Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Het halen van een hielprikje, het ontvangen van huurtoeslag en de wereld buiten Nederland verkennen. De publieke dienstverlening van Nederland staat of valt met betrouwbare identiteitsgegevens. Als Rijksdienst voor Identiteitsgegevens zorgen wij voor het veilig en betrouwbaar gebruik van deze gegevens.

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Een goed beheer van persoonsgegevens en reisdocumenten is essentieel voor de overheid én burgers. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) beheert deze identiteitsgegevens en werkt aan een goed en veilig gebruik van bijvoorbeeld het burgerservicenummer en alle gegevens in de Basisregistratie Personen. Ook beheert RvIG de uitgifte van de Nederlandse paspoorten en identiteitskaarten en werkt aan het terugdringen van adres- en identiteitsfraude.

Bekijk deze film en krijg een indruk van het werk van RvIG, welke persoonsgegevens beheerd worden en wie toegang heeft tot deze gegevens.

Een belangrijke rol in overheidstaken

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens werkt voor vele overheidsinstanties zoals gemeenten, politie en uitvoeringsdiensten als de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank. Daarbij werkt RvIG samen met rijksorganisaties als de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en bijvoorbeeld de Dienst ICT Uitvoering (DICTU). Ook in het Caribische deel van het Koninkrijk bouwt RvIG aan een betrouwbare persoonsinformatievoorziening.

Betrouwbare en deskundige specialisten

De dienstverlening van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens raakt alle Nederlanders. Betrouwbaarheid en deskundigheid staan daarbij voorop. Dat vraagt om medewerkers met grote inhoudelijke expertise en professionaliteit. Specialisten die dagelijks werken aan innovatie, samenwerking en kwaliteit. Want de ontwikkelingen in de digitalisering van identiteitsgegevens gaan snel. En kunnen gevolgen hebben voor privacybescherming en informatiebeveiliging. Daarom investeert RvIG in opleiding en persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers. Nieuwe technologieën en maatschappelijke betekenis zorgen voor een boeiende werkomgeving. Er zijn maar weinig landen die zo’n betrouwbaar en goed functionerend systeem voor identiteitsgegevens hebben als Nederland. RvIG staat voor deze kwaliteit en werkt daar met hart en ziel aan.

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens is gevestigd in het centrum van Den Haag en valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Op de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens vind je meer informatie over de organisatie en de onderwerpen waaraan RvIG werkt.

Volg Rijksdienst voor Identiteitsgegevens op social

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon