Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Het halen van een hielprikje, het ontvangen van huurtoeslag en de wereld buiten Nederland verkennen. De publieke dienstverlening van Nederland staat of valt met betrouwbare identiteitsgegevens. Als Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Een goed beheer van persoonsgegevens en reisdocumenten is essentieel voor de overheid én burgers. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) beheert deze identiteitsgegevens en werkt aan een goed en veilig gebruik van bijvoorbeeld het burgerservicenummer en alle gegevens in de Basisregistratie Personen. Ook beheert RvIG de uitgifte van de Nederlandse paspoorten en identiteitskaarten en werkt aan het terugdringen van adres- en identiteitsfraude.

Bekijk deze film en krijg een indruk van het werk van RvIG, welke persoonsgegevens beheerd worden en wie toegang heeft tot deze gegevens.

(Een animatie. Een groene bol.) VOICE-OVER: Kijk, dat ben jij. Pasgeboren of net aangekomen in een land waar bewegingsvrijheid een groot recht is. Waar je stem wordt gehoord en je kunt gaan en staan waar je wilt. Je kunt rekenen op gezondheidszorg, onderwijs en tal van andere voorzieningen, een leven lang. Dat is alleen mogelijk als je identiteitsgegevens zorgvuldig worden verzameld en bijgehouden. Dat gebeurt in de Basisregistratie Personen. Hierin staan niet alleen je naam, geboortedatum en waar je woont. Maar ook wie je ouders zijn, je partner en je kinderen. Er staan gegevens over je nationaliteit, paspoort of identiteitskaart. En of je in het buitenland verblijft of hier juist tijdelijk bent. Dat alles is gekoppeld aan één uniek nummer: jouw burgerservicenummer. (Lijnen van tekst met persoonlijke informatie vertrekken als zonnestralen van de bol.) RUSTIGE MUZIEK Er mag nooit twijfel bestaan over jouw identiteit. Ben jij wie je zegt te zijn? (Een andere, gelijkende bol wordt afgewezen, maar de groene bol krijgt groen licht en mag door.) DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER Daarom zijn er veel organisaties die gebruikmaken van identiteitsgegevens. Denk aan pensioenfondsen, de Sociale Verzekeringsbank Dienst Uitvoering Onderwijs en de politie. Vanzelfsprekend mag niet iedereen alles inzien en mogen je gegevens alleen voor bepaalde doelen en vaak maar tijdelijk worden gebruikt. Daarom is het van het allergrootste belang dat jouw identiteitsgegevens zorgvuldig worden beheerd en alleen toegankelijk zijn voor hen die daartoe bevoegd zijn veilig en betrouwbaar. (Verschillende grote en kleine gekleurde bollen over de hele wereld.) DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER Ook de ontwikkeling en kwaliteit van onze identiteitsdocumenten moet te allen tijde voldoen aan de hoogste internationale standaarden. Dat is onze taak. Wij zijn de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksdienst voor Identiteitsgegevens. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Beeldtekst: Meer weten? www.rvig.nl.)

Een belangrijke rol in overheidstaken

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens werkt voor vele overheidsinstanties zoals gemeenten, politie en uitvoeringsdiensten als de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank. Daarbij werkt RvIG samen met rijksorganisaties als de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en bijvoorbeeld de Dienst ICT Uitvoering (DICTU). Ook in het Caribische deel van het Koninkrijk bouwt RvIG aan een betrouwbare persoonsinformatievoorziening.

Betrouwbare en deskundige specialisten

De dienstverlening van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens raakt alle Nederlanders. Betrouwbaarheid en deskundigheid staan daarbij voorop. Dat vraagt om medewerkers met grote inhoudelijke expertise en professionaliteit. Specialisten die dagelijks werken aan innovatie, samenwerking en kwaliteit. Want de ontwikkelingen in de digitalisering van identiteitsgegevens gaan snel. En kunnen gevolgen hebben voor privacybescherming en informatiebeveiliging. Daarom investeert RvIG in opleiding en persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers. Nieuwe technologieën en maatschappelijke betekenis zorgen voor een boeiende werkomgeving. Er zijn maar weinig landen die zo’n betrouwbaar en goed functionerend systeem voor identiteitsgegevens hebben als Nederland. RvIG staat voor deze kwaliteit en werkt daar met hart en ziel aan.

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens is gevestigd in het centrum van Den Haag en valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Op de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens vind je meer informatie over de organisatie en de onderwerpen waaraan RvIG werkt.

Meer weten over RvIG? Of de vacatures? Wij beantwoorden ze graag.

Bel of mail onze recruiter Lotte Bosch via 088-9001000

Volg Rijksdienst voor Identiteitsgegevens op social

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon