICT-voorzieningen

Gencehan Askin

Gencehan Askin

Senior ketenbeheerder - Logius

Bij Logius werk je in het hart van de digitale overheid, zeggen ketenbeheerder Gencehan Askin en business consultant Thanim van Dokkum. Logius, de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, voert regie en ontwikkelt producten en diensten als DigiD, MijnOverheid en Digipoort. Omvangrijke voorzieningen die niet mogen uitvallen. Want via Digipoort verwerken bijvoorbeeld de Douane en Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) miljoenen berichten over inkomende en uitgaande goederen via de havens van Nederland.

Duizenden containers

Gencehan: ‘Digipoort kun je zien als transporteur van berichten. Logius is het digitale postkantoor van de overheid. Via Digipoort worden berichten verstuurd die ervoor zorgen dat schepen de haven kunnen invaren om containers te lossen. Vissers geven hun visvangst door aan de NVWA en ondernemers doen hun aangifte inkomstenbelasting bij de Belastingdienst.’

Traceren van a tot z

‘De inhoud van Digipoort berichten bekijken wij niet’, zegt Gencehan. ‘Wij valideren de berichten en bekijken of ze voldoen aan specificaties die zijn opgegeven door de uitvragende overheidspartij. Verzenders kunnen door middel van statusmeldingen vanuit Digipoort kijken waar hun bericht zich bevindt in de keten. Bij de normale post is het soms afwachten of je brief aankomt, hier kun je post van a tot z traceren.’

‘Logius is het digitale postkantoor van de Rijksoverheid’

Gencehan Askin

Groot potentieel aan nieuwe berichten

Digipoort wordt voor verschillende doeleinden ingezet. Een van de domeinen, Standard Business Reporting (SBR), is de nationale standaard voor de digitale uitwisseling van bedrijfsmatige rapportages. Onder andere de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel (KvK), Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werken met SBR. Thanim: ‘In SBR zit een potentie van meer dan 1.500 ketens die via deze methode en dus via Digipoort berichten kunnen uitwisselen. Door het inzetten van SBR zorgen we voor uniforme gegevensuitwisseling tussen overheden en ondernemers, we verhogen de kwaliteit van data en we verminderen de administratieve lasten voor de overheid en voor ondernemers.’

Grote impact bij een verstoring

Het voorkomen van en optreden bij verstoringen is een belangrijke taak van Gencehan als ketenbeheerder. ‘Als Digipoort Handel en Transport eruit ligt, dan liggen schepen stil voor de havens en staan er honderden vrachtwagens te wachten om containers op te halen. Omschakelen naar het papieren noodproces kost tijd. Laatst liet een medewerker van de Douane mij in de haven zien tot hoe ver de file van vrachtwagens kan staan als er net een containerschip gelost is en Digipoort niet beschikbaar is. Onvoorstelbaar. En dit geeft de impact en het belang weer van waar wij elke dag aan werken: een stabiele en robuuste ICT-omgeving.’

gencehan-03
thanim-03
werkfotos-gezamelijk-01
werkfotos-gezamelijk-02

Stijgend berichtenverkeer

Thanim is als business consultant verantwoordelijk voor de wensen en verzoeken van afnemers voor dienstverlening via Digipoort. Zij werkt dit uit en stemt dit af met het team Levering, waar Gencehan werkt. Thanim: ‘Onze klanten zijn overheidspartijen als DUO, de KvK, het UWV en de Douane. Het aantal afnemers neemt toe. De wellicht bekende Berichtenbox van MijnOverheid wordt gemigreerd naar Logius en die nemen wij in beheer. Dit migratieproject zegt iets over de positie van Logius binnen de Rijksoverheid. Wij zijn de organisatie waar zo’n belangrijke overheidsbrede ICT-voorziening thuishoort.’

Werkplezier hoog gewaardeerd

Bij Logius is het verre van een stoffige bedoening, zeggen beiden. Gencehan: ‘Logius is geen standaard overheidsorganisatie, maar een spin in het web. We werken met overheden en met de markt. Deze publiek-private samenwerking geeft een leuke dynamiek.’ De snelheid van werken ligt hoog, vinden ze allebei. Thanim: ‘Wat je hier ontwikkelt, belandt niet in een kastje ergens in een hoek. Collegialiteit en werkplezier worden bij ons erg hoog gewaardeerd. Dat zegt genoeg, vind ik.
Er werken hier gedreven mensen die altijd een stapje extra willen doen.’

Meer over de organisatie

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon